Budżet obywatelski na 2019 rok - wybrane zadania

Konsultacje nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego VI edycji zakończone.

Ilość głosujących wynosiła 1594 osób. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Kargowa na 2019 rok.

Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowanie opowiedzieli się za doposażeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej i regenerację płyty boiska sportowego przy
ul. Sulechowskiej. Podjęto decyzję o realizacji drugiego zadania mimo, że wykonanie  obu przekroczy, wydzieloną w budżecie, przyszłego roku kwotę 150 tys złotych. Kompleksowe koszty wykonania przedsięwzięcia zostaną ustalone po zaprojektowaniu oraz skosztorysowaniu inwestycji. W przypadku większej wartości kosztorysowej burmistrz wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o zwiększenie w budżecie Gminy na 2019 rok środków na realizację zadania. Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji.

 

Poniżej prezentujemy tabelę informującą o przyznanej punktacji dla zgłoszonych wniosków.
 

WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU i UZYSKANA PUNKTACJA

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Orientacyjny

koszt zadania

Ilość  uzyskanych punktów

 

Zadanie przyjęte do realizacji

1.

 

Miasteczko ruchu drogowego

120.000 zł

( po 1.000 zł rocznie )

 

27

Nie przyjęto

2.

 

Zakup motopompy pożarniczej

 

50 000 zł
 

691

Przyjęte do realizacji

3.

Budowa parabolicznej ścianki do tenisa ziemnego

95.900 zł
( koszt utrzym.
500 zł)

130

Nie przyjęto

4.

Montaż tablic monitorujących prędkość pojazd. wjeżdżających do Kargowej

85.000 zł
(koszt utrzym. 200 zł rocznie)

143

Nie przyjęto

5.

Promocja Gminy Kargowa w ramach obchodów 70-lecia powstania Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kargowej

 

6.000 zł

74

Nie przyjęto

6.

Regeneracja płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej

150 000 zł
(koszt utrzym. w kolejnych latach 20 tys. zł) )

467

Przyjęte do realizacji na kwotę 100 tys.

 

7.

Budowa oświetlenia
ul. Kilińskiego (odcinek od ul. Przemysłowej do ul. Dolnej)

 

100.000 zł
(koszt utrzym. 2 000 zł rocznie)

178

Nie przyjęto