Budżet Obywatelski 2018 r. - wybieramy zadania do realizacji

Zapraszamy do konsultacji społecznych kargowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Głosowanie rozpocznie się 16 października 2017 rok i potrwa 1 tydzień. Można głosować nad wyborem pięciu zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu poddajemy je pod państwa  ocenę. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 150 tys. zł.

Można głosować na poszczególne propozycje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu w dniach 16 - 20 października 2017 roku, pokój nr 19.

 

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW DO „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO” MIESZKAŃCÓW KARGOWEJ NA 2018 ROK

 

 

Lp.

Data

wpływu

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

1.

 

 

12.09.2017

 

 

Doposażenie jednostki OSP Kargowa

 

26.000 zł

 

 

2.

 

 

13.09.2017

 

 

Miasteczko ruchu drogowego

 

100 000 zł

 

3.

 

 

26.09.2017

 

 

Budowa odwodnienia
ulicy Łąkowej

 

 

125.000 zł

 

4.

 

 

27.09.2017

 

Budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa-Chwalim

 

 

120 000 zł

 

5.

 

28.09.2017

 

 

Zakupienie defibrylatorów AED  (2 szt.)

 

16 000 zł