Budżet Obywatelski 2016 rok – głosowanie nad wyborem zadań

Od dnia 19 października 2015 r. można głosować nad wyborem zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.  Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu poddajemy pod państwa głosowanie. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 150 tys. zł.

Można głosować na poszczególne propozycje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu w dniach 19 - 30 października 2015 roku, pokój nr 19.

ZESTAWIENIE

ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO” NA 2016 ROK

 

 

Lp.

Data

wpływu

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

1.

 

 

04.09.2015

 

 

Plac zabaw dla dzieci na Osiedlu Dąbrówka*

 

 

60.000,-

 

 

2.

 

 

23.09.2015

 

 

Ławeczka z postacią Macieja Kozłowskiego

 

 

20.000,-

 

3.

 

06.10.2015

 

 

Street Workout Park (miejsce do ćwiczeń kalistenicznych)

 

 

60.000,-

 

4.

 

06.10.2015

 

 

Kargowa Game  Event -  turniej gier komputerowych

 

 

10.000 ,-

 

5.

 

06.10.2015

 

Przebudowa drogi  dojazdowej do posesji miedzy ulicami: Dworcową i Kwiatową

 

 

150 000,-

 

*  zadanie zostanie zgłoszone do współfinansowania  ze środków UE.  Zakładana kwota to  udział własny w realizacji projektu.