Bezpieczny, zdrowy mieszkaniec gminy Kargowa

Stowarzyszenie Serce Kargowej w ramach zadania publicznego pt. „Działania w zakresie profilaktyki, promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych” zorganizowało szkolenie w GCK w Kargowej. Szkolenie przeprowadziła firma Observer Security Group, w skład której wchodził Stanisław Szafran, Mirosław Kisły, Wiesław Jagiełło, Marek Cesla. Zadanie podzielone było na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny dotyczył pierwszej pomocy przedmedycznej, na który składało się między innymi: bezpieczne podejście, rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia i ocena jego stanu, wezwanie pomocy, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, który nie oddycha (algorytm czynności), podjęcie czynności i przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych (zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)) omdlenia, drgawki, udar, zawał, zadławienia, itp.

Drugi blok tematyczny dotyczył bezpieczeństwa mieszkańców w domu i miejscach ogólnodostępnych, na który składała się: obrona konieczna, stan wyższej konieczności, omówienie przypadków praktycznych w kontekście zagrożeń dla obywateli, cyberbezpieczeństwo (bezpieczny telefon, konto bankowe i dane osobowe) itp.

Zadanie odbywało się przy poczęstunku przygotowanym przez członków stowarzyszenia. Cel szkolenia został uzyskany przez uczestników, poprzez zdobycie wiedzy oraz wykształcenie niezbędnych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a także zapobiegania takim sytuacjom. Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia oraz upominki.