Badanie próbek wody

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej przeprowadzono badanie próbek wody z wodociągu miejskiego. Poniższe sprawozdanie przedstawia wyniki badań z dnia 1 czerwca 2021 r.