Apel do mieszkańców gminy Kargowa

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców gminy Kargowa aby nie spalać śmieci w piecach domowych, kominkach i ogniskach. Obecnie, kiedy w naszej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, każdy właściciel posesji ma obowiązek posiadania pojemnika na odpady, a firma świadcząca usługi ma obowiązek ich terminowego odbioru.

Dym ze spalanych śmieci, szczególnie odpadów w postaci: plastikowych pojemników i butelek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych, drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, opakowań po środkach chemicznych, po środkach ochrony roślin, farbach i lakierach jest nie tylko nieprzyjemny, ale przede wszystkim bardzo toksyczny.

Wynika to z faktu, iż spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru domu. Później popękany komin jest bardzo często przyczyną zaczadzenia.

Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)- art. 191 cyt. ustawy„ Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny ”.  Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.

DRODZY MIESZKAŃCY !

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE !

DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!

NIE PALMY ŚMIECI !!

 

BURMISTRZ  KARGOWEJ

JERZY FABIŚ