Ankieta w sprawie utworzenia żłobka

Ze względu na niewielki odzew ze strony rodziców najmłodszych dzieci, być może spowodowany zbyt krótkim terminem na składanie ankiet dotyczących utworzenia żłobka w Kargowej, ponawiamy do Państwa prośbę o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, która pozwoli nam rozpoznać potrzebę utworzenia takiej placówki.

Termin dostarczenia ich do Urzędu Miejskiego przedłużamy do 5 grudnia 2018 r. Ankietę można przesłać również mailem na adres: sekretariat@kargowa.pl.

Do pobrania: 
Ankieta w sprawie utworzenia żłobka