Aktywny senior

„Aktywny senior” – to projekt Ministerstwa Nauki, do którego zakwalifikował się Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  wraz z 5 innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku  z Województwa Lubuskiego. Zajęcia były prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Program trwał od 24 lutego 2017 r.  do listopada 2017 r. Seniorzy zdobywali wiedzę o zdrowiu i aktywności  fizycznej. Były zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz sportowo- rekreacyjne  np. gra Boccia, zajęcia metodą spiralnej stabilizacji kręgosłupa. Dokonano też pomiary sprawności funkcjonalnej seniorów.

W dniach 17-19 listopada br. 15 uczestników projektu z Kargowej uczestniczyło w Drzonkowie w spotkaniu integracyjnym z przedstawicielami innych UTW, by wspólnie ćwiczyć i korzystać z atrakcji sportowych. Organizatorem tego święta był Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

24 listopada 2017 r. zespół pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego przybył do Kargowej, aby podsumować Projekt. Odbył się ponownie pomiar sprawności funkcjonalnej seniorów. Zarząd  KUTW oraz Burmistrz Kargowej podziękowali organizatorom za możliwość udziału kargowskich seniorów w tym projekcie, a organizatorzy wręczyli KUTW sprzęt: zestaw gry Boccia, linki do stabilizacji kręgosłupa, maty do ćwiczeń, 2 ciśnieniomierze, 20 krokomierzy oraz 3 rotory rehabilitacyjne.