95-lecie urodzin mieszkanki Kargowej

W 2018 roku jubileusze  90 i 95 – lecia urodzin, będzie obchodziło 13 osób, w tym 3 osoby 95 - lecie urodzin, a 10 osób 90 - lecie urodzin.

Pamiętamy o wszystkich jubilatach i po uzgodnieniu z rodzinami odwiedzamy te osoby i składamy życzenia urodzinowe.

3 lutego 2018 roku - 95 lat ukończyła Pani Irena Borysiak, mieszkanka Kargowej od roku 1945.

W związku z tym Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Anna Wierzbińska odwiedzili Jubilatkę w jej domu, składając najserdeczniejsze życzenia oraz  upominek i kwiaty.

Jubilatka podzieliła opowieścią o latach swojej młodości  na Wołyniu i przyjeździe do Kargowej, zaraz po wojnie i podjęciu pracy w charakterze księgowej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kargowej. Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze, które umilił występ artystyczny Szanownej Jubilatki.