15.05.2019 r.

Ogłoszenie w sprawie Dialogu Technicznego

Gmina Kargowa, działając na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, ogłasza dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni w nowej lokalizacji oraz rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji i wodociągów w Gminie Kargowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie...
więcej

Zapraszamy do obejrzenia wspomnień 30 - lecia Samorządu Gminy Kargowa

Zapraszamy do obejrzenia wspomnień 30 - lecia Samorządu Gminy Kargowa.

 


więcej
Mieszkańcy Kargowej oddali krew w mobilnym punkcie poboru

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po raz kolejny umożliwiło naszym mieszkańcom oddanie krwi na Rynku w Kargowej. Krwiobus pojawił się pod ratuszem 28 maja, zgłosiły się 23 chętne osoby, z których krew oddało 20. Pobrano 9 litrów krwi pełnej.


więcej
Oświadczenie Senatora RP Roberta Dowhana ws. obwodnicy Kargowej


więcej
Maseczki dla mieszkańców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że otrzymał maseczki od Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Osoby, które nie posiadają maseczek mogą się zgłosić do OPS. Numer telefonu 68 35 25 131.


więcej
Przesunięcie terminów opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła przesunięcie terminów płatności opłat rocznych za  użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Dotychczasowy termin płatności ww. opłat wyznaczony był na dzień 31 marca 2020 r.


więcej
Wsparcie dla przedsiębiorców z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.


więcej
Urząd Miejski w Kargowej zamknięty

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, w związku z ochroną przed koronawirusem, informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. od godz. 11.00 do odwołania Urząd Miejski w Kargowej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej jest zamknięty.

Obsługa mieszkańców jest możliwa:


więcej
Zaproszenie na XVI Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 16 marca 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 


więcej
Dzień Kobiet 2020

Piątkowym późnym popołudniem 6 marca 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej obchodzono Dzień Kobiet z kabaretem, na który przybyły licznie mieszkanki naszej gminy. Zgromadzonych ponad 150 pań na sali widowiskowej witał tradycyjnie piękną różą Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, do którego dołączył z tulipanami Przewodniczący Rady Miejskiej w Kargowej Łukasz Pokorski. Przed rozpoczęciem części artystycznej dyrektor GCK w Kargowej Waldemar Ligma wraz z burmistrzem Kargowej oraz przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli wszystkim Paniom serdeczne życzenia.


więcej
Burmistrz Kargowej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej

Burmistrz Kargowej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

Lokalizację działki można zobaczyć tutaj: http://kargowa.e-mapa.net/ następnie należy wybrać po prawej stronie „Szukaj”, wybrać zakładkę „Działki”, w polu „Obręb” wybrać daną miejscowość, uwaga 1 to Kargowa, następnie w pole „Numer działki”: wpisać nr szukanej działki i kliknąć "Szukaj". Granice wskazanej działki pokażą się na żółto...
więcej

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior +” wzięli udział w konferencji „Międzypokoleniowy Dzień Aktywności”. Konferencja poświęcona była polityce senioralnej w województwie lubuskim. Gospodarzem wydarzenia był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Seniorzy mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z innymi seniorami oraz zobaczyć występ przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 21 z Gorzowa Wielkopolskiego oraz seniorów z Domów Dziennego Pobytu Senior Plus ze Skwierzyny i Witnicy.


więcej
Kargowianie chcą obwodnicy i … wczoraj spowolnili jazdę

Kargowianie chcą obwodnicy i … wczoraj spowolnili jazdę

Źródło: Gazeta Lubuska, 28 lutego 2020 r. (piątek).


więcej
Jak poseł radnych pouczał

Jak poseł radnych pouczał

Źródło: Gazeta Lubuska, 27 lutego 2020 r. (czwartek).

...
więcej

Poszukujemy właściciela psa - adoptowany w dniu 28.02.2020 r.

W miejscowości Smolno Wielkie, błąkał się bezpański pies, który został porzucony przez właściciela lub uciekł z posesji. Obecnie pies znajduje się w ZGK w Kargowej.


więcej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:


więcej
Burmistrz Kargowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny

Burmistrz Kargowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny.


więcej
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji RM

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 2 marca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.


więcej
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Kargowej, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), odwołuje IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie m. Kargowa, gm. Kargowa, oznaczonych nr 1182/35 o pow. 651 m2 oraz nr 1182/36 o pow. 645 m2, ogłoszony na dzień 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 w Kargowej.


więcej
Burmistrz Kargowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej

Burmistrz Kargowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej.


więcej
Jednym radość, drugim żal. Ci „drudzy” to Słubice, Kożuchów i Kargowa

Jednym radość, drugim żal. Ci „drudzy” to Słubice, Kożuchów i Kargowa

Źródło: Gazeta Lubuska (poniedziałek, 10 lutego 2020 r.).


więcej
Przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę

Burmistrz Kargowej informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w gospodarstwie rolnym. (wysoce zajadliwa grypa ptaków, ASF).


więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne - silne wiatry

Ostrzeżenie meteorologiczne - silne wiatry


więcej
System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia

SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie...
więcej

Fundusze europejskie na eksport i umiędzynarodowienie firmy
Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia przez firmy na wejście na rynki zagraniczne. Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 lutego w Zielonej Górze.

O spotkaniu


więcej
ASF - Przypominamy o konieczności zachowania zasad bioasekuracji

Przypominamy o konieczności  zachowania zasad bioasekuracji w związku z wystąpieniem wirusa ASF na terenie powiatu zielonogórskiego. Bioasekuracja jest w chwili obecnej najlepszą możliwą ochroną przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Pamiętajmy także o  nadal obowiązującym zakazie wstępu do lasu na terenie całego powiatu zielonogórskiego.


więcej
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kargowa

Uprzejmie informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście w terminie 08.02.2020 r. czynny będzie do godziny 14:00.


więcej
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji RM

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 10 lutego 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.     


więcej
Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej i drobiu z terenów Powiatu Zielonogórskiego w Kargowej

Starosta Zielonogórski wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Natalią Wojniusz zaprasza wszystkich hodowców drobiu i trzody chlewnej na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w dniu 5 lutego o godz. 15:00 w m. Kargowa przy ul. Słodowej 2 (Mediateka).


więcej
W naszej gminie Seniorów w wieku 90 lat i więcej jest 46

W 2020 roku jubileusze 90 i 95 - lecia urodzin będzie obchodzić 12 osób, w tym 1 osoba 95 – lecie i 11 osób 90 – lecie.


więcej
Seniorzy na spektaklu Teatru Fokus "Siostrzyczki z piekła rodem"

W dniu 24 stycznia 2020 r. seniorzy z Dziennego Domu Senior+ i Klubu Seniora wybrali się do Wolsztyna na spektakl Teatru Fokus "Siostrzyczki z piekła rodem" Rubi Birden w reżyserii Adama Żuczkowskiego. Była to komedia o czterech siostrach przychodzących z odsieczą piątej - najmłodszej z rodzeństwa, o której myślą, że ma problem z alkoholem. Siostrzyczki raczej nie pomagają wręcz przeciwnie same sięgają po alkohol. Przezabawna komedia, przy której seniorzy bardzo miło i sympatycznie spędzili czas.


więcej
Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki

CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III realizowany w naszej szkole.

Do projektu przystąpiły setki placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.


więcej
Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2020 roku


więcej
75. rocznica mordu dokonanego przez hitlerowców w lesie w pobliżu Starego Jaromierza

W piątek 24 stycznia 2020 r. obchodziliśmy 75. rocznicę mordu dokonanego przez hitlerowców w lesie w pobliżu Starego Jaromierza na 41 kobietach pędzonych w „Marszu śmierci” do Dachau oraz mordu na 13 mieszkańcach Karszyna, którzy zginęli z rąk radzieckiego żołnierza. Tragiczne wydarzenia jak co roku upamiętniono pod obeliskiem zamordowanych kobiet, odśpiewano hymn, złożono wieńce, a historię tamtych tragicznych wydarzeń pokrótce przedstawił burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś. Całą uroczystość wzbogaciły patriotyczne pieśni w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „...
więcej

Przeszukiwania terenów w związku z Afrykańskim Pomorem Świń

Osoby, które brały udział w przeszukiwaniach terenu Gminy Kargowa w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą ubiegać się o wypłatę wynagrodzenia od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

Niezbędne dokumenty można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kargowej – pokój nr 8. 


więcej
TVP 3 Gorzów Wlkp. – Rozmowa z Burmistrzem Kargowej

TVP 3 Gorzów Wlkp. – Rozmowa z Burmistrzem Kargowej.

Źródło: TVP 3 Gorzów Wlkp. https://gorzow.tvp.pl/46323239/23012020

 


więcej
Podsumowanie 28. Finału WOŚP

Dnia 22 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbyło się spotkanie w ramach podziękowania wolontariuszom 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Szef Sztabu WOŚP przy GCK w Kargowej Sławomir Kaczmarek oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej Waldemar Ligma.

Podczas rozmowy podsumowano akcję zbiórki pieniędzy w gminie Kargowa i wręczono wolontariuszom podziękowania oraz upominki za ich zaangażowanie.


więcej
Tu na razie jest ściernisko, ale wkrótce będzie nowe boisko

Tu na razie jest ściernisko, ale wkrótce będzie nowe boisko.

Źródło: Gazeta Lubuska (Wtorek, 21.01.2020 r.)


więcej
Gość Radia Zachód - Rozmowa z Burmistrzem Kargowej

Gość Radia Zachód - Rozmowa z Burmistrzem Kargowej

Źródło Radio Zachód: https://www.zachod.pl/165600/jerzy-fabis-4/


więcej
Wiadomości Radia Zachód - Infrastruktura sportowa w Kargowej

Wiadomości Radia Zachód - Infrastruktura sportowa w Kargowej

Źródło Radio Zachód: https://www.zachod.pl/164873/infrastruktura-sportowa-w-kargowej/

 


więcej
Dzień Babci i Dzień Dziadka


więcej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 20 stycznia 2020 r.


więcej
Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć w terminie od 3 lutego 2020 do 2  marca 2020 roku (pokój nr 3).


więcej
75 rocznica tragicznych wydarzeń na ziemiach kargowskich - 24.01.2020 r. - sala widowiskowa GCK Kargowa

75 rocznica tragicznych wydarzeń na ziemiach kargowskich - 24.01.2020 r. - sala widowiskowa GCK Kargowa.


więcej
Badam się, więc mam pewność

W dniu 14 stycznia 2020 r. po raz pierwszy w tym roku w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 65 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 59 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa.


więcej
To był rok inwestycji w Kargowej

To był rok realizacji wielu inwestycji w gminie Kargowa. w 2019 roku udało się zakończyć kilka, bardzo ważnych dla gminy działań.

– Większość z nich, z oczywistych powodów, była w Kargowej, ale wiele prac wykonano też w naszych sołectwach – mówi Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.

Wyremontowany został również drewniany most w Chwalimiu, a w Wojnowie, Karszynie i Kargowej stanęły wiaty piknikowe. Niestety, w bieżącym roku tak wielu inwestycji nie uda się już zrealizować.


więcej
XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 12 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbył się XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wraz z Jurkiem Owsiakiem zbieraliśmy środki „na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji chirurgicznych, kardiologicznych, czy neurologicznych”. Impreza rozpoczęła się o godz. 15:00 występem Zespołu Śpiewaczego Kargowiacy.


więcej
Goście ze wschodu w ratuszu

11 stycznia w sali posiedzeń ratusza odbyło się spotkanie burmistrza z przedstawicielami stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Januszem Skopowskim i Krystyną Brychcy - Syrycą z obywatelami ze wschodu - z Mołdawii, Gruzji, Armenii  i Ukrainy, którzy podjęli legalną pracę u nas w Polsce, na terenie naszej gminy. Celem spotkania było udzielenie porad w zakresie uzyskania zezwolenia na stały bądź czasowy pobyt oraz ustawowych wymogów rejestracji działalności gospodarczej.


więcej
Apel do rolników w sprawie ASF

Apel do rolników w sprawie ASF.


więcej
Seniorzy obchodzą trzecie urodziny

Dnia 9 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie w Dziennym Domu „Senior+” w Kargowej. Seniorzy zaczynają trzeci rok swojej działalności. Zaproszeni goście: Burmistrz Jerzy Fabiś i Kierownik OPS Anna Wierzbińska przyszli z ciepłymi życzeniami do jubilatów. Przy torcie upieczonym przez seniorki i lampce szampana rozmawiano o dalszych planach funkcjonowania DDS+. Seniorzy także podziękowali Sabinie Kokocińskiej za angażowanie w prowadzeniu DDS+.


więcej
Oferta Sulechowskiego Stowarzyszenia „Amazonek" Sulechów

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Sulechowskiego Stowarzyszenia „Amazonek” złożoną w dniu 7 stycznia 2020 r. roku na wsparcie zadania publicznego pn.

 „Profilaktyka i zapobieganie raka piersi wśród kobiet na terenie Gminy Kargowa ”.


więcej
WOŚP 2020 - 12 stycznia 2020 r.

Program 28 Finału WOŚP.


więcej
„Świąteczne wiadomości” dotarły do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Dyrektorka DPS, siostra Paula, zaprosiła obsadę wiadomości do Wielkiej Wsi. Chętnie skorzystaliśmy z propozycji! I tak 18 grudnia 2019 r. pensjonariusze, siostry i pracownicy mieli okazję obejrzeć przedstawienie „Świąteczne wiadomości”, przygotowane przez dzieci i nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Kargowej oraz rodziców.


więcej
Badania mammograficzne - 14.01.2020 r.

Dnia 14 stycznia 2020 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 100 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1966 r., 1967 r. ,1968 r.,1969 r. oraz 1970 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


więcej
Spotkanie noworoczne w Schulzendorf

4 stycznia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu noworocznym organizowanym przez naszą partnerską gminę Schulzendorf wraz z gminami Zeuthen i  Eichwalde. W spotkaniu noworocznym uczestniczyły delegacje niemieckich szkół, stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorców, zakładów pracy i mieszkańców.


więcej
Grypa Ptaków

W ostatnim czasie na terenie Polski potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków w hodowlach, obecnie na terenie województwa wielkopolskiego i na wschodzie - w województwie lubelskim. Generuje to konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności.

W związku z powyższym hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:


więcej
Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej

Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej.


więcej
Primus Nominantus i Menadżer Jakości dla kargowskiego przedsiębiorcy

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53, odbyła się sesja budżetowa Rady Powiatu Zielonogórskiego, podczas której wręczone zostały znaczące wyróżnienia dla naszego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność rolniczą na terenie gminy Kargowa od ponad 25 lat.


więcej
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019 r.

Otrzymaliśmy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, za które serdecznie dziękujemy. Są to życzenia od miejscowych przedsiębiorców, samorządowców, parlamentarzystów, instytucji oraz pozostałych firm i osób prywatnych. Dziękujemy i życzymy również Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.


więcej
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

W dniu 19 grudnia 2019 r. po raz czwarty w tym roku w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK" z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 91 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 82 Panie z całego terenu miasta i gminy Kargowa.


więcej
Napisali, bo mają dość

Napisali, bo mają dość.

Źródło: Tygodnik Na Temat (Czwartek, 19.12.2019 r.).

 


więcej
Zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2019 r. i w trakcie realizacji.


więcej
I Turniej Piłki Halowej dzieci i młodzieży

W dniach 14 -15 grudnia w sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej odbył się I Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.  Rozgrywki odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: Żak, Orlik  i Młodzik. W sobotnich turniejach Żaka i Orlika występowały drużyny APF Babimost, APF Kargowa, MUKS Kargowa. Natomiast w niedzielnym turnieju Młodzika występowały cztery drużyny, BIZON Wilkowo, Zorza Mostki, APF Kargowa I MUKS Kargowa.  Dzieci, które brały udział w turniejach Żaka i Orlika otrzymały medale i upominek. Natomiast w niedzielę drużyny rywalizowały na miejsca...
więcej

Spotkanie wigilijne Dziennego Domu „Senior+” i Klubu Seniora

W dniu 16 grudnia w DDS+ odbyła się spotkanie wigilijne seniorów z DDS+ i Klubu Seniora. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, ks. proboszcz Marek Pietkiewicz, radna Powiatu Zielonogórskiego Alicja Szułcik, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski, Radny Rady Miejskiej Michał Zielonka, dziennikarz Gazety Lubuskiej Aleksandra Pazda i pracownicy DDS+. Tradycyjnie była modlitwa, życzenia i dwanaście potraw, które przygotowały nasze seniorki.


więcej
Już jest! Nowa poradnia ginekologiczno-położnicza w Kargowej. Kobiety czekały na to kilka lat

- Tego właśnie nam brakowało. Obiecujemy, że teraz będziemy się częściej badać – przyznają zgodnie mieszkanki Kargowej. Do tej pory, by dostać się na wizytę do ginekologa, musiały jeździć do Wolsztyna lub Sulechowa.


więcej
Seniorzy z DDS+ w Zbąszyniu

Na zaproszenie podopiecznych dziennego domu Senior-Wigor w Zbąszyniu, nasi seniorzy bawili się na zabawie andrzejkowej w Zbąszyńskim Centrum Kultury. Oprócz kargowian do zabawy włączyli się seniorzy z Buku, Opalenicy, Grodziska Wlkp., Zbąszynka a także zespół Wesoła Ferajna i Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów. Andrzejkowe popołudnie seniorom umilił występ Dziewczęcego Zespołu Tanecznego "REGO" i wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej w Przyprostyni. Seniorzy bawili się przy znanych i lubianych kawałkach muzycznych.


więcej
Spotkanie Bożonarodzeniowe pn. „Kolędy śpiewajmy, serca otwierajmy”

Dnia 15 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej już po raz trzynasty odbyło się Spotkanie Bożonarodzeniowe pn. „Kolędy śpiewajmy, serca otwierajmy”. Wigilię miejską rozpoczęły życzenia świąteczne składane mieszkańcom przez Burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia, Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Pokorskiego oraz Proboszcza Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kargowej ks. Marka Pietkiewicza, po czym wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.


więcej
Zaproszenie do składania kandydatur do komisji oceniającej zadania publiczne na rok 2020

Zaproszenie do składania kandydatur do komisji oceniającej zadania publiczne na rok 2020.


więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku.


więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2019 roku

Gmina Kargowa już po raz dziewiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2019 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest”  na lata 2019-2023.


więcej
Świąteczne wiadomości!
W naszej szkole oczekiwania na święta rozpoczęto przedstawieniem „Świąteczne wiadomości”, które odbyło się 3 grudnia 2019 roku. Powstało ono na podstawie scenariusza Anny Maj, w reżyserii autorki oraz Elżbiety Pietek i Elżbiety Janik. Na scenie wystąpili rodzice, uczniowie i nauczycielki. Spektakl został przygotowany dla wszystkich uczniów klas młodszych.

więcej
Publikacje Regionu Kozła

W latach 2017 -2019 w trakcie kadencji Starosty Regionu Kozła Pana Jerzego Fabisia wydano  najwięcej różnych publikacji coraz to poważniejszych bardziej obszernych książek. Poza małymi pozycjami o charakterze promocyjnym i map, autorzy Regionu Kozła wydali w bieżącym i zeszłym roku kilka ważnych dzieł. „Region Kozła. Vademecum” (2018), autorstwa Eugeniusza Kurzawy. Zawiera informacje o najistotniejszych dziedzinach życia tego obszaru położonego na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.


więcej
Kolejna publikacja Regionu Kozła o Kargowej

Zapraszamy do lektury i obejrzenia zamieszczonych zdjęć ludzi i ich dokonań z Regionu Kozła. Znaleźć tam możemy osobowości i ich pasje, tradycje, sztuki rzemieślnicze  przekazywane z pokolenia na pokolenie, korzystanie z dawnych przepisów. 


więcej
Posłuchaj kominiarza i grzej w domu dobrze!

Posłuchaj kominiarza i grzej w domu dobrze!

Źródło: Gazeta Lubuska (czwartek, 12 grudnia 2019 r.).


więcej
Wkrótce otwarcie Poradni K

Informujemy, że od 18 grudnia 2019 r. można korzystać z usług poradni położniczo-ginekologicznej w Kargowej, która prowadzona będzie przez SPZOZ w Sulechowie.
Poradnia znajduje się w budynku przychodni przy ul. Kościelnej 4  w Kargowej na I piętrze i będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00.
Na chwilę obecną rejestrować się można w rejestracji poradni w Sulechowie pod nr 797 606 250.


więcej
Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny

Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny.

 


więcej
Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Kargowej

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Kargowej.


więcej
Głośna próba syren

Szef Obrony Cywilnej Gminy Kargowa informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. w godz. 12:00 – 12:30 na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadając:

  • Ogłoszenie alarmu
  • Odwołanie alarmu

więcej
Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.


więcej
Turniej mikołajkowy 2019
W czwartek 5 grudnia w Hali Sportowej przy ul. Górnej Uczniowski Klub Sportowy "Dąbrówka" Kargowa zorganizował Turniej Piłki Nożnej dla dzieci pn. "Mikołajki - 2019". W zawodach uczestniczyły cztery zespoły w dwóch grupach wiekowych.
W grupie wiekowej "Żak" mecz rozegrały:
Drużyna FC Kargowa w składzie - Jowita Chlebek, Miłosz Chlebek, Kevin Skraburski, Ksawery Brudło, Natan Pokorski, Alan...
więcej
Brygida Wróblewska – kargowianka od zawsze

Brygida Wróblewska – kargowianka od zawsze.

Źródło: Gazeta Lubuska (sobota-niedziela, 7-8 grudnia 2019 r.)

 


więcej
Mikołaj w Kargowej

6 grudnia br. na specjalne zaproszenie Burmistrza Kargowej  do Kargowej przybył Święty Mikołaj, który odwiedził kargowskie przedszkole i szkołę podstawową. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze w zamian za słodkie podarunki od Mikołaja.


więcej
80-te urodziny naszej Honorowej Obywatelki Gminy Kargowa Brygidy Wróblewskiej

2 grudnia 80-te urodziny świętowała nasza Honorowa Obywatelka Gminy Kargowa Pani Brygida Wróblewska. Na Jubileusz, który został zorganizowany w Mediatece przybyło bardzo wiele  gości z całego województwa. I nie ma się co dziwić, bo Pani Brygida poprzez swoją pracę zawodową i społeczną otworzyła drzwi chyba wszystkich instytucji, aby załatwiać nasze kargowskie sprawy, dlatego znają Ją wszyscy. Jej zasługi dla miasta i gminy są powszechnie znane. Dzięki Jej determinacji i uporowi w 1987 roku  zbudowana` została szkoła, przy ulicy Kościelnej.


więcej
Budżet Obywatelski na 2020 rok - wybrane zadania

Konsultacje nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego VII edycji zakończone. Ilość głosujących wynosiła 493 osoby. Zgłoszone pomysły mieszkańców zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Kargowa na 2020 rok.

W tym roku mieszkańcy zdecydowali, że w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane wszystkie zgłoszone zadania. Każdy projekt uzyskał minimalną liczbę głosów tj. 30 i koszt związany z ich realizacją nie przekroczy łącznie kwoty 150 tys. złotych przeznaczonej na 2020 rok. 


więcej
U pani Brygidy na urodzinach

U pani Brygidy na urodzinach.

Źródło: „Tygodnik Na Temat” (czwartek, 06.12.2019 r.).

 


więcej
XIII Spotkanie Bożonarodzeniowe „Kolędy Śpiewajmy serca otwierajmy” 15.12.2019, godz. 16.00

XIII Spotkanie  Bożonarodzeniowe „Kolędy Śpiewajmy serca otwierajmy” 15.12.2019, godz. 16.00.


więcej
Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Po raz kolejny Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze zorganizowała szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP. Szkolenie odbyło się w dniach 18.10.2019 – 30.11.2019 r. na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywały się w soboty i niedziele. Po kilku dniach teorii i praktyki przyszedł czas na egzamin dnia 1.12.2019 r., który zdało 6 strażaków z naszej Gminy, 2 osoby z OSP w Kargowej, 2 osoby z OSP w Smolnie Wielkim oraz 2 osoby z OSP w Starym Jaromierzu.


więcej
W dniu 24 grudnia 2019 r. Urząd Miejski w Kargowej będzie nieczynny

W dniu 24 grudnia 2019 r. Urząd Miejski w Kargowej będzie nieczynny.

Dzień wolny zostanie odpracowany w sobotę 7 grudnia 2019 roku

w godzinach od 7.00 do 13.00


więcej
UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują  WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.


więcej
Zbiórka odzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej organizuje zbiórkę odzieży (rozmiar L) oraz środków czystości dla pięćdziesięcioletniego mężczyzny. Wzrost ok. 170 cm, rozmiar buta 43.

W/w można dostarczać do OPS w Kargowej w godzinach pracy urzędu do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Kierownik oraz pracownicy OPS w Kargowej.


więcej
V Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca

23 listopada 2019 r. w hali sportowej w Kargowej odbył się już V Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe A - (wiek 7- 10 lat), B - (wiek 11 – 16 lat). Festiwal tańca tradycyjne rozpoczął się pokazem choreografii Pauliny Glapińskiej w wykonaniu czterech grup tanecznych, które wzięły udział w tegorocznym obozie tanecznym.


więcej
Pan Ślubokręt

Pan Ślubokręt.

Źródło: Tygodnik Na Temat (czwartek, 28 listopada 2019 r.).


więcej
Informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z zagrożeniem związanym z ASF na terenie Gminy Kargowa, przekazujemy ulotki informujące o sposobach postępowania w zakresie sprzedaży świń i uboju gospodarczego w poszczególnych strefach.

W związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń, na terenie Gminy Kargowa obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Wstęp na tereny leśne jest możliwy w szczególnych przypadkach (np. prowadzona budowa, prowadzenie pomiarów pod inwestycje)  za zgodą terytorialnego leśniczego.


więcej
Gość Radia Zachód: Rozmowa Burmistrzem Kargowej

Gość Radia Zachód: Rozmowa Burmistrzem Kargowej

Źródło Radio Zachód: https://www.zachod.pl/152922/jerzy-fabis-3/


więcej
Informacja dla myśliwych

W związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń w załącznikach przedstawiamy informację dla myśliwych o sposobach postępowania w poszczególnych strefach. Przypominamy jednocześnie o zakazie wstępu do lasów na terenie gminy Kargowa. (obszar czerwony)

Mapa ASF:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


więcej
Badania mammograficzne - Zmiana terminu postoju mammobusu na dzień: 19.12.2019 r.
Dnia 19 grudnia 2019 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 100 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1966 r., 1967 r. ,1968 r. oraz 1969 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
 

więcej
Bezpieczniej na przejściu dla pieszych

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kargowej - w dniu wczorajszym została uruchomiona sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych na ul. Sulechowskiej. Teraz piesi, a zwłaszcza dzieci uczęszczające do szkoły, będą mogli czuć się bezpieczniej, ale też i szybciej przejść przez drogę, gdyż czerwone światło dla kierowców wzbudzane jest przez pieszego przyciskiem znajdującym się na słupie. Sygnalizacja oraz doświetlenie przejścia zostały wykonane na wniosek burmistrza Kargowej, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.


więcej
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.


więcej
Zapraszamy wszystkich chętnych do wystawienia stoiska podczas jarmarku mikołajkowego

Zapraszamy wszystkich chętnych do wystawienia stoiska podczas jarmarku mikołajkowego dnia 6 grudnia 2019 r. na placu ratuszowym w Kargowej w godzinach 16:30-18:00. Zgłoszeń można dokonać do dnia 3 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej lub pod nr tel. 68 352 50 41, 699 993 125. Zapewniamy 230 V.

Serdecznie zapraszamy


więcej
Pokaz laserowej bajki dla dzieci "Mikołajkowa niespodzianka” - 6.12.2019 r. godz. 16.30 - Rynek w Kargowej

Pokaz laserowej bajki dla dzieci "Mikołajkowa niespodzianka” - 6.12.2019 r. godz. 16.30 - Rynek w Kargowej.

 


więcej
Protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Burmistrz Kargowej informuje, że w dniach od 25 listopada 2019 r. do 24 grudnia 2019 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w BIP-ie oraz na stronie internetowej urzędu, protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej.


więcej
Awans drużyny ZSP w Kargowej do Finału Wojewódzkiego "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"
W dniu 18 listopada uczniowie naszej szkoły z rocznika 2010 i 2011 brali udział w Finale powiatu zielonogórskiego "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". Turniej odbył się w Zielonej Górze na sztucznym boisku.
Nasza drużyna nie miała sobie równych, chłopcy wygrali wszystkie mecze, zajmując pierwsze miejsce.
Chłopcy awansowali do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się wiosną.
W drużynie występowali: Stanisław Atarowski, Kacper Krawczyk, Maksymilian Maj, Witold Jęsiek, Kamil Sumiński, Mikołaj Dziuba, Alex Wójcicki, Oskar Łukasik....
więcej
Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej w projekcie „O finansach … w bibliotece – 6. edycja”

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej przystąpiła po raz trzeci do projektu „O finansach … w bibliotece – 6. edycja”, którego celem było przybliżenie osobom powyżej 50 roku życia zagadnień z tematyki finansów osobistych.
Projekt "O finansach... w bibliotece – 6. edycja" został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


więcej
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 2 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski


więcej
Spór o oczyszczalnię ścieków

Spór o oczyszczalnię ścieków..

Źródło: Gazeta Lubuska (Sobota-Niedziela, 23-24.11.2019 r.).


więcej
UWAGA ASF!!!

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubuskiego rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego pod pozycjami 2998; poz. 3016; poz. 3024. na terenie obszaru skażonego Afrykańskim Pomorem Świń prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją (w załączniku).

Dodatkowe informacje:


więcej
Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Przedstawiamy zadnia zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zapraszamy do głosowania nad wybranymi zadaniami w dniach od 22 listopada do 29 listopada 2019 r.


więcej
Klasyka po obu stronach Odry 2019

W dniach 16 – 17 listopada 2019 r. Gminne Centrum Kultury w Kargowej wraz z niemiecką partnerską, zaprzyjaźnioną gminą Schulzendorf realizowały partnerski projekt pn. „Klasyka po obu stronach Odry” .

W ramach projektu 16 listopada br. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej obył się wspólny koncert polskiego Zespołu Grid Time oraz niemieckiego artysty grającego na harmonijce Matthiasa Stolpe.


więcej
Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. To doskonała okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników i ich pracy na rzecz społeczeństwa oraz podkreślenia rangi zawodu pracownika socjalnego. Współczesna praca socjalna to profesjonalna działalność świadczona przez pracowników służb społecznych różnych instytucji oraz przez organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Wrażliwość, empatia, umiejętność poszanowania godności każdego...
więcej

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) odbędzie się  XIII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Z poważaniem
P
rzewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski


więcej
APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Szczegółowe informacje w załącznikach.


więcej
V Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca

V Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca.


więcej
Oficjalne zakończenie projektu euroregionalnego

17 listopada br. pod blokiem przy ul. Kpt. Więckowskiego w Kargowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie murala, który został wykonany dzięki dofinansowaniu ze środków programu Współpracy INTEREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.


więcej
Światowy Dzień Seniora

W Gminnym Centrum Kultury w Kargowej odbyło się Spotkanie Seniorów z Dziennego Domu „Senior+”, Klubu Seniora z Kargowej i Senior Wigor ze Zbąszynka w ramach Światowego Dnia Seniora. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Jerzy Fabiś, Kierownik OPS Anna Wierzbińska i administrator DDS+ składając seniorom życzenia oraz wręczając upominek. Również Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski złożył życzenia seniorom. Seniorzy wspólnie tańczyli, śpiewali i wymieniali się spostrzeżeniami na temat działalności domów oraz brali udział w konkursach.


więcej
Rządowy program "Czyste Powietrze"

Ekologiczne źródło ciepła w polskich domach i wysoka efektywność energetyczna w budynkach jednorodzinnych to priorytet rządowego programu Czyste Powietrze.


więcej
Wymiana wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kargowej

uprzejmie informuje, że trwają prace

związane z wymianą wodomierzy przez firmę „AIUT”.

W związku z czym, prosimy o udostępnianie instalatorom pomieszczeń, w których zlokalizowane są wodomierze.


więcej
Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 31 grudnia 2019 r. właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Kargowa posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji...
więcej

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej


więcej
Obchody święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Kargowej

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od oddania hołdu Kapitanowi Więckowskiemu i jego żołnierzom oraz złożenia kwiatów przez burmistrza i sekretarz gminy oraz przewodniczących Rady Miejskiej w Kargowej pod tablicą na ścianie ratusza upamiętniającą kargowskich bohaterów walczących o miasto. Główne uroczystości pod pomnikiem bohaterów Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego rozpoczęły się od wiersza „Kto Ty jesteś” w wykonaniu uczniów SP w Kargowej.


więcej
Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej Ogłoszenie

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.


więcej