15.05.2019 r.

Zapraszamy do korzystania z mobilnej aplikacji turystycznej „West is the best”

Zapraszamy do korzystania z mobilnej aplikacji turystycznej „West is the best” stworzonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła oraz 11 Lokalnych Grup Działania z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”.


więcej
100 rocznica śmierci Anny Sewohl, łączniczki Powstania Wielkopolskiego

Dzisiaj tj. 20 maja mija 100 rocznica śmierci Anny Sewohl, łączniczki Powstania Wielkopolskiego, pochodzącej z Nowego Jaromierza. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Kopanicy.

Zginęła mając jedynie 17 lat jako „...
więcej

Serdecznie zapraszamy na Dzień Matki 24.05.2019 r., godz.17.00 sala widowiskowa GCK Kargowa

Serdecznie zapraszamy na Dzień Matki 24.05.2019 r., godz.17.00 sala widowiskowa GCK Kargowa.


więcej
Pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Gmina Kargowa otrzyma środki na budowę drogi prowadzącej od drogi krajowej nr 32  do Smolna Małego w kwocie 56.400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W bieżącym roku zostanie zrealizowany pierwszy etap inwestycji (odcinek 470 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 32) polegający na  ulepszeniu istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem. W dniu 13 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie burmistrz Kargowej oraz skarbnik gminy podpisali z wicemarszałkiem WL Stanisławem Tomczyszynem umowę na dofinansowanie inwestycji.


więcej
90-te urodziny mieszkanki Obry Dolnej

19 maja 2019 roku 90-te urodziny będzie obchodzić pani Maria Zewar, mieszkanka Obry Dolnej. Z tej okazji Szanowną Jubilatkę odwiedzili w jej mieszkaniu burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając pani Marii najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności oraz wręczyli upominek i kwiaty.


więcej
Fotorelacja z Biegu Kargowiaka

Fotorelacja z niektórych grup wiekowych Biegu Kargowiaka w dniach 16-17.05. br.


więcej
Zawiadomienie Burmistrza Kargowej

Burmistrz Kargowej, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek 33 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Kargowej, gm. Kargowa.


więcej