100.Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską

100.Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.