06.02.2019 r.

Nabór uczestników do Klubu Seniora w Kargowej

Nabór uczestników do Klubu Seniora w Kargowej

Seniorze! Chcesz aktywnie spędzić wolny czas ?

Zapraszamy wszystkie osoby z gminy Kargowa w wieku 60+ do Klubu Seniora w Kargowej przy ul. Browarnej 7

Klub Seniora czynny będzie cztery razy w tygodniu po trzy godziny


więcej
Wielkie sprzątanie gminy Kargowa

W ubiegłą sobotę 13 kwietnia około 40 mieszkańców gminy pracowało przy zbieraniu śmieci w lasach okalających miasto w kierunku Obrzycy, nad jeziorem Liny oraz w lesie koło Starego Jaromierza. Inicjatorem akcji i zrywu społecznego był Aleksander Żukowski, który zachęcił burmistrza Jerzego Fabisia oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Pokorskiego do zorganizowania sprzątania.


więcej
Kolejny sukces kargowskich tancerzy

Dnia 13 kwietnia 2019 r. sekcja taneczna działająca przy Gminnym Centrum Kultury w Kargowej wzięła udział w Wiosennym Festiwalu Tańca w Czerwieńsku organizowanym przez Krainę Tańca. W festiwalu tym uczestniczyło ponad 500 tancerzy z około 40 formacji tanecznych, spośród których najmłodsza kargowska formacja – Animator wytańczyła sobie 3 miejsce, będąc najmłodszymi uczestnikami w swojej kategorii. Ponadto choreografia Kosmos stworzona przez instruktor grupy Panią Teresę Glapińską została nazwana przez jury najciekawszą.


więcej
Prelekcja dr Ewy Chiari w DDS+

W ramach współpracy Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dziennym Domem „Senior+” w dniu  05.04.2019 r. zorganizowano  prelekcję dr Ewy Chiari. Tematem wykładu było  „Wszystko o alergii”. Uczestnicy przy słodkim poczęstunku z uwagą słuchali i brali czynny udział w dyskusji na temat czym jest alergia w jaki sposób możemy ją rozpoznać i zmniejszyć jej objawy.


więcej
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019. Jego celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów bezpośrednią opieką nad:


więcej
95-te urodziny mieszkańca Kargowej

15 kwietnia 2019 r.  pan Antonii  Fitkowicz, mieszkaniec Kargowej od 1957 roku,  obchodził  95 - te  urodziny .

Szanownego Jubilata odwiedzili w jego mieszkaniu burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś  i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając panu Antoniemu  życzenia  zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności oraz wręczyli upominek i kwiaty.


więcej
Samorządne Lubuskie 12 kwietnia 2019 r.

W tym wydaniu audycji rozmawiamy o kondycji samorządów, o zmianach w ustawie o gminach i o tym, czy dwukadencyjność gminnych włodarzy jest dobrym rozwiązaniem. Poruszamy również temat samorządowych programów opieki nad zwierzętami i gminnych programów antysmogowych.

Źródło: Radio Zachód http://www.zachod.pl/audycja/samorzadne-lubuskie-12-kwietnia-2019-r/


więcej
Piknik Rodziny, KRAJOWA WYSTAWA PSÓW 9. GRUPY FCI

Piknik Rodziny, KRAJOWA WYSTAWA PSÓW 9. GRUPY FCI - 1.05.2019 r., godz. 13.00.


więcej
Śniadanie Wielkanocne w Dziennym Domu „Senior+”

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Dziennym Domu „Senior+” odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Przy wielkanocnym  stole zasiedli seniorzy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Kierownik OPS Anna Wierzbińska, Ks. Proboszcz Marek Pietkiewicz, Prezes UTW Brygida Wróblewska. Seniorzy przygotowali pyszne potrawy wielkanocne i cieszyli się wspólnie spędzonym czasem. Atmosfera zbliżających się świąt i wzajemne życzenia spowodowały wiele wzruszeń.


więcej
Egzamin ósmoklasisty

W poniedziałek 15 kwietnia do zmagań egzaminacyjnych przystąpią uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Pomimo toczącej się akcji strajkowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kargowej egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i potrwają trzy dni:

 

15.04.2019 (poniedziałek) uczniowie piszą egzamin z języka polskiego czas trwania 120-180 minut.


więcej
Nowy sołtys i rada sołecka w Smolnie Wielkim

Dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie wiejskie w Smolnie Wielkim, w którym na 494 osób uprawnionych uczestniczyło 65 mieszkańców wsi tj. 13 %. Zabranie otworzył Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, który przywitał wszystkich obecnych, a następnie Pani Marta Paron Z-ca Burmistrza zapoznała zebranych z trybem wyboru miejscowych przedstawicieli jednostki pomocniczej gminy. Dotychczasowy sołtys Pani Grażyna Maćkowska zrezygnowała z kandydowania na kolejną kadencję.


więcej
Mieszkańcy Smolna Małego i Starego Jaromierza wybrali sołtysów i rady sołeckie

W świetlicy wiejskiej w Smolnie Małym w dniu 9 kwietnia br. odbyło się, kolejne w gminie, zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 42 osoby uprawnione do głosowania w zebraniu udział wzięło 9 mieszkańców tej wsi tj. 21 %. O godz. 17.00 Przewodniczący obrad Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych. Z-ca Burmistrza Marta Paron zapoznała obecnych z trybem wyborów sołtysa i rady sołeckiej.


więcej
Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Drużynowych Biegach Przełajowych

5 kwietnia br. w Babimoście odbyły się Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych. Uczennice ZSP w Kargowej z roczników 2006-2007 zajęły III miejsce. Brązowymi medalistkami są: Blanka Gałęzowska, Wiktoria Grefling, Agata Kanecka, Julia Zewar, Katarzyna Morawietz, Patrycja Szela, Maja Molzahn. Opiekunem jest Krzysztof Dziuba.

Gratulujemy naszym zawodniczkom i życzymy dalszych sukcesów sportowych!


więcej
Decyzje mieszkańców Dąbrówki i Karszyna w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej

Dnia 4 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej w którym na 88 uprawnionych do głosowania udział wzięło 17 mieszkańców tej wsi tj. 21 %.

O godz. 1700  Przewodniczący obrad Pan Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych. Z zasadami wyboru sołtysa i rady sołeckiej zapoznała Pani Marta Paron z-ca burmistrza.


więcej
Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Wojnowie i Chwalimiu

Dnia 3 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w świetlicy wiejskiej w Wojnowie, w którym uczestniczyło 44 mieszkańców tj. 25 %.


więcej
Mieszkańcy Obry Dolnej i Nowego Jaromierza wybrali sołtysa na kadencję 2018-2023

Dnia 2 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Obrze Dolnej odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 90 uprawnionych do głosowania w zebraniu udział wzięło 24 mieszkańców wsi tj. 27 %.


więcej
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w dniu  15 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/ odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej  przy ul. Browarnej 7.        

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad. 


więcej
Marcin Daniec STAND UP

Dnia 6 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Gminne Centrum Kultury w Kargowej zobaczyć można było znakomitego polskiego satyryka, artystę kabaretowego, stand-upera Marcina Dańca. Zapewniając zgromadzonej publiczności ogromną dawkę humoru.


więcej
XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Kargowej”

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbył się XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Kargowej. Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe A - przedszkolaki oraz uczniowie tzw. klas „0”, B - uczniowie klas I – III szkół podstawowych, C - uczniowie IV – VI szkół podstawowych. Łącznie udział w ww. konkursie wzięło ok. 90 młodych wokalistów, spośród których jury w składzie Katarzyna Pusowska; Jadwiga Macewicz i Tomasz Łupak przyznało:

 

Kategoria A


więcej
Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej poszukuje kandydatów do pracy

Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

- PRACOWNIK PRODUKCJI,
- PRACOWNIK MAGAZYNOWY,
- OPERATOR URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH,
- PROJEKT W DZIALE ŁAŃCUCHA DOSTAW,
- MŁODSZY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI,
- MŁODSZY AUTOMATYK UTRZYMANIA RUCHU,
- INŻYNIER PROJEKTU,
- LIDER OBSZARU,
- KIEROWNIK SEKCJI AUTOMATYKI I ELEKTRYKI.


więcej
Informacja o wywozie nieczystości płynnych

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kargowej informuje, że z dniem 1 kwietnia 2019 roku świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych. Cena jednostkowa za 1 m³ wywiezionego ścieku wynosi 15 złotych brutto. Dysponujemy beczką asenizacyjną ciągnikową o pojemności 10 m³. Zlecenia wywozu przyjmujemy pod numerem telefonu (68) 352 50 60 wew. 104.  


więcej
Badam się, więc mam pewność

W dniu 3 kwietnia 2019 r. po raz drugi w tym roku w "MAMMOBUSIE" usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK" z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 51 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 47 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa.


więcej
W niedzielę odbył się V Bieg Regionu Kozła – Babimost 2019

Gratulujemy naszym zawodnikom za bardzo dobre wyniki i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej Gminy Kargowa! Życzymy dalszych sportowych sukcesów!

Poniżej link z wynikami.

https://www.maratonczyk.pl/wyniki_2019/babimost_2019_open.pdf


więcej
Psy do adopcji

Informujemy, że psy z terenu Gminy Kargowa z dniem 1 kwietnia br. zostały przewiezione ze Schroniska w Jędrzejewie do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach, z którym Gmina podpisała umowę. Jednocześnie zachęcamy do adopcji psów: Sunie Tokka, Hera, Dina, Lola, Bella oraz pieski Szakal, Pikuś, Drakon i Maxiu. Więcej informacji w zakładce psy do adopcji.


więcej
Bus rządowej kampanii informacyjnej #NowaPiątka w Kargowej

11 kwietnia, w godzinach 11.00 do 13.00, mieszkańców Gminy Kargowa odwiedzi Bus rządowej kampanii informacyjnej #NowaPiątka. Spotkanie odbędzie się na placu przy Urzędzie Miejskim w Kargowej, podczas którego mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jakie zmiany wprowadzi rząd w sferze społecznej w najbliższym czasie. Na wszelkie pytania odpowiedzą Pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i pracownicy oddziału ZUS.


więcej
Komunikat w sprawie akcji strajkowej nauczycieli

W przypadku akcji strajkowej od 8 kwietnia zajęcia edukacyjne zostaną zawieszone. Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że zapewni w miarę możliwości szkoły zajęcia opiekuńcze określonej grupie dzieci, których rodzice nie mogą zorganizować opieki w innej formie.


więcej
Zmiany godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej

Uprzejmie informujemy, że następują zmiany godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej zlokalizowanego na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście w następujących dniach:

- 19 kwietnia 2019 – do godziny 14:00

- 20 kwietnia 2019 – dzień wolny

- 2 maja 2019 – do godziny 16:00

- 4 maja 2019 – do godziny 16:00


więcej
Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego w DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

2 kwietnia br.  odbyły się Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego w DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. W zawodach uczestniczyło dwanaście szkół, ponad 150 uczestników, którzy rywalizowali w sześciu kategoriach. W kategorii 2006-2007 zwyciężyły dziewczęta ZSP i awansowały do Finału Wojewódzkiego. Drugie miejsce zajęli chłopcy w kat. 2006-2007. Natomiast drużyny rocznika 2005-2003 zajęły odpowiednio: drugie miejsce dziewczyny, czwarte miejsce chłopcy. Gratulujemy zawodnikom. Organizatorzy dziękują OSP w Kargowej, którzy zapewnili opiekę medyczną podczas zawodów...
więcej

Zestawienie inwestycji realizowanych w latach 2015-2019

Zestawienie inwestycji realizowanych w latach 2015-2019 z podziałem na miejscowości Gminy Kargowa


więcej
Rozmowa dnia: Jerzy Fabiś - burmistrz Kargowej

Rozmowa dnia: Jerzy Fabiś - burmistrz Kargowej.

Źródło: TVP Goirzów Wlkp.


więcej
2 maja - Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej będzie nieczynny. Ten dzień zostanie odpracowany w dniu 11 maja 2019 r.


więcej