2019/11/06 11:49

21 października  2019 r., w I rocznicę ostatnich wyborów  samorządowych, odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad, oprócz standardowych punktów, obejmował m.in. zajęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do działań przygotowawczych do realizacji zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rozbudowie sieci wodno – kanalizacyjnych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również  podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kargowa.

Strona Główna / piszą o nas
2019/11/05 13:16

Radni na granicy prawa. To się w głowie nie mieści.

Źródło: Tygodnik „Na Temat” (Czwartek, 31 października 2019 r.).

2019/11/05 13:10

W nawiązaniu do odpowiedzi GDDKiA w sprawie budowy obwodnicy Kargowej, którą publikowaliśmy 15.10.2019 r.  - http://www.kargowa.pl/pl/content/prezentujemy-odpowiedz-gddkia-na-wniosek-burmistrza-kargowej-z-dnia-5-wrzesnia-br-o-wpisanie prezentujemy sprostowanie GDDKiA w przedmiotowej sprawie.

2019/11/04 14:15

Informuję, że Gmina Kargowa planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby Gmina Kargowa mogła złożyć stosowny wniosek do NFOŚiGW, koniecznym jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów na terenie gminy Kargowa pochodzących z działalności rolniczej, za które uznaje się:

2019/10/31 7:50

30 października 2019 roku 95 - te urodziny obchodziła  pani Gertruda Fornalczyk mieszkanka Kargowej. Szanowną Jubilatkę odwiedzili w jej domu burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Anna Wierzbińska, składając pani Gertrudzie najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, zdrowia, długich lat życia oraz życzenia  wszelkiej pomyślności i  wręczyli Jubilatce upominek i kwiaty.

2019/10/30 14:35

W przededniu Wszystkich Świętych Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz przedstawiciele Rady Miejskiej odwiedzili groby naszych zmarłych mieszkańców Zasłużonych dla Gminy Kargowa oraz Honorowych Obywateli Gminy Kargowa. Wiązanki i znicze zostały złożone na grobach prof. Zbigniewa Horbowego, Pani Niny Apicionek, Pani Józefy Ćwiertniewskiej, ks. Jana Zdziarskiego, Pana Edwarda Rabiegi. Znicze zostały zapalone również na grobie rodziny Nadolnych, pomordowanych w czasie II wojny światowej kobiet, dr.

2019/10/30 13:34

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 4 listopada 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.     

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2019/10/30 8:29

Na terenie rekreacyjnym nad Obrzycą powstała wiata piknikowa o wymiarach 5 X 10 m, druga z trzech zleconych do budowy w bieżącym roku. Pierwsza stanęła  w Karszynie, jeszcze przed dożynkami gminnymi, druga na Copacabanie i trzecia powstanie na plaży  nad jeziorem Wojnowskim. Prace montażowe wiat opóźniły nałożone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków konieczne badania archeologiczne. Solidne wiaty z zamontowanymi stołami i ławami stwarzają możliwości organizacji imprez rodzinnych i koleżeńskich w miejscach rekreacji.

2019/10/29 13:32

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w dniu 8 listopada.

2019/10/29 13:19

W dniu 28 października 2019 r. w Mediatece w Kargowej odbyła się uroczysta XII sesja Rady Miejskiej, na której wręczono akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” dla śp. profesora Zbigniewa Horbowego – byłego mieszkańca gminy Kargowa. W spotkaniu uczestniczyli rodzina i znajomi zmarłego, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz mieszkańcy Kargowej. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łukasz Pokorski, który  odczytał uchwałę z dnia 7 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”, a następnie oddał głos...

2019/10/29 12:01

Informujemy, iż Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” skrócił czas pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w następujących dniach:

Strona Główna / Budżet Obywatelski
2019/10/25 12:44

Szanowni mieszkańcy gminy Kargowa,

Informujemy, że w dniu 29 października 2019 r. rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa. Mieszkańcy już po raz kolejny będą mogli zdecydować na co rozdysponować część wydatków z ogólnego budżetu gminy. Kwota przewidziana na Budżet Obywatelski w 2020 roku wynosi 150 tys. złotych.

2019/10/25 10:53

Pierwsze graffiti  były z wizerunkiem Macieja Kozłowskiego, kolejne to znaczek kargowski, a teraz mural z okazji jubileuszu  10 – lecia współpracy Kargowej z naszym miastem partnerskim Schulzendorf, wszystkie wykonane w ramach współpracy polsko – niemieckiej.

Najnowsze graffiti znajduje się na bocznej  ścianie bloku mieszkalnego na skrzyżowaniu ul. Kpt. Więckowskiego z ul. Pocztową.

2019/10/25 10:33

Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kargowej.

2019/10/25 10:22

Podziękowania dla Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW): OKW nr 1 - Przewodniczący Komisji – Styrnal Tomasz OKW nr 2 - Przewodniczący Komisji – Komar Dominik Ryszard OKW nr 3 - Przewodniczący Komisji – Okrzos Wiesław Jan oraz dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za sprawne przeprowadzenie wyborów na terenie gminy Kargowa.

2019/10/25 9:01

W ramach aktywnego spędzania czasu seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” wybrali się na grzyby do Obry Dolnej, gdzie wrócili z pełnymi koszykami podgrzybków, maślaków i zielonek. Pan Michał Zielonka Sołtys Obry Dolnej i Radny Rady Miejskiej przygotował dla seniorów poczęstunek w formie: kiełbasek z grilla, zupy gulaszowej i chleba ze smalcem. Miłym zaskoczeniem dla seniorów był przyjazd pana Burmistrza Jerzego Fabisia oraz Dyrektora GCK Waldemara Ligmy.

2019/10/24 14:40

W środę 23 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego pana  Łukasza Poryckiego oraz pani Tatiany Janiak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej z uczniami klas siódmych i ósmych . Wizyta ta miała na celu przybliżyć uczniom i nauczycielom  założenia projektu pn. „Lubuskie Talenty-Program Stypendialny”.

2019/10/24 14:35

Ostatnio październik rozpieszcza nas wspaniałą, ciepłą i słoneczną pogodą, po prostu - złota polska jesień. Takim pogodnym, a zarazem uroczystym dniem w naszej szkole był wtorek, 15 października 2019 r., kiedy miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.

2019/10/23 14:17

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

2019/10/23 14:11

W październiku tego roku zamontowano pięć nowych wiat przystankowych na terenie gminy Kargowa. Dwie z wiat stanęły w Kargowej przy ulicy Wolsztyńskiej, w miejscu poprzednich, które ze względu na zły stan techniczny nie nadawały się już do użytku. Wymieniona została także wiata w centrum Wojnowa, nowa wiata wraz z peronem stanęła przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z drogą w kierunku Wojnowa. Ostatnia z wiat trafiła do Starego Jaromierza.

Strony