2019/01/09 9:00

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019.

2019/01/09 8:34

Dzięki inwestycji firmy Nestle udostępniona została siłownia plenerowa przy ul. Łąkowej, przy byłych torach kolejowych, obok ścieżki rowerowej. Gmina przygotowała projekt budowlany oraz przygotowała teren. Inwestorem była firma Nestle, która zakupiła i zamontowała urządzenia siłowni.

2019/01/07 12:56

Szanownego Jubilata w dniu 7 stycznia  odwiedzili w jego domu zastępca burmistrza Marta Paron oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając panu Smerdzie życzenia zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności oraz wręczając upominek i kwiaty.

2019/01/07 12:43

Dnia 21 stycznia 2019 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 100 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzony w 1966 r., 1967 r. ,1968 r. oraz 1969 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

2019/01/07 12:36

Gmina Kargowa dnia 24 października 2018 r. zawarła z Powiatem Zielonogórskim Porozumienie dotyczące funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej.

2019/01/04 12:51

Gminne Centrum Kultury w Kargowej serdecznie zaprasza do wspólnej zabawy - Ferie zimowe 2019.

 

2019/01/04 12:45

3 stycznia  w Obrze Dolnej odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej drogi powiatowej. Inwestorem był Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg. Koszt drogi wyniósł 200 tys zł, z czego 100 tys zostało przekazane przez Nadleśnictwo Wolsztyn, a 40 tys przez Gminę Kargowa. Prace polegały na remoncie odcinka drogi o długości 500 m. Nawierzchnia została wykonana z płyt betonowych wraz z wypełnieniem przestrzeni między płytami materiałem kamiennym – tłuczniem.

2019/01/03 14:40

W ramach projektu współfinansowanego przez MON powstała multimedialna Ławka Niepodległości na Rynku Miejskim w Kargowej. Projekt jest upamiętnieniem historii Państwa Polskiego, hołdem dla wielkich Polaków oraz przypomnieniem historii walki o niepodległość mieszkańców Gminy Kargowa. Ławka odtwarza nagrania dotyczące fragmentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady, fragmentu Depeszy Józefa Piłsudskiego, tekstu pt. „Szlak Powstania Wielkopolskiego” oraz historię Powstania Wielkopolskiego na ziemiach kargowskich.

2019/01/03 13:30

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyło się przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z naszej gminy sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Łączna wartość sprzętu to 20 000,00 zł, w tym 1% ze środków budżetu gminy, 99% dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki pozyskanej dotacji do Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kargowa trafiły:

2019/01/03 11:51

Gmina zamierzała przestąpić do rządowego programu Maluch+, aby utworzyć placówkę dla 15 dzieci. Analizując sytuację demograficzną i systematycznie zmniejszającą się liczbę uczniów w naszej szkole z 720 w roku szkolnym 2004/2005 do 490 w 2018/2019 i przewidywanym dalszym spadku w roku szkolnym 2019/2020 do 456, zakładaliśmy, że powinno wygospodarować się miejsce na utworzenie placówki dla najmłodszych w ramach istniejących budynków.

2019/01/02 13:50

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 7 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej ul. Browarna 7 wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.

2018/12/31 12:41

26 grudnia 2018 roku swoje 90-te urodziny obchodził pan Czesław Lehmann, mieszkaniec Kargowej. Szanownego Jubilata odwiedzili w dniu 28 grudnia w jego domu zastępca burmistrza Marta Paron oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając panu Lehmannowi życzenia zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności oraz wręczając upominek i kwiaty.

2018/12/31 7:44

W dniu 18 grudnia w DDS+ odbyła się  kolacja wigilia. Seniorzy zaprosili gości: Burmistrza Jerzego Fabisia, Kierownika OPS Annę Wierzbińską, Ks. Proboszcza Marka Pietkiewicza, Prezesa UTW Brygidę Wróblewską, Radną Powiatu Zielonogórskiego Alicję Szułcik, Radną Rady Miejskiej  Mirosławę Koziołek i pracowników DDS+. Po poświęceniu pomieszczeń , modlitwie oraz złożeniu życzeń przez zaproszonych gości zaczęto kolację wigilijną oraz wspólne kolędowane. Tradycyjnie seniorzy przygotowali dwanaście potraw.

2018/12/31 7:32

Nawiązując do 100 - lecie odzyskanie niepodległości seniorzy z DDS+ wraz z klasą II b pod opieką rodziców i wychowawczyni  Marii Małycha  lepiły pierogi. Seniorki uczyły dzieci w jaki sposób należy zrobić pyszne pierogi ruskie. Sklejono ich 100. Praktyczne ćwiczenia  zakończyły się wspólną degustacją.

2018/12/27 13:27

W dniu 31 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Kargowej będzie czynny do godziny 14:00.

2018/12/27 12:51

Po wygraniu turnieju Falubaz Cup w Drzonkowie rocznika 2008 drużyna rocznika 2007/2006 wygrała mocno w sobotę turniej Reiss Cup w Lesznie. Warto wspomnieć, że turniej był rozgrywany na Orliku pod namiotem ale to nie przeszkodziło naszej drużynie wygrać turniej.
Nasza drużyna rozegrała w całym turnieju sześć meczy nie przegrywając żadnego i tracąc tylko jedną bramkę.
Natomiast zawodnikiem turnieju został nasz zawodnik Mateusz Skałecki.
Warto też zaznaczyć, że do Leszna pojechała duża liczba rodziców i nas głośno dopingowała.

2018/12/24 9:14

W związku z trwającą przerwą świąteczną instalacja i udostępnienie ławki planowane jest najpóźniej do 31 grudnia.

2018/12/21 13:34

Burmistrz Kargowej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

2018/12/21 13:29

Burmistrz Kargowej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

2018/12/21 12:44

Otrzymaliśmy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, za które serdecznie dziękujemy. Są to życzenia od miejscowych przedsiębiorców, samorządowców, parlamentarzystów, instytucji oraz pozostałych firm i osób prywatnych. Dziękujemy i życzymy również Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

PARLAMENTARZYŚCI

Katarzyna Osos – Poseł na Sejm RP

Waldemar Sługocki – Senator RP

Robert Dowhan – Senator RP

Jarosław Sachajko – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Strony