Strona Główna / piszą o nas
2018/04/20 11:47

Tożsamość naszego narodu jest uzależniona od historii.

Źródło: Gazeta Lubuska (Sobota-niedziela, 21-22 kwietnia 2018 r.).

Strona Główna / piszą o nas
2018/04/20 9:36

Dekomunizacja? Kilku ulicom udało się uniknąć rewolucji

Źródło: Gazeta Lubuska (Sobota-niedziela, 21-22 kwietnia 2018 r.).

2018/04/18 14:45

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) w dniu 24 kwietnia 2018 r. /wtorek/ odbędzie się  XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.         

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja Starosty Zielonogórskiego.     

2018/04/18 14:29

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

 

2018/04/18 14:27

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kargowej.

 

2018/04/18 10:21

Wkrótce, na początku maja, odbędą się przetargi na sprzedaż działek inwestycyjnych położonych w  strefie aktywności  gospodarczej. Trzyhektarowy teren w ubiegłym roku został uzbrojony dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego w partnerskim projekcie z Gminą Babimost.  Łącznie pozyskaliśmy kwotę 2 759 797,21 zł na budowę dróg i oświetlenia, doprowadzenia mediów tj. wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dotychczas sprzedaliśmy trzy działki.

2018/04/18 10:15

Informujemy, że w dniu  20.04.2018 r. (piątek) targowisko zostanie przeniesione na parking przy ul. Górnej (obok boiska orlik).

2018/04/18 8:21

W dniach 8.04.2018 -13.04.2018 licząca 41 osób grupa członków Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przebywała na turnusie rekreacyjnym w ośrodku "FLORYN" w miejscowości Mielno-Unieście na Morzem Bałtyckim. Ośrodek jest malowniczo położony na mierzei odgradzającej morze od jeziora Jamno, które jest trzecim co do wielkości jeziorem w Polsce. W trakcie turnusu uczestnicy odbywali długie spacery wzdłuż pięknej piaszczystej plaży, mieli również możliwość skorzystania z dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.

2018/04/18 8:15

Apel do hodowców trzody chlewnej.

2018/04/17 13:03

W dniu 11 kwietnia 2018 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 8 osób, ale krew mogło oddać 7 osób. Pobrano 3.150 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Kierujemy również podziękowania dla tych osób, które chciały oddać krew, ale z różnych przyczyn nie mogły tego uczynić.

2018/04/17 12:18

Województwo lubuskie już dawno stało się atrakcyjnym terenem dla inwestorów. Region systematycznie odkrywa przed przedsiębiorcami nowe obszary, które są warte lokowania firm z przeróżnych branż. Na inwestorów czekają właśnie nowe tereny w dwóch niezwykle ciekawych i atrakcyjnie położonych gminach Babimost i Kargowa.

 

2018/04/17 10:13

Oferta Sulechowskiego Stowarzyszenia „Amazonek" Sulechów ul. Licealna 18a złożona   w dniu 11 kwietnia 2018 r.  (w trybie art. 19 a)

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Sulechowskiego Stowarzyszenia „Amazonek” złożoną w dniu 11 kwietnia 2018 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Profilaktyka i zapobieganie raka piersi wśród kobiet na terenie Gminy Kargowa ”.

2018/04/13 11:47

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 17 kwietnia 2018 r. /wtorek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

2018/04/13 10:10

Od stycznia 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r , poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną świadczoną przez profesjonalnych prawników.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

2018/04/12 13:06

Informacja o projekcie pn. ,,Budowa placu zabaw w obrębie dz. nr 928 w Kargowej” realizowanym przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dofinansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018/04/12 13:00

Prognoza na drugą dobę: od godz. 07:30 dnia 13.04.2018 do godz. 07:30 dnia 14.04.2018. Prognozuje się wystąpienie w drugiej połowie dnia burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Strona Główna / piszą o nas
2018/04/12 12:53

Po pierwsze, gospodarka!

Źródło: Tygodnik Na Temat (Czwartek, 12 kwietnia 2018 r.).

2018/04/12 7:14

Zapraszamy na spotkanie autorskie ze znaną polską autorką Anną Karpińską.

2018/04/11 14:51

Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

2018/04/11 14:43

Burmistrz Kargowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kargowej.

Strony