2017/11/03 7:58

Trwają prace związane z modernizacją chodnika przy Placu Berwińskiego i ulicy Sulechowskiej w Kargowej. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Roboty budowlane polegają na wymianie starych płytek chodnikowych na kostkę brukową. Zakończono już ich wymianę przy Placu Berwińskiego, obok obelisku upamiętniającego walki Powstańców Wielkopolskich, kontynuowane są jeszcze prace na ulicy Sulechowskiej,  obok byłej Goplany.

2017/10/31 8:48

Burmistrz z przedstawicielami Rady Miejskiej złożyli wczoraj wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach Zasłużonych dla Gminy Kargowa pochowanych na cmentarzu parafialnym w Kargowej – Pani Niny Apicionek i Edwarda Rabiegi, także pod tablicą pamiątkową  Honorowego Obywatela Gminy ks. Jana Zdziarskiego oraz na mogiłach pomordowanych żydówek, Żołnierzy Wyklętych - rodziny Nadolnych i na grobie wieloletniego lekarza Stanisława Parchimowicza.

2017/10/30 15:39

Zapraszamy na obchody uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w dniu 10.11.2017 r.

 

2017/10/27 9:54

Zapraszamy na wystawę malarstwa Reginy A. Sidorkiewicz.

2017/10/27 9:48

Zapraszamy na spektakl "Law, Law, Law" - 7 listopada 2017 r.

Strona Główna / piszą o nas
2017/10/27 8:47

W tym miejscu seniorzy maja poczuć się jak w domu…

Źródło: Gazeta Lubuska (Sobota-niedziela, 28-29 października 2017 r.).

Strona Główna / stacja_paliw, Strona Główna / piszą o nas
2017/10/26 13:20

Taka będzie oferta nowej stacji paliw

Źródło: Gazeta Lubuska (Czwartek, 26 października 2017 r.).

2017/10/26 8:30

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) w  dniu  6 listopada 2017 r. /poniedziałek/  odbędzie  się  XXXI sesja  Rady  Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

          Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.                       

2017/10/25 14:57

Sala gimnastyczna już czeka na uczniów.

Źródło: Gazeta Lubuska (Środa, 25 października 2017 r.).

2017/10/25 14:46

I zatankujemy!

Źródło: Gazeta Lubuska (Poniedziałek, 23 października 2017 r.)

2017/10/25 7:23

W dalszym ciągu podejmujemy działania w kwestii pozostawienia nazwy ulicy 27 Stycznia.

24.10.2017 r. zostały wysłane w tej sprawie pisma do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura W Gorzowie Wlkp. oraz do Pana Wojewody Lubuskiego.

W załączeniu treść pisma.

 

2017/10/25 7:16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że ruszył Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

2017/10/24 14:37

Uprzejmie informujemy, że przedłuża się procedura oceny wniosków stowarzyszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, złożonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w LGD Regionu Kozła i przesłanych po pierwszym etapie oceny do Departamentu PROW. Wnioski dotyczyły  inwestycji w infrastrukturę społeczną i rekreacyjną. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kargowej złożył w imieniu gminy projekt na wyposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, a Stowarzyszenie Wojnowskie na modernizację świetlicy wiejskiej.

2017/10/24 10:24

Jubilatom

To dawno było jak się pokochali.

To dawno było jak się pobrali.

Dzieciństwo im poczerniało przeżyciami wojny,

ale młodość miłością ich uskrzydliła.

Połączyli losy.

Strona Główna / Budżet Obywatelski
2017/10/23 12:07

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim V edycji na 2018 rok zakończone. Wzięły w nim udział 234 osoby przyznając punkty w skali 0-5 wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

2017/10/23 7:30

Po raz piąty nasza szkoła skorzystała z zaproszenia Fundacji WOŚP do udziału w  akcji pod hasłem: Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez jak największą liczbę osób. Wydarzenie to miało miejsce w sali gimnastycznej na ul. Szkolnej podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca przypadającego 16 października 2017 r.

2017/10/20 13:45

W dniu 18 października 2017 roku o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej odbyło się spotkanie Seniorów obchodzone w ramach XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Uroczyste spotkanie połączone zostało z jubileuszem 50- lecia pożycia małżeńskiego jedenastu  par małżeńskich oraz 60- lecia pożycia małżeńskiego czterech par mieszkańców gminy Kargowa.

2017/10/20 8:08

1.X. – Prezes KUTW  Brygida Wróblewska uczestniczyła jako delegat w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Warszawie, gdzie przyjęto Deklarację Programową pod hasałem „Seniorzy i przyszłość Polski”.

2017/10/20 7:32

Ekoedukator - Na ratunek środowisku.

2017/10/19 12:46

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym”

http://lrpo.home.pl/droga_nauki/index.php/wydarzenia-wsn/

Strony