2020/07/20 13:33

W związku z pogarszającym się stanem jakości wody, podjęliśmy już marcu w 2019 r. decyzję o modernizacji stacji uzdatniania wody w Kargowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kargowej przygotował dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę oraz złożył wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w październiku 2019 roku.

2020/07/16 13:19

Program „Moja Woda”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie NFOŚiGW na oczko wodne? Ile można dostać? Zasady programu, warunki, wnioski.

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

2020/07/15 9:32
Nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w ogólnopolskim konkursie, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Sp
2020/07/15 9:25

29 czerwca 2020 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze wręczono wyróżnienia laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Wśród uczestników był także uczeń naszej szkoły - Wiktor Kolecki.

2020/07/09 11:11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje o możliwości składania wniosków  w ramach rządowego programu "Dobry start".

Wnioski można składać w formie:

2020/07/08 14:03

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku należy złożyć w terminie od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 roku. ( pokój nr 3 ).

2020/07/08 9:18
źródło: ShutterStock

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ( Dz.U. poz. 1009) informuję, że zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału komisji.

2020/07/07 11:13

21 lipca 2020 r. Kargowa, Plac przed Ratuszem

2020/07/02 10:38

Kultura na wakacjach – Plażing Smażing

2020/07/01 14:42

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

2020/07/01 11:19

Szanowni Państwo,

na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/pl znajdują się wyniki wyborów oraz frekwencja w pierwszej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

W gminie Kargowa frekwencja wyniosła 58,98%.

2020/06/30 7:57

W dniu wczorajszym tj. 29 czerwca 2020 roku przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry ostatnią już partie żywności w ramach Podprogramu 2019 (od 08.2019 r do 06.2020 r.)  Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .

Produkty, które przywieziono to : makaron bezglutenowy, herbatniki maślane, ryż, gołąbki oraz pasztet wieprzowy.

2020/06/26 12:35

Ostrzeżenie meteorologiczne.

2020/06/26 12:32

Z uwagi na panujące ograniczenia kontaktów bezpośrednich w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 nie odbyła się uroczysta akademia na Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020.

2020/06/26 12:01

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

2020/06/26 8:06

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa.

2020/06/26 7:57

Wybory prezydenckie 2020 - Głosujmy bezpiecznie.

2020/06/25 14:38

Frekwencyjna bitwa o wozy.

Strony