2018/09/12 9:46

11 września  odbyło się szkolenie seniorów związane z utrzymaniem dobrego zdrowia, występującymi zagrożeniami oraz sposobami prowadzenia zdrowego trybu życia.

Szkolenie prowadziła dr Ewa Chiari z Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach programu Impuls dla Rzeczpospolitej finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W szkoleniu uczestniczyło 30 seniorów. Gościem wspierającym działania był Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej.

2018/09/12 7:37

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1191F w związku z budową ścieżki rowerowej w ramach "Zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych w Gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek".

2018/09/10 11:45

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.72.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 7 września  2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.

2018/09/10 11:40

W drodze na dożynki wojewódzkie w Babimoście zatrzymał się w Kargowej poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Europoseł złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich, a podczas krótkiej wizyty w ratuszu wpisał się do księgi pamiątkowej.

2018/09/07 9:41

Inauguracyjny apel w dniu 3 września rozpoczął kolejny rok szkolny. Rok szkolny 2018/2019 będzie trwał do 21 czerwca 2019 roku. Wśród przybyłych uczniów, największe emocje przeżywali uczniowie klas pierwszych, którzy przyszli na apel z rodzicami.

Dyrektor Zbigniew Michalski przywitał wszystkich zebranych i  omówił plan organizacji szkoły oraz przedstawił   4 nowych nauczycieli, którzy rozpoczną  pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

2018/09/07 8:29

Rozpoczęła się realizacja projektów oświatowych: pt. „Nowoczesna szkoła – kompetentni uczniowie – poprawa  jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa” oraz „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa”. Wartość projektów to około 1,2 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie około 930 tysięcy złotych

2018/09/06 14:24

Zapraszamy na wieczór autorski ks. Marka Kidonia z promocją Jego książki „Droga krzyżowa ludzkich zmagań i zmian”. Spotkanie poprowadzi znana aktorka Joanna Brodzik.

Miejsce spotkania: Mediateka w Kargowej, ul. Słodowa 2, 21 września 2018 r., godz. 18.00

2018/09/04 14:23

Starosta Zielonogórski

informuje, że w ramach realizacji projektu pod nazwą

„e – Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”,

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

2018/09/04 12:53

W załączeniu przedstawiamy ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej dotyczące indywidualnych ujęć wody.

2018/09/04 10:47

„Święto Plonów Okryte złotem pola, po horyzont,

 nabrzmiałe kłosy, rozświetlonych zbóż.

Radują blaskiem, przymrużone oczy,

wiatr tańczy w polu ,taniec dożynkowy.

 Ruszyły kombajny ze stalowym głosem zaczęły pracę, skoro świt.

Aż czarna ziemia, radośnie zadrżała,

serca mocniej zabiły, nad jej dobrym losem.

Praca wrze i raduje, rolnik jest wzruszony,

zbierając kłosy, trzyma w dłoni chleb.

2018/09/04 7:06

FALUBAZ DZIECIOM - 8.09.2018 r., godz. 13.30 - Serdecznie zapraszamy.

Strona Główna / Festiwal Filmu i Teatru
2018/09/03 15:45

Polsko-Niemiecki Festiwal Filmu i Teatru im. Macieja Kozłowskiego KOZZI GANGSTA FILM.

Strona Główna / Budżet Obywatelski
2018/08/31 12:22

Szanowni mieszkańcy Gminy Kargowa

Rada Miejska na sesji w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2019 rok.
Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony jest na dwa etapy.

2018/08/31 9:42

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 9.00 w hali sportowej przy ul. Szkolnej.

Uroczystość poprzedzi msza swięta w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe o godz. 8.00.

2018/08/30 10:04

Wreszcie udało się wyłonić wykonawcę modernizacji świetlicy wiejskiej w Wojnowie. Zakres robót obejmować będzie niewielką dobudowę z podjazdem dla niepełnosprawnych. W wyniku prac zostanie powiększone zaplecze kuchenne, zostaną wykonane sanitariaty dla osób niepełnosprawnych oraz dla kobiet i mężczyzn a także pomieszczenie na szatnię.

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/30 9:40

Mogą odetchnąć.

Źródło: Tygodnik Na Temat (czwartek, 30 sierpnia 2018 r.). 

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/30 9:37

Ruszają i planują.

Źródło: Tygodnik Na Temat (czwartek, 30 sierpnia 2018 r.). 

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/30 9:23

Stowarzyszenia i organizacje dostały pieniądze. Będą kolejne fundusze

Źródło: Gazeta Lubuska (czwartek, 30 sierpnia 2018 r.).

2018/08/30 7:43

Podziękowania za udział w plebiscycie Terra Flower Power.

2018/08/29 13:38

Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Wojnowie 15a, złożoną w dniu 27.08.2018 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Biesiada rybacka”.

Strony