2020/05/21 7:09

Od dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji,  e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych, a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy.

2020/05/20 10:29

O podjęcie działań w tej sprawie apelowali już niemal wszyscy: burmistrz, radni i mieszkańcy. Kargowianie powołali nawet Komitet Walki o Obwodnicę i już wiele razy, w ramach protestu, blokowali drogę krajową nr 32, która przebiega przez miasteczko. Dziennie przejeżdża tędy nawet kilkaset tirów – twierdzą mieszkańcy W lutym Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało program budowy 100 obwodnic.

2020/05/19 7:11

Oddaj krew. Uratuj życie.

2020/05/18 7:12

8 kwietnia 2020 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podpisała umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem: Działania Wynikające z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze.  Dzięki temu OSP Kargowa otrzymała  dofinansowanie w wysokości  10 tys. zł na wsparcie kargowskich seniorów oraz naszej jednostki w środki ochrony indywidualnej.

2020/05/15 10:55

Przez śmieciarzy będzie zakaz.

Źródło: Na Temat (Czwartek, 14.05.2020 r.).

2020/05/14 14:09

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz informuje, że w związku z realizacją projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zostanie przeprowadzona m.in. modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmująca obręb Wojnowo, gm. Kargowa.

Więcej informacji w załączniku.

2020/05/14 14:05

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB.

2020/05/14 13:57
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się   XVI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00.
2020/05/13 11:37

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy w załączniku pismo Burmistrza Kargowej do Przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego oraz stanowisko Rady Powiatu ws. obwodnicy.

2020/05/11 13:18

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości.

 

2020/05/11 7:19

11 maja 2020 r. mija dziesięć lat od śmierci Macieja Kozłowskiego. Pracownicy i starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kargowej z wdzięcznością wspominają Aktora i naszego Przyjaciela. Młodszym przybliżamy sylwetkę niezwykłego człowieka, który nie tylko nie zapomniał o mieście swego urodzenia i pierwszych lat życia, ale zrobił tak wiele dla dobra społeczności szkolnej.

2020/05/08 10:42

Z okazji Dnia Bibliotekarza i bibliotek życzymy wszystkim pracownikom biblioteki poczucia spełnienia w pracy, ciekawych pomysłów i energii w krzewieniu  kultury oraz coraz szerszej rzeszy czytelników.

Zdjęcie: https://www.tapeciarnia.pl/edycja,277405

2020/05/08 10:41

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej pragnę złożyć wszystkim pracownikom komunalnym najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.

Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Waszą pracę.

2020/05/07 14:06

Burmistrz Kargowej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż  mieszkalny.

2020/05/07 13:57

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.

2020/05/05 11:39

Szanowni Państwo !!!

Zwracam się z apelem o znaczne ograniczenie a nawet o zaprzestanie koszenia traw.

2020/05/05 7:03

Z dniem 11 maja 2020 r. ponownie zostanie otwarte w Kargowej przedszkole, dla dzieci rodziców nie mających możliwości zapewnienia opieki. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego grupy dzieci zostaną ograniczone do dwanaściorga, przy zachowaniu szeregu zasad bezpieczeństwa. Przedszkole będzie funkcjonowało od poniedziałku do piątku,  w godzinach 07.00 -16.00.

2020/05/04 15:45

Z dniem 30 kwietnia 2020 r. na swój wniosek ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odszedł Pan Waldemar Ligma.

Pan W. Ligma wygrał konkurs na stanowisko dyrektora domu kultury w sąsiedniej Gminie Siedlec.

Wobec ogłoszonego, aż do odwołania  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, pełnienie obowiązków dyrektora GCK w Kargowej powierzono pracownikowi instytucji Panu Sławomirowi Kaczmarkowi.

2020/05/04 7:30

Z okazji „Dnia Strażaka” składamy wszystkim strażakom słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie, jakie wykazują podejmując niebezpieczne zadania, za niegasnącą gotowość do niesienia pomocy innym.

2020/04/29 20:07

Pierwsze  trzy  dni maja są szczególnie ważne w historii Polski, obchodzone są  następujące święta:

1 MAJA - Międzynarodowe Święto Pracy

2 MAJA - Dzień  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Strony