2020/08/12 11:02

W ślad za spotkaniem z Wójtem Gminy Siedlec, o którym pisałem wczesniej, wysłałem do włodarza sąsiedniej gminy pismo (w załączeniu) przedstawiające moje wnioski.

2020/08/12 10:45

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Transmisja z obrad na naszym kanale Youtube  https://www.youtube.com/user/KARGOWA/live

2020/08/10 10:30

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

2020/08/07 12:15

Zdobyliśmy kolejne Unijne pieniądze!

2020/08/07 12:09

Powstające w szybkim tempie nowe osiedle przy ulicy Kilińskiego wymaga nakładów na infrastrukturę wodnokanalizacyjną i drogową. ZGK zrealizował budowę wodociągów i sieci kanalizacyjnej, sięgając po środki europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy etap inwestycji wodociągowej kosztował 175 tys. zł, natomiast drugi współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 795.384 zł, z dofinansowaniem UE w wysokości 549.656 zł.

2020/08/06 14:27

W dniu dzisiejszym spotkałem się z panem Jackiem Kolesińskim w trzech ważnych dla mieszkańców Kargowej sprawach. Pierwsza  kwestia dotyczyła uciążliwych odorów  nękających mieszkańców miasta, których źródłem była rozlewana gnojowica na pola położone w obrębie geodezyjnym Wielka Wieś, przez rolnika z gminy Siedlec. Prosiłem pana wójta o zdyscyplinowanie gospodarza by dochował ustawowego wymogu przyorania nawozu, najszybciej jak to jest możliwe, po jego zastosowaniu.

2020/08/06 13:50

Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Kargowa za 2019 rok przedstawionym przez Burmistrza Kargowej.

2020/08/03 9:38

W związku z wystąpieniem ogniska ASF-u świń w gospodarstwie rolnym w m. Nietków (gm. Czerwieńsk) oraz podejrzeniem kolejnego ogniska w gospodarstwie rolnym w m. Brody (gm. Sulechów), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze poleca się żeby rolnicy nie zjeżdżali maszynami rolniczymi z pól do gospodarstw. Przypomina się też o bezwzględnym stosowaniu zasad bioasekuracji.

2020/07/31 7:13

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry oraz Gmina Kargowa zapraszają w dniu 6 sierpnia 2020 r. do mobilnego punktu poboru krwi przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kargowej ul. Rynek 33.

2020/07/31 7:06

W dniu 28 lipca 2020 r. po raz drugi w tym miesiącu w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 28 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 20 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa.

2020/07/29 14:16

Nie poddali się epidemii koronawirusa, cały czas prowadzili programy kulturalne online: samoobrony, zajęcia taneczne, plastyczne, malarskie, teatralne, muzyczne, małego majsterkowicza. Dzięki nowym pomysłom i nieustającej pozytywnej energii zdobyli nagrodę w VII Plebiscycie Złotej Piłki „Ekstraklasy kulturalnej”. Panu Sławkowi oraz jego załodze GCK w Kargowej serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wręczenia nagrody 30.07.br. o godz. 18.50 w TVP Gorzów Wlkp.

 

2020/07/28 13:46

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

2020/07/28 12:30

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 3 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

 

2020/07/28 12:24

W wyniku naszych starań do końca października będzie wykonany remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 313 do Babimostu, w miejscu gdzie planowane było skrzyżowanie z obwodnicą Kargowej. Blisko siedmiuset metrowy odcinek został  pominięty podczas ostatniej przebudowy drogi wojewódzkiej. W tym miejscu miało powstać dwupoziomowe skrzyżowanie  drogi wojewódzkiej z obwodnicą. Podróżując tą drogą, kierowcy nagle wjeżdżają na odcinek drogi ze zniszczoną   nawierzchnią, narażając się na  niebezpieczeństwo wypadnięcia z pasa jezdni.

2020/07/24 10:09
30 czerwca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konferencją prasową zainaugurowała tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.
2020/07/24 8:16
Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
2020/07/24 7:21

W imieniu kargowskiego samorządu, z okazji Święta Policji, życzę wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Policji samych sukcesów w służbie, dobrego zdrowia, optymizmu oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym. Oby  trudna i odpowiedzialna służba była dla Was źródłem satysfakcji, a Waszym działaniom towarzyszyła ludzka przychylność.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

2020/07/23 13:29

Gmina Kargowa już po raz dziesiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2020 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’.

Dnia 02.07.2020 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę z przedstawicielem firmy REVOL Sp. z o. o. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2020 roku’’.

2020/07/23 13:24

W dniu 21 lipca 2020 r. po raz kolejny w tym roku w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 71 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 65 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa.

2020/07/23 12:46

31 lipca 2020 o godzinie 18:00 zapraszamy na kanał WBPiCAK na YouTube na spotkanie z Zofią Mąkosą, autorką bestsellerowego cyklu „Wendyjska winnica”.

Strony