Strona Główna / stacja_paliw
2017/09/12 8:37

Wreszcie nastąpiło długo oczekiwane przez wszystkich mieszkańców gminy wejście inwestora na teren budowy stacji paliw. Prace projektowe i uzgodnienia pochłonęły ponad półtora roku. Droga do ruszenia z inwestycją była długa, kręta i wyboista. Procedura wyłączenia terenu przeznaczonego pod budowę stacji paliw z obszaru chronionego krajobrazu zajęła aż 10 miesięcy i zakończyła się uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego we wrześniu 2016 r. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i przeniesieniu własności działki końcową umową notarialną podpisaną 8 września br.

2017/09/11 16:46

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446z późn.zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 18 września 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich Rady Miejskiej.    

Porządek obrad:

2017/09/11 13:35

Już po raz szósty w Kargowej odbywał się Festiwal Filmu i Teatru im. Macieja Kozłowskiego. Festiwal poświęcony pamięci zmarłemu przed siedmiu laty znakomitemu polskiemu aktorowi, pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Kargowej odbył się w dniach 8-10 września 2017 r.

2017/09/11 13:22

Informacja o zmianie godzin pracy urzędu.

2017/09/07 15:10

Zachęcamy do skorzystania z dotacji na działania eksportowe w ramach programu „Lubuskie bez granic”, który finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

Dofinansowanie będzie udzielane w trybie konkursowym w wysokości do 85% kosztów związanych z udziałem w zagranicznych targach i misjach gospodarczych.

Średnia wysokość grantu wynosi 55.000 zł.

2017/09/07 15:00

Będzie biesiada rybna.

Źródło: Gazeta na Temat (Czwartek, 7 września 2017 r.).

2017/09/07 13:38

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach 11 – 15 września 2017 r. akcję  „Tygodnia Przedsiębiorcy”, w trakcie którego odbędą się seminaria, dyżury ekspertów i debata. Szczegóły oraz harmonogram w załącznikach.

2017/09/07 8:01

Z inicjatywy burmistrza Schulzendorfu Markusa Mϋcke i burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia, 5 września 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej odbyło się spotkanie przedsiębiorców branży elektrycznej naszego regionu z dyrektorem niemieckiej spółki z Schulzendorf  Schulzendorfer Elektro  GmbH – Panem Thomasem Audin.

2017/09/05 15:18

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk dla województwa lubuskiego.

Strony