2020/06/02 12:40

Zbiórka na schronisko w Zielonej Górze. Zbiórka trwa do 10.06.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Prosimy o zostawienie darów przed głównym wejściem  do GCK Kargowa ul. Browarna 7.

2020/06/02 7:28

Informuję, że  od miesiąca czerwca 2020 r. wznowiona zostanie działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej oraz terapeutów dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu , w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 16:00 do 18:00, w pokoju nr 1.

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
Ewa Kowalewska

2020/06/01 12:58

Gmina Kargowa, działając na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, ogłasza dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni w nowej lokalizacji oraz rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji i wodociągów w Gminie Kargowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji,...

2020/06/01 10:08

Drogie Dzieci,

W dniu Waszego Święta,
Życzę Wam dużo szczęścia, radości i uśmiechu.
Niech Wasze dzieciństwo
zawsze będzie wspaniałe, kolorowe i beztroskie.

 

 

Burmistrz

/-/ Jerzy Fabiś

2020/05/29 12:14

W załączniku przedstawiamy pismo w sprawie retencji wód rzeki Obrzycy, jakie wystosował Burmistrz Kargowej do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.

2020/05/29 8:00

Dzień Działacza i Animatora Kultury to święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą urozmaicają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu.

W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Kargowej dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej, za twórcze i oryginalne inicjatywy kształtujące kulturowy wizerunek naszej małej ojczyzny.

2020/05/29 7:12

Zapraszamy do obejrzenia wspomnień 30 - lecia Samorządu Gminy Kargowa.

 

2020/05/28 14:18

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po raz kolejny umożliwiło naszym mieszkańcom oddanie krwi na Rynku w Kargowej. Krwiobus pojawił się pod ratuszem 28 maja, zgłosiły się 23 chętne osoby, z których krew oddało 20. Pobrano 9 litrów krwi pełnej.

2020/05/27 13:36
27 maja jest Dniem Samorządu Terytorialnego, ustanowionym na pamiątkę pierwszych samorządowych wyborów w 1990 roku. Samorządy lokalne odgrywały ważne rolę w każdej gminie. Rownież samorząd Kargowej może poszczycić się wieloma dokonaniami w okresie minionych 30. lat. Funkcjonowanie samorządu stanowi zbiorowy wysiłek wielu pokoleń urzędników i samorządowców. Aktywna i dynamiczna działalność samorządowców stała u podstaw ogromnego skoku cywilizacyjnego.

Dzisiaj składam słowa uznania i podziękowania wszystkim uczestnikom procesu rozwoju gminy Kargowa, a więc...

2020/05/27 10:24

Aktualne informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2020/05/26 14:46

"Jest na świecie przepiękna istota,
u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka."

                                                    Mikołaj Ostrowski

 

2020/05/26 14:44

Wojewoda Lubuski, po zasięgnięciu opinii Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podjął decyzję o wznowieniu działalności wszystkich placówek wsparcia dziennego działających na terenie województwa. W związku z tym od 1 czerwca 2020 r.  zostanie wznowiona realizacja projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego

2020/05/26 14:33

Na moje zaproszenie 25 maja br. przybył do Kargowej poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz, reprezentujący okręg nr 13 – województwo lubuskie i  zachodniopomorskie. Do wizyty ważnego gościa doszło dzięki zaangażowaniu i kontaktom z posłem pani redaktor Justyny Rapickiej z Wolsztyna, pracującej w Polskim Radio, od lat interesującej się bezpieczeństwem komunikacyjnym w Kargowej. Celem wizyty było zapoznanie europosła z tematem obwodnicy Kargowej.

2020/05/26 13:20

Gmina Kargowa poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej deklaruje wsparcie finansowe dla osób, które mają problem z dojazdem na wizytę lekarską do Sulechowa, Wolsztyna  lub Świebodzina.

Pomoc będzie świadczona szczególnie osobom starszym, schorowanym, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny.

2020/05/26 10:34

Zrób sobie zdjęcie z mamusią.

2020/05/25 14:25

Od dnia 8 maja, po anulowaniu części obostrzeń nałożonych wcześniej z powodu Pandemii COVID-19, dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dąbrówka" Kargowa oraz młodzież i dorośli z Miejskiego Klubu Sportowego "Cargovia", powrócili do treningów piłki nożnej na boisku Orlik przy ul. Górnej w Kargowej. Trenerzy Piotr Olejarz i Marcin Rudnikowski prowadzą zajęcia z zachowaniem środków bezpieczeństwa, które nadal obowiązują. Według aktualnych informacji, piłkarskie rozgrywki ligowe na sezon 2020/2021 rozpoczną się 8 sierpnia 2020 roku.

2020/05/25 14:02

Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III zrealizowany w naszej szkole - podsumowanie Do projektu przystąpiły setki placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. Projekt miał na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integrację zespołu klasowego, współpracę nauczyciela i uczniów z placówkami...

2020/05/22 14:35

Z inicjatywy Burmistrza Kargowej na rynku w Kargowej stanęło serce na nakrętki!

Czerwony, metalowy pojemnik w kształcie serca ma około 1,5 metra wysokości i zmieści się w nim około 150 kg plastikowych nakrętek.

Na co dzień każdy z nas pozbywa się plastikowych nakrętek, a zbieranie ich może przybrać formę jednej z najprostszych akcji charytatywno-ekologicznych gdyż są one przerabiane na surowiec wtórny.

2020/05/22 9:21

Prognoza niebezpiecznych zjawisk.

2020/05/22 8:51

Festyn odwołany, ale druhowie budują i pomagają.

Źródło: Tygodnik Na Temat (Czwartek, 21 maja 2020 r.).

Strony