2020/12/04 11:56

Zapytanie cenowe na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 151/7 w obrębie geodezyjnym Wojnowo

2020/12/04 7:39

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 dnia 7 grudnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się zdalny tryb obradowania wspólnego posiedzenia trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.     

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

2020/12/03 14:08

Oddaj krew. Uratuj życie - 8 grudnia 2020 r.

 

2020/12/03 12:31
Miło nam poinformować, iż zadanie polegające na remoncie drogi woj. nr 313 na odc. Babimost - Kargowa zostało zakończone. Łączna wartość remontu wyniosła ok. 0,18 mln zł i był on finansowany w całości ze środków własnych...
2020/12/03 9:13

Od dwóch lat trwają próby uruchomienia żłobka w Kargowej. Brakowało nie tylko pieniędzy na organizację, ale rozbieżne były także stanowiska w sprawie lokalizacji placówki. Ostatecznie osiągnięto konsensus, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania.

– Tak więc klub dziecięcy, bo taka będzie oficjalna nazwa, w naszym mieście powstanie – informuje Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.

2020/11/30 9:45

We wrześniu rozpoczął się tzw. dialog techniczny z potencjalnymi partnerami prywatnymi dotyczący budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie. Na ogłoszenie o przystąpieniu gminy do dialogu technicznego odpowiedziało sześć firm z Polski. Odbyły się dwie tury rozmów z partnerami, którzy dokonali również wizji lokalnych pod względem wyboru najkorzystniejszej lokalizacji.

2020/11/30 9:05

UWAGA - To już ostatnie chwile Powszechnego Spisu Rolnego.

2020/11/27 12:01

W czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu programu rządowego „Maluch +”. Gmina Kargowa również znalazła się na liście samorządów, które otrzymają wsparcie. Dofinansowanie, o które się staraliśmy, wyniesie 725 tys. zł i będzie przeznaczone na utworzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat trzech w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej. Udział własny gminy zwiększy wartość projektu o 181 tys. zł.

2020/11/26 12:34

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej bardzo prosi o pomoc dla samotnej matki ze Smolna Wielkiego, która podczas pożaru poniosła znaczne straty. Osoba poszkodowana prosi o garnki, patelnie i firanki. Osoby zainteresowane przekazaniem darów prosimy o kontakt pod numerem telefonu OPS 68 35 25 131. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

2020/11/25 15:27
Kolejna dewastacja miejsca pamięci poświęconemu Karolowi Wojtyle, późniejszemu papieżowi Janowi Pawłowi II,  uczestnikowi spływu kajakowego w 1960 roku, na kanale Dźwińskim. Ku przestrodze. Wyładowywanie złości na martwej naturze nie zmieni układów politycznych, czy poglądów ludzi. Opamiętajmy się, nie tędy droga!
2020/11/25 13:48

Cały sezon dla zawodników, rodziców i trenerów był inny niż poprzednie. Nie dlatego, że większość zawodników rozgrywało po raz pierwszy swoje mecze, ale ze względu na istniejącą sytuację w naszym kraju spowodowaą COVID-19.  Pomimo tych utrudnień udało się zorganizować zakończenie lata w Akacjowym Ranczu, a dwóm drużynom Orlika ukończyć sezon. 

Orlik I rozegrał 8 spotkań, z tego 5 wygrał, a 3 przegrał, strzelił 54 a 48 bramek stracił i zajął w swojej grupie III miejsce.

2020/11/23 8:56

Zapraszamy wszystkie Panie między 50 a 69 rokiem życia (1971-1952r.) na bezpłatne badanie mammograficzne refundowane przez NFZ, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały tego badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. 

Kochane Panie, jeżeli nie pamiętacie kiedy ostatni raz miałyście wykonywane badanie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 68 41 41 411 a my to sprawdzimy i zarejestrujemy na badanie.  

2020/11/20 13:40

W związku z zapytaniem radnej Mirosławy Koziołek i  licznymi skargami mieszkańców gminy Kargowa na niewłaściwe funkcjonowanie PSZOK-u,  nieprzyjmowania odpadów takich jak: papa, wełna mineralna, styropian budowlany itp., poniżej przedstawiamy pismo Związku Międzygminnego ,,EKO-PRZYSZŁOŚĆ'' kierowane do PreZero Service Zachód Sp. z o. o.

Jak wynika z odpowiedzi tego typu odpady powinny być odbierane, zgodnie z umową z wykonawcą usługi odbioru odpadów, w ilościach określonych w dokumencie.

2020/11/19 12:33

Powszechny spis rolny. Informacja w załączeniu.

2020/11/19 12:29

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się zdalny tryb obradowania XXIII sesji Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00.

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

2020/11/17 14:49

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości.

2020/11/17 12:34

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej złożoną w dniu 16 listopada 2020 roku na wsparcie zadania publicznego pn.
„Wspieranie Seniorów”.

2020/11/12 12:41

Zakończył się remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 313 do Babimostu, w miejscu gdzie planowane było skrzyżowanie z obwodnicą Kargowej. Blisko siedmiuset metrowy odcinek został  pominięty podczas ostatniej przebudowy drogi wojewódzkiej. Nawierzchnia jezdni na tym odcinku znacznie odbiegała pod względem jakości od jezdni na pozostałym odcinku drogi. Taki  stan drogi stanowił zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników. Dlatego też od dłuższego czasu zabiegaliśmy o wykonanie remontu krótkiego odcinka drogi.

2020/11/10 14:23

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kargowej.

Strony