2020/09/02 8:33

Na prośbę mieszkańców i radnych zostało wystosowane pismo do właściciela supermarketu MILA oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące odnowienia elewacji.

2020/09/01 12:00

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.83.2020 Burmistrza Kargowej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.

2020/08/31 12:56

Po prawie siedmiomiesięcznej przerwie, uczniowie zasiądą do szkolnych ławek. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało stosowne regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, aby powrót uczniów do szkół od 1 września  był bezpieczny.

2020/08/31 10:24

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości.

2020/08/27 14:28

Powszechny Spis Rolny rusza 1 września 2020 r.

Strona Główna / piszą o nas
2020/08/27 10:13

W Obrzycy jest pełno śniętych ryb! Co się z nimi stało?

Źródło: Gazeta Lubuska, środa 26.08.2020 r.

2020/08/27 8:06

Informacja dotycząca funkcjonowania Praktyki Lekarza Rodzinnego w okresie trwania pandemii.

2020/08/26 11:44

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego

W związku z wystąpieniem ognisk ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Czerwieńsk oraz gminy Sulechów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze

ZALECA ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI

ORAZ

2020/08/24 14:57

Komunikat z dnia 24.08.2020 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kargowej (gm. Kargowa).

2020/08/24 12:13

W związku dużą liczbę pojawiających się śniętych ryb w rzece Obrzycy, poniżej przedstawiamy pismo Burmistrza Kargowej kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.

2020/08/21 13:12

Mieszkańcy Kargowej i Chwalimia

W dniu 18 sierpnia 2020 r. pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Zielonej Górze, dokonali poboru prób wody uzdatnionej z poniższych punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody w Kargowej,

- Biurowiec ZGK przy ul. Przemysłowej 4,

- Stacja Kontroli Pojazdów Chwalim 16.

2020/08/21 10:19

Komunikat Prezesa ZGK sp. z o.o. w sprawie jakości wody.

 

2020/08/20 14:39

Komunikat PPIS w sprawie braku przydatności wody do spożycia w Chwalimiu i warunkowej przydatności w Kargowej !!!

2020/08/19 13:10

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampania społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

 

2020/08/18 13:33

W dniu 6 sierpnia 2020 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 27 osób, ale krew mogło oddać 26 osób. Pobrano 11.700 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!

2020/08/18 12:58

 

Kiermasz książki używanej za 1 zł.

2020/08/18 12:30

Od 2018 roku obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które zobowiązują burmistrza, aby co roku przedstawił radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje ten raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

2020/08/18 8:51

Pismo od Dyrektora Departamentu PROW w sprawie Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej.

 

2020/08/17 14:35

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości

2020/08/13 12:48

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego w Kargowej.

Strony