2019/11/20 9:47

V Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca.

2019/11/18 11:45

17 listopada br. pod blokiem przy ul. Kpt. Więckowskiego w Kargowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie murala, który został wykonany dzięki dofinansowaniu ze środków programu Współpracy INTEREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

2019/11/18 9:02

W Gminnym Centrum Kultury w Kargowej odbyło się Spotkanie Seniorów z Dziennego Domu „Senior+”, Klubu Seniora z Kargowej i Senior Wigor ze Zbąszynka w ramach Światowego Dnia Seniora. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Jerzy Fabiś, Kierownik OPS Anna Wierzbińska i administrator DDS+ składając seniorom życzenia oraz wręczając upominek. Również Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski złożył życzenia seniorom. Seniorzy wspólnie tańczyli, śpiewali i wymieniali się spostrzeżeniami na temat działalności domów oraz brali udział w konkursach.

2019/11/14 14:17

Ekologiczne źródło ciepła w polskich domach i wysoka efektywność energetyczna w budynkach jednorodzinnych to priorytet rządowego programu Czyste Powietrze.

2019/11/14 14:05

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kargowej

uprzejmie informuje, że trwają prace

związane z wymianą wodomierzy przez firmę „AIUT”.

W związku z czym, prosimy o udostępnianie instalatorom pomieszczeń, w których zlokalizowane są wodomierze.

2019/11/14 12:43

Do 31 grudnia 2019 r. właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Kargowa posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji...

2019/11/13 14:39

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej

2019/11/08 13:52

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od oddania hołdu Kapitanowi Więckowskiemu i jego żołnierzom oraz złożenia kwiatów przez burmistrza i sekretarz gminy oraz przewodniczących Rady Miejskiej w Kargowej pod tablicą na ścianie ratusza upamiętniającą kargowskich bohaterów walczących o miasto. Główne uroczystości pod pomnikiem bohaterów Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego rozpoczęły się od wiersza „Kto Ty jesteś” w wykonaniu uczniów SP w Kargowej.

2019/11/08 10:42
Ogłoszenie

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

Strona Główna / piszą o nas
2019/11/07 14:13

Kargowa może pochwalić się niezwykłymi zabytkami i piękna historią, która jak ulał pasuje do rocznicy odzyskania niepodległości. To tutaj polscy żołnierze stawili jako jedyni opór wkraczającym po rozbiorze Polski zaborcom, to tutaj wykonano po raz pierwszy nasz hymn na ziemiach polskich, wreszcie to tutaj zażarcie walczono podczas Powstania Wielkopolskiego. Warto zwrócić uwagę na zabudowę rynku, ratusz, pałac z XVIII wieku zbudowany na polecenie Augusta II Mocnego. Zresztą oceńcie sami, a wszystko dzięki wspaniałym zdjęciom Grzegorza Walkowskiego.

2019/11/07 8:28

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej o przystąpieniu do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka”.

Strona Główna / piszą o nas
2019/11/06 13:42

Dobiega końca budowa ścieżek rowerowych, budowanych w porozumieniu trzech samorządów. Kargowa, Babimost i Zbąszynek budują we współpracy i wspólnym finansowaniu sieć ścieżek rowerowych, które łączą się w większą całość.

Więcej na: https://www.zachod.pl/147957/sciezki-rowerowe-w-porozumieniu/

Strona Główna / piszą o nas
2019/11/06 13:36

Kargowa znana jest w naszym regionie z promowania swoich dokonań i osiągnięć poprzez murale. Pierwsze graffiti były z wizerunkiem Macieja Kozłowskiego, kolejne to znaczek kargowski, a teraz mural z okazji jubileuszu 10. rocznicy nawiązania współpracy Kargowej z partnerskim Schulzendorf.

Strona Główna / piszą o nas
2019/11/06 13:28

Od kilku dni Kargowa ma nowego Honorowego Obywatela Miasta. To zmarły w czerwcu Zbigniew Horbowy, profesor na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uważany za czołowego polskiego projektanta szkła użytkowego i twórcę własnej szkoły wzorniczej.

Więcej na: https://www.zachod.pl/147390/honorowy-obywatel-kargowej/

2019/11/06 13:20

W związku z interwencją naszego mieszkańca, dotyczącą włączonego oświetlenia na Orlikach w godzinach popołudniowych i wieczornych wyjaśniamy, że zgodnie z regulaminem programu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”,  obiekty winny być czynne do godziny 21.00. Stąd też włączone oświetlenie w godzinach wieczornych jest sygnałem dla młodzieży, że można korzystać z obiektu sportowego. Są grupy dzieci i młodzieży, które w godzinach wieczornych, między 18.00 a 19.00, robią przerwę i idą do domu na kolację.

2019/11/06 12:34

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa.

2019/11/06 11:49

21 października  2019 r., w I rocznicę ostatnich wyborów  samorządowych, odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad, oprócz standardowych punktów, obejmował m.in. zajęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do działań przygotowawczych do realizacji zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rozbudowie sieci wodno – kanalizacyjnych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również  podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kargowa.

Strona Główna / piszą o nas
2019/11/05 13:16

Radni na granicy prawa. To się w głowie nie mieści.

Źródło: Tygodnik „Na Temat” (Czwartek, 31 października 2019 r.).

2019/11/05 13:10

W nawiązaniu do odpowiedzi GDDKiA w sprawie budowy obwodnicy Kargowej, którą publikowaliśmy 15.10.2019 r.  - http://www.kargowa.pl/pl/content/prezentujemy-odpowiedz-gddkia-na-wniosek-burmistrza-kargowej-z-dnia-5-wrzesnia-br-o-wpisanie prezentujemy sprostowanie GDDKiA w przedmiotowej sprawie.

2019/11/04 14:15

Informuję, że Gmina Kargowa planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby Gmina Kargowa mogła złożyć stosowny wniosek do NFOŚiGW, koniecznym jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów na terenie gminy Kargowa pochodzących z działalności rolniczej, za które uznaje się:

Strony