Strona Główna / piszą o nas
2018/03/22 8:28

Stawiają na nowe technologie.

Źródło: Gazeta Lubuska (Środa, 21 marca 2018 r.).

Strona Główna / piszą o nas
2018/03/22 8:20

Gmina na 6 - Gminę Kargowa opisywał podczas kapituły prowadzący znany teleturniej.

Źródło: Gazeta Lubuska (Czwartek, 22 marca 2018 r.).

2018/03/20 13:24

W związku z koniecznością istotnego zwiększenia liczby ławników trwającej kadencji 2016 – 2019 orzekających w sprawach cywilnych i karnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Prezes Sądu, działając w oparciu o przepisy art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) zgłosił konieczność dokonania wyboru dodatkowej liczby ławników z obszaru gminy Kargowa w liczbie 4 osób.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

2018/03/20 8:09

Gmina znów przyciąga inwestorów i firmy

Źródło: Gazeta Lubuska (Wtorek, 20 marca 2018 r.).

2018/03/20 7:40

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

O spotkaniu

2018/03/19 13:18

W dniu dzisiejszym rozpoczął się pierwszy etap przebudowy ulicy Rynek w Kargowej. Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kapitana Więckowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 32. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych z kostki granitowej łupanej 8/11 cm oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. W ramach prac zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa. Zakład Gospodarki Komunalnej zajmie się wymianą wodociągu na odcinku przebudowywanej drogi.

2018/03/16 8:45

IKEA Industry Zbąszynek rekrutuje.

2018/03/16 8:35

Wystawa fotograficzna grupy FOTO BEETLES.

2018/03/16 8:13

Dnia 15 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Festiwalu Piosenki. Festiwal jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018 realizowanego w województwie lubuskim, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a realizatorami – organizatorzy etapów gminnych i powiatowych. PRO ARTE 2018 to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Strona Główna / Dla pracodawców
2018/03/15 10:52

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

2018/03/14 14:53

W dniu 8.03.2018 r. w Dziennym Domu „Senior +” odbył się uroczysty  Dzień Kobiet.  Mieliśmy zaszczyt gościć Burmistrza Kargowej,  Pana Jerzego Fabisia , który wręczył naszym Paniom róże. Panowie seniorzy też nie zapomnieli o paniach i obdarowali je tulipanami.  Natomiast kobiety z okazji Dnia Mężczyzny  upiekły placek dla panów seniorów  i obdarowały ich własnoręcznie  wykonanymi mydełkami.

2018/03/14 14:13

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) w dniu 19 marca 2018 r. /poniedziałek/ odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja Starosty Zielonogórskiego.       

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

2018/03/14 8:28

ROLNIKU !

W dniu 14 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kargowa od godz. 9:00 do 13:00 Pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze będą pomagali rolnikom nadawać loginy i hasła umożliwiające złożenie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.

Zapraszam
Tomasz Miller
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zielonej Górze.

2018/03/14 8:19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku. Beneficjentów pomocy prosimy o zapoznanie się z w.w. dokumentem na stronie www.pfron.org.pl.

Terminy przyjmowania wniosków

2018/03/13 8:22

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w piątkowym wydaniu Gazety Lubuskiej na temat moich poborów w Urzędzie Miejskim w Kargowej uprzejmie wyjaśniam, że podana kwota uposażenia jest wynagrodzeniem brutto a nie netto i w żaden sposób nie przewyższa wynagrodzeń innych włodarzy gmin wymienionych w artykule.

2018/03/12 9:27

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 22 marca 2018 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

2018/03/09 12:06

Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne życzenia Paniom i Panom Sołtysom z gminy Kargowa. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz swojego środowiska, współpracy pełnej wzajemnego zrozumienia  zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy oraz dużo optymizmu,  aby zdrowie i radość były wiernymi towarzyszami dnia codziennego.

2018/03/09 12:00

Wczoraj 8 marca 2018 roku burmistrz spotkał z delegacją z Białorusi, która uczestniczyła targach meblowych odbywających się w Poznaniu. W związku z faktem, że naszym miastem  partnerskim od 2013 roku jest miasto Radoszkowicze obwodu mińskiego Republika Białorusi delegacja postanawiała złożyć wizytę w Urzędzie.     

2018/03/09 11:39

Dnia 8 marca 2018 r. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej obchodzono Dzień Kobiet, na który przybyło blisko 150 mieszkanek gminy Kargowa. Przy drzwiach wejściowych do sali burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś witał Panie piękną różą . Przed rozpoczęciem części artystycznej burmistrz wraz z dyrektorem GCK Waldemarem Ligmą złożyli wszystkim kobietom serdeczne życzenia. Tegoroczne Święto Kobiet umilił na wesoło kabaret Klub Komedii z Zielonej Góry.

2018/03/08 10:08

Władze miasta w dniu 7 marca br.  spotkały się z laureatką Lubuskiego Wawrzyna Literackiego panią Zofią Mąkosą byłą mieszkanką Chwalima, autorką powieści pt. „Wendyjska Winnica. Cierpkie Grona”. Jest to powieść o Wendach z Chwalimia – ludności słowiańskiej, posługującej się językiem zbliżonym do serbołużyckiego i śląskiego. Bohaterami powieści Pani Mąkosy jest społeczność Chwalimia w latach 1938-1945.

Strony