2021/01/07 15:05

Gmina Kargowa ponownie podpisała z Powiatem Zielonogórskim Porozumienie o realizacji zadania zleconego ustawowo z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu  nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021.

Lokalizacja i godziny otwarcia punktu:

Budynek Urzędu Miasta w Kargowej, ul. Rynek 33, pok. nr 4 .
poniedziałek: 13.00-17.00,  wtorek: 8.00-12.00

Strona Główna / koronawirus
2021/01/05 19:11

Informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcześniaków.

2021/01/05 10:38

Oferta Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek

2021/01/04 11:51

Harmonogram wywozu odpadów od 1.I-31.XII 2021

2021/01/04 7:22

Informujemy, że ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 października 2020 r.  w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nadal obowiązuje (ogłoszenie w załączeniu).

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

2020/12/31 12:46

Rok 1938. Marta z kuzynką Janką po pracy na winnicy schodzą do wsi Chwalim, którą pół roku wcześniej władze III Rzeszy przemianowały na Altreben. Kobiety nie idą od razu do swoich domów. Zachodzą na pobliski cmentarz. Tu gdzie nagrobki Petrasów, Klójów, Swadów, Jendrzików, Hoffmannów, Figlarków… Marta i Janka jeszcze nie wiedzą, że z nimi wszystkimi zmartwychwstaną. W 2017 roku.

2020/12/28 10:17

W dniu 17 grudnia 2020 r. w sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej odbył się II Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.  Rozgrywki przebiegały  w dwóch kategoriach wiekowych: Żaka i Orlika. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, organizatorzy nie zaprosili zespołów z innych miejscowości. Dlatego w turnieju brały udział dzieci z dwóch miejscowych klubów APF i MUKS. Wszystkie dzieci, które brały udział w rozgrywkach otrzymały medale i upominek.

2020/12/23 11:46

Uprzejmie informujemy, że następują zmiany godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście w następujących dniach:

- 24  i 31 grudnia 2020 – nieczynne

- 2 stycznia 2021 – nieczynne

2020/12/17 10:36

W związku z pojawieniem się ogniska Ptasiej Grypy w miejscowości Chobienice prosimy hodowców drobiu na terenie gminy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wszelkich zasad bioasekuracji. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej ulotką otrzymaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz linkiem do materiałów informacyjnych.

2020/12/16 10:12

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła wznowienie programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” na rok 2021. Gmina Kargowa od początku zainicjowania programu aplikuje o środki na „Opiekę wytchnieniową”, również w 2021 roku przystąpimy do realizacji programu. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie.

2020/12/16 10:07

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się zdalny tryb obradowania XXIV sesji Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00.

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

2020/12/11 12:38

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób o "wielkim sercu", które 8 grudnia 2020 roku w mobilnym punkcie poboru krwi przed ratuszem w Kargowej oddały honorowo krew. Zgłosiły się 23 chętne osób, ale krew mogło oddać 20 osób. Pobrano 9.000 ml krwi pełnej. Ludzka krew jest bezcenna, dlatego składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie.

2020/12/10 14:50

Informujemy, że pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r. na terenie gminy Kargowa zostanie wykonany pomiar zanieczyszczeń powietrza przy pomocy drona z zainstalowanym specjalnym czujnikiem wskazującym poziom zanie-czyszczeń w powietrzu tj. PM2.5/PM10, CO2, TVOC/LZO oraz HCHO. Urządzenie będzie kontrolować dym z kominów z posesji dzięki czemu będzie możliwość sprawdzenia kto pali w piecu odpadami.

2020/12/10 14:11

W dniu 24 grudnia 2020 r.

Urząd Miejski w Kargowej będzie nieczynny.

(-) Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

2020/12/09 13:01

Ruszyły prace związane z rozbudową stacji uzdatniania wody w Kargowej wraz z częściową przebudową istniejących urządzeń i obiektów oraz budową rurociągu tłocznego wód popłucznych.

2020/12/09 12:55

Szanowni Mieszkańcy

W związku głosami mieszkańców zaniepokojonych składowaniem odpadów na działce położonej przy ulicy Łąkowej, w pobliżu byłej linii kolejowej w Kargowej informujemy, że zbiórka folii rolniczej odbywa się za naszą zgodą i wiedzą. Gmina Kargowa uczestniczy w programie utylizacji odpadów pochodzenia rolniczego w postaci folii rolniczych, siatek i sznurków do balotów oraz opakowań typu Big Bag. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 85 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony...

2020/12/08 13:28

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Obra Dolna i Stary Jaromierz”.

2020/12/07 16:18

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

2020/12/07 13:55

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021

2020/12/07 13:47

Zaproszenie do składania kandydatur do komisji oceniającej zadania publiczne na rok 2021.

Strony