2018/12/06 7:15

W dniu 13 grudnia  2018 r.  w godz. 12.00 – 12.30 na  terenie gminy Kargowa zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

- ogłoszenie alarmu;
- odwołanie alarmu.

2018/12/06 7:09

Od 28 grudnia 2018 r. ulegną zmianie numery tel. i fax do Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie obowiązywał jeden numer 68 352 51 31. Wszystkie pozostałe numery będą nieaktywne.

2018/12/05 14:34

XII Spotkanie Bożonarodzeniowe „Kolędy Śpiewajmy serca otwierajmy” 16.12.2018, godz. 16.00.

2018/12/05 8:31

W piątek w Dziennym Domu „Senior+” odbyła się zabawa andrzejkowa. Seniorzy zaprosili pana burmistrza Jerzego Fabisia i  panią kierownik OPS Annę Wierzbińską. Uczestnicy bawili się przy oprawie muzycznej wykonanej przez Mirosławę Koziołek. Zgodnie z tradycją andrzejkowe spotkanie seniorów nie mogło odbyć się bez lania wosku przez dziurkę od klucza, tworząc na wodzie niezwykłe i tajemnicze formy. Następnie starali się odgadnąć jaka czeka ich przyszłość.

2018/12/03 9:16

Burmistrz Kargowej serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy na spotkanie z Mikołajem. Tradycyjnie Mikołaj pojawi się przy choince na placu ratuszowym w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 10.00.

 

2018/11/30 11:47
Mikołajki

XV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w hali sportowej przy ul. Szkolnej

6.12.2018 r. godz. 17.00

2018/11/30 11:41
Mikołajki

Mikołajki - 9.12.2018 r. godz. 15.00 sala widowiskowa GCK Kargowa.

2018/11/29 9:43
Ankieta w sprawie utworzenia żłobka

Ze względu na niewielki odzew ze strony rodziców najmłodszych dzieci, być może spowodowany zbyt krótkim terminem na składanie ankiet dotyczących utworzenia żłobka w Kargowej, ponawiamy do Państwa prośbę o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, która pozwoli nam rozpoznać potrzebę utworzenia takiej placówki.

2018/11/28 8:10

Dnia 26 listopada 2018 roku swoje 90-te urodziny obchodziła pani Maria Zając mieszkanka Kargowej.

Szanowną Jubilatkę odwiedzili w jej mieszkaniu Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Anna Wierzbińska, składając pani Marii Zając życzenia zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności, wręczając upominek i kwiaty.

2018/11/27 12:58
Kargowa i Zbąszynek to jedyne gminy w naszym województwie, które otrzymały dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę Ławek Niepodległości. W całym kraju powstanie ponad 140 takich multimedialnych siedzisk, które będą łączyły historię z nowoczesnością.
2018/11/26 15:50

W dniach 24 – 25 listopada 2018 r. Gminne Centrum Kultury w Kargowej wraz z niemiecką partnerską, zaprzyjaźnioną gminą Schulzendorf realizowała projekt pn. „Klasyka po obu stronach Odry” .

W ramach projektu 24 listopada br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej obył się koncert Zespołu Śpiewaczego Kargowiacy oraz niemieckiego Chóru „Mehr Forte” z Schulzendorf złożonego z mieszkańców trzech sąsiednich gmin Schulzendorf, Zeuthen oraz Eichwalde.

2018/11/26 15:13

Dnia 24 listopada 2018 r. w hali sportowej przy ul. Górnej w Kargowej odbył się już IV Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe A - (wiek 7- 10 lat), B - (wiek 11 – 15 lat). Ponadto w pokazie tanecznym zaprezentowały się przedszkolaki z grupy Motylki Przedszkola Publicznego w Kargowej oraz najstarsza grupa EXIT i THE TOYS z Gminnego Centrum Kultury w Kargowej. Udział w w/w konkursie wzięło 9 drużyn (8 z Polski, 1 z Niemiec), w tym łącznie ok.

2018/11/22 15:02

W dniu 21 listopada 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej przy ul. Browarnej 7 odbyła się pierwsza, w kadencji 2018 – 2023, sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie Rady zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 roku. Sesja poświęcona była głównie złożeniu ślubowania przez radnych i burmistrza, co stanowi obligatoryjny warunek objęcia mandatu, a także dokonaniu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

2018/11/22 14:51

Spotkanie autorskie z Elżbietą Posyniak-Rusin.

2018/11/21 7:40

Zapraszamy na bezpłatny pokaz filmu pt. "Kresy".

2018/11/20 13:06

Z racji zakończenia kadencji Rady Miejskiej w Kargowej Przewodnicząca Rady Henryka Kamińczak zaprosiła do ratusza na spotkanie Radę Młodzieżową aby podziękować za dwa lata bardzo dobrej współpracy i zaangażowanie w gminne sprawy młodzieży. Podkreśliła jak ważne są pomysły i zdanie młodzieży w sprawach ich dotyczących. Do słów podziękowań dołączył Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, który zaznaczył, że inicjatywa musi wychodzić od nich samych, bo nie zawsze wszystkie pomysły dorosłych muszą przypadać im do gustu.

2018/11/19 13:04

Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs ofert na budowę multimedialnych Ławek Niepodległości. 

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotacje na budowę 143 Ławek Niepodległości. W województwie lubuskim dotacje na budowę multimedialnej ławki otrzymały jedynie Gmina Kargowa i  Gmina Zbąszynek.

W Kargowej Ławka Niepodległości usytuowana zostanie na rynku przed ratuszem.

2018/11/19 12:49

Jeszcze w listopadzie ruszy kolejna edycja Programu rządowego Maluch +, którego celem jest utworzenie żłobków lub klubów dziecięcych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci w wieku od 1-3 lat, którzy nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej, planujemy stworzenie oddziału dla najmłodszych. Jednak aby przystąpić do programu, który wiąże się z umieszczeniem zadeklarowanej przez gminę ilości dzieci w żłobku, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, która pozwoli nam rozpoznać potrzebę utworzenia takiej placówki.

2018/11/15 14:49

We wtorek na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim ukazała się wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek złożony przez Gminę Kargowa dotyczący rozbudowy ulicy Kolejowej uplasował się na szóstym miejscu. Wysoka pozycja na liście rankingowej gwarantuje otrzymanie dofinansowania na realizację zadania. Koszt całego projektu to ponad 3 mln zł, a w ramach Programu można uzyskać dofinasowanie w wysokości 50% kosztów.

2018/11/15 11:24

25 lipca 2018 r. w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Kargowa została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla projektu pn. ,,Przebudowa placu zabaw w obrębie dz. 806 w Kargowej”. Operacja ma na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę placu zabaw w obrębie dz. ew. nr 806 w Kargowej.

Strony