2019/11/28 19:47

Pan Ślubokręt.

Źródło: Tygodnik Na Temat (czwartek, 28 listopada 2019 r.).

2019/11/28 11:01

W związku z zagrożeniem związanym z ASF na terenie Gminy Kargowa, przekazujemy ulotki informujące o sposobach postępowania w zakresie sprzedaży świń i uboju gospodarczego w poszczególnych strefach.

W związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń, na terenie Gminy Kargowa obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Wstęp na tereny leśne jest możliwy w szczególnych przypadkach (np. prowadzona budowa, prowadzenie pomiarów pod inwestycje)  za zgodą terytorialnego leśniczego.

2019/11/27 10:33

Gość Radia Zachód: Rozmowa Burmistrzem Kargowej

Źródło Radio Zachód: https://www.zachod.pl/152922/jerzy-fabis-3/

2019/11/27 9:08

W związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń w załącznikach przedstawiamy informację dla myśliwych o sposobach postępowania w poszczególnych strefach. Przypominamy jednocześnie o zakazie wstępu do lasów na terenie gminy Kargowa. (obszar czerwony)

Mapa ASF:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

2019/11/26 9:38
Dnia 19 grudnia 2019 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 100 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1966 r., 1967 r. ,1968 r. oraz 1969 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.  
2019/11/26 9:19

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kargowej - w dniu wczorajszym została uruchomiona sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych na ul. Sulechowskiej. Teraz piesi, a zwłaszcza dzieci uczęszczające do szkoły, będą mogli czuć się bezpieczniej, ale też i szybciej przejść przez drogę, gdyż czerwone światło dla kierowców wzbudzane jest przez pieszego przyciskiem znajdującym się na słupie. Sygnalizacja oraz doświetlenie przejścia zostały wykonane na wniosek burmistrza Kargowej, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.

2019/11/26 8:06

Zapraszamy wszystkich chętnych do wystawienia stoiska podczas jarmarku mikołajkowego dnia 6 grudnia 2019 r. na placu ratuszowym w Kargowej w godzinach 16:30-18:00. Zgłoszeń można dokonać do dnia 3 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej lub pod nr tel. 68 352 50 41, 699 993 125. Zapewniamy 230 V.

Serdecznie zapraszamy

2019/11/26 7:12

Pokaz laserowej bajki dla dzieci "Mikołajkowa niespodzianka” - 6.12.2019 r. godz. 16.30 - Rynek w Kargowej.

 

2019/11/25 13:30

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Burmistrz Kargowej informuje, że w dniach od 25 listopada 2019 r. do 24 grudnia 2019 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w BIP-ie oraz na stronie internetowej urzędu, protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej.

2019/11/25 9:42
W dniu 18 listopada uczniowie naszej szkoły z rocznika 2010 i 2011 brali udział w Finale powiatu zielonogórskiego "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". Turniej odbył się w Zielonej Górze na sztucznym boisku. Nasza drużyna nie miała sobie równych, chłopcy wygrali wszystkie mecze, zajmując pierwsze miejsce. Chłopcy awansowali do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się wiosną. W drużynie występowali: Stanisław Atarowski, Kacper Krawczyk, Maksymilian Maj, Witold Jęsiek, Kamil Sumiński, Mikołaj Dziuba, Alex Wójcicki, Oskar Łukasik.
2019/11/25 9:36

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej przystąpiła po raz trzeci do projektu „O finansach … w bibliotece – 6. edycja”, którego celem było przybliżenie osobom powyżej 50 roku życia zagadnień z tematyki finansów osobistych.
Projekt "O finansach... w bibliotece – 6. edycja" został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2019/11/22 11:18

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 2 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2019/11/22 11:13

Spór o oczyszczalnię ścieków..

Źródło: Gazeta Lubuska (Sobota-Niedziela, 23-24.11.2019 r.).

2019/11/21 14:07

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubuskiego rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego pod pozycjami 2998; poz. 3016; poz. 3024. na terenie obszaru skażonego Afrykańskim Pomorem Świń prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją (w załączniku).

Dodatkowe informacje:

Strona Główna / Budżet Obywatelski
2019/11/21 13:45

Przedstawiamy zadnia zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zapraszamy do głosowania nad wybranymi zadaniami w dniach od 22 listopada do 29 listopada 2019 r.

2019/11/21 13:18

W dniach 16 – 17 listopada 2019 r. Gminne Centrum Kultury w Kargowej wraz z niemiecką partnerską, zaprzyjaźnioną gminą Schulzendorf realizowały partnerski projekt pn. „Klasyka po obu stronach Odry” .

W ramach projektu 16 listopada br. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej obył się wspólny koncert polskiego Zespołu Grid Time oraz niemieckiego artysty grającego na harmonijce Matthiasa Stolpe.

2019/11/21 9:50

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. To doskonała okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników i ich pracy na rzecz społeczeństwa oraz podkreślenia rangi zawodu pracownika socjalnego. Współczesna praca socjalna to profesjonalna działalność świadczona przez pracowników służb społecznych różnych instytucji oraz przez organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Wrażliwość, empatia, umiejętność poszanowania godności każdego...

2019/11/21 8:02

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) odbędzie się  XIII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2019/11/20 11:06

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Strony