2020/06/22 14:59

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej z dnia 9 czerwca 2020 roku - Granice obwodów głosowania.

2020/06/19 14:08

18 czerwca br. dzień po wydawniczej i księgarskiej premierze najnowszej powieści Zofii Mąkosy "Dolina nadziei" – 3. tomu z cyklu Wendyjska Winnica w ramach Czwartku Lubuskiego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z pisarką, dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2017 i 2019). W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz z wiernymi czytelnikami Pani Zofii z Kargowej. Spotkanie prowadził Eugeniusz Kurzawa.

 

2020/06/19 12:23

Szef Obrony Cywilnej Gminy Kargowa informuje, że dnia 25 czerwca 2020 r. w godz. 12:00 – 12:30 na terenie gminy Kargowa zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

2020/06/18 12:53

18 czerwca br. o godz. 18.00 w ramach Czwartku Lubuskiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida zaprasza na spotkanie online z pisarką, dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2017 i 2019). Spotkanie prowadzić będzie Eugeniusz Kurzawa. Transmisja będzie dostępna na facebooku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

2020/06/18 12:49

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z pisarką, Zofią Mąkosą. Źródło TVP Gorzów Wlkp.

 

2020/06/18 10:38

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

2020/06/17 14:30

Gminny Komisarz Spisowy w Kargowej informuje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym, który odbędzie się na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydatury można składać od 15 czerwca do 8 lipca br. Szczegóły w załącznikach.

 

2020/06/16 10:58

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej informuje, że z dniem 16 czerwca 2020 r. rozpoczynają się prace związane z usuwaniem osadu ze zbiorników biologicznych oczyszczalni ścieków Lemna w Kargowej. W wyniku prowadzonych działań mogą okresowo wystąpić uciążliwości zapachowe w rejonie oczyszczalni. Prace potrwają do października 2020 r. Za wszelkie niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy. 

2020/06/16 9:05

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 59 uczniów Szkoły Podstawowej w Kargowej.

Szkoła musi zapewnić zdającym odpowiednie warunki sanitarne.

2020/06/15 12:14

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej

2020/06/12 9:20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

2020/06/10 13:56

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 15 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2020/06/10 7:04

Wandale w akcji na ul. Więckowskiego.

2020/06/09 12:07

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej informuje, że w dniu 9.06.2020 roku w godzinach od 8:00 do 16:00, usuwana będzie awaria na sieci wodociągowej w ulicy Browarnej.  W związku z czym wstrzymana zostanie dostawa wody. W wyniku przeprowadzonych prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za wszelkie uciążliwości z tym związane serdecznie przepraszamy.

2020/06/08 15:30

W związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. mając na uwadze zapewnienie warunków sanitarno – epidemiologicznych Burmistrz Kargowej wystąpił o zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kargowej. W załączeniu wniosek Burmistrza i Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II

2020/06/08 14:53

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”.

2020/06/08 11:58

Kolejne serce na nakrętki stanęło w naszym mieście. Tym razem to prezent od Państwa Pauliny i Przemysława Lehmannów, którzy przekazali je w ramach podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Kargowa za okazaną pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.

Serce, które dotychczas było ustawione przez ratuszem zostało przeniesione na teren przy szkole podstawowej przy ul. Kościelnej.

2020/06/05 7:16

W dniu 03 czerwca 2020 roku 151 Batalion Lekkiej Piechoty ze Skwierzyny w ramach wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych (Odporna wiosna) przywiózł z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry kolejną partię żywności zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.

2020/06/03 9:39

Księgarnia Maruszewski w Kargowej informuje, że 17 czerwca rozpocznie sprzedaż powieści Zofii Mąkosy pt. „Dolina Nadziei”.

Strony