2017/10/25 7:16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że ruszył Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

2017/10/24 14:37

Uprzejmie informujemy, że przedłuża się procedura oceny wniosków stowarzyszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, złożonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w LGD Regionu Kozła i przesłanych po pierwszym etapie oceny do Departamentu PROW. Wnioski dotyczyły  inwestycji w infrastrukturę społeczną i rekreacyjną. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kargowej złożył w imieniu gminy projekt na wyposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, a Stowarzyszenie Wojnowskie na modernizację świetlicy wiejskiej.

2017/10/24 10:24

Jubilatom

To dawno było jak się pokochali.

To dawno było jak się pobrali.

Dzieciństwo im poczerniało przeżyciami wojny,

ale młodość miłością ich uskrzydliła.

Połączyli losy.

Strona Główna / Budżet Obywatelski
2017/10/23 12:07

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim V edycji na 2018 rok zakończone. Wzięły w nim udział 234 osoby przyznając punkty w skali 0-5 wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

2017/10/23 7:30

Po raz piąty nasza szkoła skorzystała z zaproszenia Fundacji WOŚP do udziału w  akcji pod hasłem: Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez jak największą liczbę osób. Wydarzenie to miało miejsce w sali gimnastycznej na ul. Szkolnej podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca przypadającego 16 października 2017 r.

2017/10/20 13:45

W dniu 18 października 2017 roku o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej odbyło się spotkanie Seniorów obchodzone w ramach XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Uroczyste spotkanie połączone zostało z jubileuszem 50- lecia pożycia małżeńskiego jedenastu  par małżeńskich oraz 60- lecia pożycia małżeńskiego czterech par mieszkańców gminy Kargowa.

2017/10/20 8:08

1.X. – Prezes KUTW  Brygida Wróblewska uczestniczyła jako delegat w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Warszawie, gdzie przyjęto Deklarację Programową pod hasałem „Seniorzy i przyszłość Polski”.

2017/10/20 7:32

Ekoedukator - Na ratunek środowisku.

2017/10/19 12:46

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym”

http://lrpo.home.pl/droga_nauki/index.php/wydarzenia-wsn/

2017/10/19 9:52

Na terenie pól golfowych w Kalinowie koło Niesulic odbyły się Finały LOM w indywidualnych i drużynowych biegach przełajowych. Uczestniczyła w nich silna grupa biegaczy z Kargowej (we wszystkich kategoriach łącznie 34 osoby). Indywidualnie najlepiej wypadł Marcin Merda, zajmując w kategorii kl. IV trzecie miejsce (brązowy medal).

Strony