2021/01/28 13:54

Protokół z posiedzenia prac Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kargowa w 2021 roku.

2021/01/28 13:47

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego  w Polsce za 2019, przeprowadzony przez Forum Ekonomiczne Europejskiego Kongresu Samorządu, usytuował Gminę Kargowa na 56 miejscu z 628 gmin miejsko-wiejskich w kraju. Gmina Kargowa wśród  lubuskich gmin miejsko-wiejskich zajęła trzecie miejsce. Ranking wyróżnia gminy, które w umiejętny sposób zarządzają finansami, skutecznie starają się o środki zewnętrzne, nie zadłużają się.

2021/01/28 7:39

Lubuski Biznes ma POWER.

 

2021/01/28 7:34

27 stycznia w Urzędzie Miejskim  odbyło się spotkanie Rady Budowy inwestycji pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” . W roboczym spotkaniu oprócz burmistrza i prezesa spółki komunalnej Henryka Jagody uczestniczyli – dyrektor Realizacji Kontraktów firmy Metrolog z Czarnkowa, kierownik budowy z zespołem inżynierów oraz inspektorzy nadzoru. Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji oraz zapewnił, że prowadzenie prac modernizacyjnych nie zakłóci ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.

2021/01/27 12:47

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 25 stycznia 2021 został ponownie otwarty dla wszystkich pacjentów. Udzielane są świadczenia zdrowotne w pełnym wymiarze na wszystkich Oddziałach szpitala, w Poradniach specjalistycznych oraz Zakładzie fizjoterapii. Jednocześnie informujemy, że Szpital w Sulechowie jest doskonale przygotowany, aby zapewnić pacjentom pełne bezpieczeństwo, zachowane są wszelkie środki ostrożności ,aby uniknąć zakażenia Covid - 19.

2021/01/27 10:16

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 1 lutego 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.     

2021/01/26 12:35

W poniedziałek 25 stycznia 2021 r. obchodziliśmy 76. rocznicę mordu dokonanego przez hitlerowców w lesie w pobliżu Starego Jaromierza na 41 kobietach pędzonych w „Marszu śmierci” do Dachau. Dokładnie 76 lat po tych tragicznych wydarzeniach pod obeliskiem ku czci zamordowanych odbyły się uroczystości, na które przybyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele samorządu powiatowego, burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, członkowie Domu Seniora.

2021/01/26 9:12

Szczepimy się. Szczegóły w załączniku.

2021/01/22 10:48

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegóły w załączniku.

2021/01/21 11:30

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

składam Wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, radości, pociechy z wnucząt, długich lat życia

oraz wszelkiej pomyślności. Ten szczególny dzień jest okazją,

aby podziękować Wam za waszą dobroć, cierpliwość i miłość

oraz wsparcie, którymi obdarzacie swoje dzieci i wnuki każdego dnia.

Szanowni Państwo, sto lat!

2021/01/21 7:27

W dniu 25 stycznia 2021 r. obchodzimy 76. rocznicę mordu kobiet w Starym Jaromierzu. Był to mord dokonany na 41 więźniarkach pędzonych przez hitlerowców w „Marszu śmierci” do Dachau. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Kargowa i nie tylko do upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń poprzez oddanie hołdu pomordowanym.

2021/01/18 14:11

W dniu 15 stycznia 2021 r. po raz pierwszy w tym roku w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ skorzystały 53 Panie z 61 zarejestrowanych z całego terenu miasta i gminy Kargowa.

2021/01/18 13:19

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2021 roku

2021/01/15 9:32

Dotyczy uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonek”

Strona Główna / koronawirus
2021/01/15 9:07

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 Wojewoda Lubuski polecił Burmistrzowi Kargowej zapewnienie transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport przeznaczony jest dla osób:

2021/01/14 12:56

Dnia 15 stycznia 2021 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 130 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1968 r.,1969 r., 1970 r. oraz 1971 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

2021/01/14 8:52

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć w terminie od 1 lutego 2021 do 01 marca 2021 roku. (pokój nr 3).

2021/01/07 20:19

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Kargowej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.

Strony