2010/12/10 9:52

Dziś Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotka się z Prezydentem Miasta Nowa Sól, Wadimem Tyszkiewiczem. Spotkanie będzie poświęcone dobrym przykładom budowy strefy aktywności gospodarczej i pozyskiwaniu inwestorów.

 

 

 

2010/12/10 9:44

Burmistrz Kargowej – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 17 grudnia 2010 r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

2010/12/10 9:04

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

2010/12/09 14:35

Na spotkaniu rozmawiano m.in. o planach rozwoju miasta Kargowa oraz o historii Kargowej. W spotkaniu udział wzięli: Janusz Baszyński, Stefan Petriuk - honorowy obywatel Kargowej, Sebastain Ciemnoczołowski - burmistrz Kargowej oraz Krzysztof Woziński - z-ca burmistrza Kargowej.

 

 

2010/12/09 14:23

Trwa posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego, w którym bierze udział z-ca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP - Pan Sebastian Ciemnoczołowski. Na spotkaniu omawiane są plany inwestycyjne na rok 2011.

 

2010/12/08 9:44

poświęcona między innymi:

  • Wręczeniu srebrnego medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju”.
  • Uchwaleniu składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w tym Komisji Rewizyjnej.
  • Ustaleniu wynagrodzenia Burmistrza.
  • Sprawozdaniu z działalności Burmistrza.
  • Sprawy bieżące gminy.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
/-/ mgr Danuta Wilińska-Grzesiuk

2010/12/07 13:50

2010/12/06 15:43

Wyniki głosowania i wyboru Burmistrza


L.p.

Nazwisko i Imiona

Wiek

Wykszta-łcenie

2010/12/06 15:03

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW DO RADY


Okręg wyborczy nr

Nazwisko i Imiona

Nazwa komitetu

Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata

2010/12/01 8:31

Zapraszamy w dniu 3 grudnia 2010 r. o godz. 16.00 na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kargowej, na której zaprzysiężony zostanie na Burmistrza Kargowej Pan Sebastian Ciemnoczołowski
Miejsce: sala widowiskowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej, ul.Browarna 7

2010/12/01 7:48

W dniu 29 listopada 2010 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010 – 2014, na której zaprzysiężono radnych nowej kadencji oraz wybrano przewodniczącego i zastępców.
Przewodniczącym Rady Miejskiej została Pani Danuta Wilińska – Grzesiuk
I Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej została wybrana Pani Ewa Herbik
II Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Pan Janusz Skopowski

2010/11/26 13:17

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Miejskiej.
3. Ślubowanie radnych.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2010/11/15 9:19

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej wraz z Kancelarią Prawną Ślązak, Zapiór & Wspólnicy zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowePARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
SZANSA CZY KONIECZNOŚĆ?

Strony