2011/02/03 15:31

W dniu 3 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Urzędzie Miejskim w Kargowej z Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie - Joanną Maciąg i Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie - Danutą Wilińską-Grzesiuk (pełniąca również funkcje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kargowej i Sołtysa wsi Wojnowo).

 

2011/02/03 15:14

W dniu 3 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Urzędzie Miejskim w Kargowej z Prezesem Lubuskiej Izby Rolniczej - Władysławem Piaseckim i członkami Zielonogórskiej Rady Powiatu Lubuskiej Izby Rolniczej - Marianem Rozynkiem i Norbertem Bramborem, reprezentującymi gminę Kargowa. Podczas spotkania omawiano zakres współpracy Gminy Kargowa z Lubuską Izbą Rolniczą.

 

2011/01/28 13:58

Podczas dzisiejszego zjazdu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego zostały wybrane nowe władze. Znalazła się wśród nich mocna reprezentacja południowej części województwa.


Wśród sześciu członków zarządu, jako jedyny z grona nowo wybranych Burmistrzów znalazł się Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski. Przewodniczącym stowarzyszenia został wybrany Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

2011/01/28 11:31

26 stycznia 2011 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców poświęcone walkom powstańczym o Kargowę w okresie Powstania Wielkopolskiego. Wykładowcą był mgr Zenon Brembor – wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, który przedstawił ciekawą historię walk o polskość naszych ziem wskazując na bohaterstwo wielu byłych mieszkańców naszego miasta.

2011/01/28 11:08

Informuję uprzejmie, że w celu realizacji zadań Gminy Kargowa i budowania wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Kargowa zamierzam powołać Społeczną Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Kargowej reprezentującą przedsiębiorców i lokalne środowisko gospodarcze.

Zakres działań Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Kargowej proponuję opisać jak poniżej, w szczególności:

2011/01/28 10:07

Dziś tj. 28.01.2011 Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski bierze udział w spotkaniu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Świebodzinie. Stowarzyszenie będzie wybierało dzisiaj nowe władze.

2011/01/26 10:42

26.01.2011 r. (środa) o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej odbędzie się prelekcja na temat „Walki powstańcze o Kargowę w okresie Powstania Wielkopolskiego”.


Prelekcję wygłoszą autorzy książki „Pamięć i tradycje Powstania Wielkopolskiego" Zenon Brembor - wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i dr Jan Mielżyński - pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

2011/01/26 7:58

25 stycznia 2011 r. w 66 rocznicę mordu dokonanego na 41 kobietach pędzonych „W marszu śmierci”, młodzież Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kargowej pod opieką dyrekcji i nauczycieli oraz władze miasta udali się do Starego Jaromierza pod obelisk upamiętniający miejsce stracenia kobiet.

Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski przypomniał młodzieży, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń na Ziemi Kargowskiej i dlatego obowiązkiem naszym jest pamięć i szacunek dla tak ważnego faktu historycznego.

2011/01/24 11:09

W piątek 21 stycznia 2011 r. przebywał w Kargowej Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Jarosław Sokołowski. Podczas spotkania z Burmistrzem Kargowej Sebastianem Ciemnoczołowskim omówiony został stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kargowa oraz ustalone priorytety inwestycyjne w tej dziedzinie.

 

2011/01/24 10:18

  • godz. 11.00 - Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotka się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska p. Zbigniewem Lewickim,
  • godz. 12.30 – Spotkanie z redaktorem naczelnym TV Odra panią Jolantą Kramer-Pawlicką
  • godz. 14.00 – Spotkanie z p. Jakubem Żurowskim – dyrektorem Nestle Polska S.A. w Kargowej
  • godz. 15.00 – Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Kargowej
  • godz. 16.00 – dyżur Burmistrza dla mieszkańców Gminy Kargowa.
2011/01/24 9:30

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zwołuję na dzień 27 stycznia 2011 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej V sesję Rady Miejskiej.


Tematyka sesji obejmować będzie:
2011/01/24 8:36

Strony