2011/02/15 8:32

W dniu 14.02.2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w VI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Podczas obrad przedstawiono m.in. informację na temat postępu budowy lubuskich odcinków autostrady A-2 oraz drogi S-3 oraz uchwalono Lubuską Strategię Zatrudnienia na lata 2011-2020.

2011/02/15 8:02

W dniu 14 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie zastępcy Burmistrza Kargowej Pana Krzysztofa Wozińskiego z przedstawicielami firmy „WA-LE S.C. Udo Wagner - Anja Lembke”, zajmującą się przygotowaniem dokumentów pod budowę farm wiatrowych.


W trakcie spotkania poinformowano Burmistrza, że firma nadal jest zainteresowana realizacją budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Kargowa. Celem realizacji inwestycji należy dokonać pomiary wiatru, które inwestor planuje wykonać jesienią br.

2011/02/14 12:11

Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej pełnione w miesiącu lutym w Urzędzie Miejskim w Kargowej:

  1. 09.02.2011 r. – Jolanta Jaworska, Anna Wierzbińska (pokój nr 7)
  2. 16.02 2011 r. – Józef Gąsiorowski, Teresa Polańska (pokój nr 3)
  3. 23.02.2011 r. – Dariusz Szajer, Rafał Gasztyk, Barbara Pajcz ( pokój nr 7)
2011/02/11 14:30

Thomas Karge

9 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Berlinie z dr Thomasem Karge – właścicielem dużej rodzinnej firmy wydawnictw medycznych siedzibą w Bazylei (Szwajcaria).

2011/02/11 11:53

Dnia 11 lutego br. o godz. 9.00 Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Kożuchowie Panią Natalią Pawlak - Prezesem Zarządu i Panem Tadeuszem Kupriańczykiem - Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

 

Przedmiotem rozmowy była sprawa wzajemnej współpracy Gminy z Bankiem, w tym obsługa finansowa gminy prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, oddział w Kargowej.

 

2011/02/11 11:51

Dnia 11 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski oraz Z-ca Burmistrza Krzysztof Woziński spotkali się z Panem Adamem Pukiem – przedstawicielem firmy „DINO SUPERMARKET”, która będzie realizowała w Kargowej przy ul. Piaskowej inwestycję, polegającą na budowie obiektu handlowego.

2011/02/11 11:42

Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy finansowej na realizację projektów objętych PROW 2007 - 2013 na szkolenia w zakresie: tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małych projektów, które odbędą się w następujących terminach:

 

2011/02/11 8:45

10.02.2011 r. w kargowskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego, Wójta Gminy Bojadła Grzegorza Doszela, Wójta Gminy Kolsko Henryka Matysika z przedstawicielami firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii. Spółkę POL-ENERGY S.A. reprezentował wiceprezes zarządu Jerzy Zygmund, CENTRUM EKOENERGII Sp. z o.o. - prezes Henryk Dębicki, POL-NAG Sp. z o.o.- prezes Jerzy Zygmund.

2011/02/11 7:57

10 lutego na zaproszenie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego gościli w Kargowej Burmistrz Miasta i Gminy Sulechów - Roman Rakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn - Andrzej Rogoziński i Wójt Gminy Siedlec - Adam Cukier.

 

2011/02/09 14:25

7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Wojnowie ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego - Ireneuszem Plechanem oraz Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci – Joanną Maciąg.

 

2011/02/09 14:18

W dniu 7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Zielonej Górze z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego - Jarosławem Sokołowskim, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich - Heleną Włodarczyk i Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury - Danutą Wesołowską-Wujaszek.

2011/02/09 13:56

 

 

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski w dniu 4 lutego 2011 r. spotkał się w Poznaniu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem, odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową.

2011/02/08 14:49

8 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z organizatorami warsztatów muzycznych Andrzejem Wnękiem i Tadeuszem Górskim.

2011/02/08 14:47

Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski w dniu 8 lutego 2011 r. spotkał się z reprezentantem firmy projektowej „Geobud” Zakładu Usług Ekologicznych s. c. z Zielonej Góry – Janem Kłosińskim i współwłaścicielem nieruchomości położonych w obrębie Smolna Wielkiego – Ireneuszem Ziemlińskim.

 

Spotkanie dotyczyło planowanej inwestycji w okolicach Smolna Wielkiego, polegającej na wybudowaniu stawów rybnych.

 

 

2011/02/08 14:45

7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Wojnowie ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego - Ireneuszem Plechanem oraz Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci – Joanną Maciąg.

2011/02/08 9:48

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA zwołuję I/XV/11 posiedzenie Konferencji, które odbędzie się 23 lutego 2010 r. o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Siedlcu.


Proponowany porządek spotkania:

2011/02/04 13:54

Dnia 3 lutego 2011 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego i Z-cy Burmistrza Krzysztofa Wozińskiego z sołtysami z terenu gminy Kargowa.

Na spotkaniu omawiane były sprawy dotyczące ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych wsiach gminy na kadencję Rady Miejskiej 2010-2014.

 

2011/02/04 13:27

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu rolniczego przekazujemy Państwu najważniejsze informacje na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1grudnia 2010 r. zostały zarządzone na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r.

2011/02/04 12:13

W dniu 3 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Komendantem Miejskiej Policji w Zielonej Górze - Ryszardem Blażnikiem oraz z Komendantem Komisariatu Policji w Sulechowie - Jarosławem Zabłockim.

 

2011/02/04 12:12

W dniu 1 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Zielonej Górze z Wojewodą Lubuskim - Heleną Hatką, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich - Heleną Włodarczyk oraz z Wicemarszałkami Województwa Lubuskiego - Jarosławem Sokołowskim i Maciejem Szykułą.

 

Strony