2021/02/16 11:40

W 102 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i podpisania 16 lutego 1919 roku rozejmu w Trewirze Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz z zastępcą Martą Paron i sekretarz gminy Magdaleną Żurawiecką, oddając hołd, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod obeliskiem Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego oraz pod obeliskiem poległych Powstańców na byłym cmentarzu ewangelickim.

2021/02/15 15:19

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości.

2021/02/15 13:08

W imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego  rozpowszechniamy informację dotyczącą głosowania na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.

2021/02/10 14:51

Burmistrz Kargowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości.

2021/02/10 12:25

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w dniu 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Transmisja będzie dostępna pod adrsem: https://www.youtube.com/user/kargowa/live

2021/02/09 13:38

Przedłużony termin naboru na rachmistrzów.

2021/02/09 13:08

DOFINANSOWANIA do szkoleń dla MMŚP - Szczegóły w załączniku.

2021/02/09 9:54

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2021/02/09 9:52

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2021/02/08 14:14

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości.

2021/02/08 11:27

Iść ich śladem, by zachować pamięć. Rocznica marszu śmierci młodych dziewczyn [REPORTAŻ]

Reportaż można przeczytać na stronie "Tygodnika Krąg"

2021/02/05 7:08

Ochotnicza Straż Pożarna z Kargowej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Serce Kargowej" pomaga najstarszym mieszkańcom gminy w ramach rządowego programu „Wspieraj seniora".

Wypowiadają się Sabina Kokocińska – szefowa DDS, Oskar Krzyżostaniak – Prezes OSP Kargowa oraz Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej. Wypowiedzi można odsłuchać na stronie Radia Zachód.

2021/02/03 14:20

W związku z wejściem Gminy Kargowa w strefę zagrożoną ptasią grypą informujemy o konieczności zachowania zasad bioasekuracji na terenie gospodarstwa. Drób powinien być trzymany w zamknięciu w celu uniknięcia kontaktu z dzikim ptactwem.

Informujemy również o konieczności zgłoszenia hodowli przyzagrodowej ptactwa (Imię, Nazwisko, adres, ilość ptactwa) w Urzędzie miejskim w celu zbiorczego przesłania tych informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

2021/02/03 11:01

Oddaj krew. Uratuj życie.

2021/02/02 12:21

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres 2021/2022 rozpoczynający się 01 czerwca 2021r. są przyjmowane od 01 lutego 2021r. Od tego dnia można składać dokumenty wyłącznie drogą eletroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, profil zaufany, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

2021/02/01 7:47

Burmistrz Kargowej - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

2021/01/31 11:49
E-SKARBONKA – wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!!!

2021/01/31 11:45

29. Finał! Bądźcie z Nami Online - Transmisja startuje o 16:00 na Facebooku. https://www.facebook.com/GCKKargowa

2021/01/29 10:47

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Ochotniczej straży pożarnej w Kargowej" złożoną w dniu 27 stycznia 2021 roku na wsparcie zadania publicznego pn.
„Wspieranie Seniorów w wieku 70+”.

2021/01/29 10:40

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 27 stycznia 2021 roku na wsparcie zadania publicznego pn.„Wspieranie Seniorów w wieku 70+”.

Strony