2021/07/20 10:57

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Burmistrz Kargowej informuje, że w dniach od 20 lipca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w BIP-ie oraz na stronie internetowej urzędu, protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej.

2021/07/20 8:51

„NOWEFIO – lubuskie lokalnie” mikrodotacje dla młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie lubuskim -zaproszenie na e-szkolenie. Pełna informacja w załączniku.

2021/07/19 15:16

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej  w Kargowej dla okręgów wyborczych nr 10 (obejmujący ulice: Chwalimska, Czekoladowa, Goplany, Kilińskiego, Kompanii Wielichowskiej, Kościelna, Mickiewicza, Paukszty, Piaskowa, Słodka, Słowackiego, Zaułek Szczęśniaka w Kargowej) i nr 14 (obejmujący Smolno Wielkie  nr od 1 do 121) na skutek wygaśnięcia mandatów dwóch radnych.

2021/07/16 9:42

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło od 21 czerwca 2021 r. rozpoczęła II rekrutację do projektu pt. Własna firma - start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2021/07/15 14:59

Rozmowa z Burmistrzem Kargowej w Radio Zachód. Z burmistrzem Kargowej rozmawia Łukasz Brodzik.

2021/07/15 14:19

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. bezpłatnym programem badań przesiewowych raka jelita grubego "Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim", pragniemy zaprosić Państwa oraz wszystkich pracowników do wzięcia udziału w wyżej wymienionych badaniach.

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Projektu?

2021/07/15 13:59

W dniu 01 lipca 2021 r. została podpisana umowa między Wojewodą Lubuskim – Władysławem Dajczakiem, a Gminą Kargowa reprezentowaną przez burmistrza Jerzego Fabisia w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Umowa dotyczy modułu II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Kargowa otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 63850,38 zł. W 2021 roku na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, przeznaczono środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 59...

Strona Główna / nsp2021
2021/07/15 13:55

Podczas spotkania informacyjno- edukacyjnego z Urbanistą w związku z konsultacjami społecznymi w Mediatece w Kargowej przy ul. Słodowej 2 w dniu 16 lipca 2021 r. w godz. 17.00 -18.00 będzie możliwość spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

2021/07/14 14:14

W dniu 14 lipca 2021 r. ogłosiliśmy po raz drugi postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na budowę toru do jazdy rowerem pumptrack.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

2021/07/13 13:01

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. )przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 12 lipca 2021 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania lokalnych organizacji promujących charakterystyczne dla gminy imprezy, w tym o charakterze przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz krajoznawczym podkreślające atrakcyjność inwestycyjną regionu., pn.

2021/07/13 9:52
GCK Kargowa serdecznie zaprasza na "Klasykę po obu stronach Odry". Bezpłatne wejściówki na koncert 18.07.2021 r. do odbioru w GCK Kargowa.
2021/07/12 15:04

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku i urlopów.  W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, spędzimy je w cieniu pandemii koronawirusa i wciąż obowiązujących obostrzeń. Pamiętajmy, by podczas wypoczynku i wyjazdów nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa, dezynfekcji i noszeniu maseczek w miejscach, gdzie są nadal obowiązkowe.

2021/07/12 8:58

W dniu 8 lipca 2021 r. ogłosiliśmy po raz drugi postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na realizację zadania ,,Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego i przedszkola”. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

2021/07/09 13:13

W dniu 6 lipca 2021 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się 14 osób od których pobrano łącznie 6 litrów i 300 mililitrów krwi. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.

Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!

2021/07/09 12:17

2 lipca br. odbył się „Magiczny Piknik Rodzinny” na Copacabanie. Oprócz eksplozji kolorów było mnóstwo innych atrakcji takich jak: konkurs na najpiękniejszy wianek, animacje dla dzieci, magik iluzjonista, zamki dmuchane, strefa gastronomii. Podczas imprezy rozegrany został mecz pomiędzy OSP Kargowa i radnymi Kargowej z wynikiem 2:1.
Na koniec mieszkańcy bawili się przy muzyce, którą serwował DJ Słoniu. Słoneczna pogoda sprzyjała zabawie, ale dla mocno rozpalonych barwnymi harcami imprezowiczów, strażacy ustawili dla ochłody kurtynę wodną.

2021/07/09 12:00

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego
W związku z wystąpieniem ognisk ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) na fermie trzody chlewnej na terenie powiatu świebodzińskiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze
ZALECA ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
ORAZ
PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM OBOWIĄZKU STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI RÓWNIEŻ PODCZAS ZJEŻDŻANIA MASZYN ROLNICZYCH Z PÓL DO GOSPODARSTW

2021/07/09 11:50

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. )przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 8 lipca 2021 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych, pn.„Bezpieczny i zdrowy mieszkaniec Kargowej”.

2021/07/09 8:34

W dniu 7 lipca 2021 r. po raz trzeci w tym roku w "MAMMOBUSIE" usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK" z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 62 zarejestrowanych Pań z badania skorzystało 50 Pań z terenu naszej gminy.

Strona Główna / nsp2021
2021/07/09 8:22

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

2021/07/09 7:36

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

 

Strony