2011/06/30 12:31

W związku ze zgłoszeniem Gminy Kargowa do udziału w konkursie „Gmina Fair Play”, 29 czerwca odbył się audyt w ramach którego audytor dokonał sprawdzenia informacji zawartych w ankiecie konkursowej. Zadaniem audytora było również uzyskanie dodatkowych informacji o jakości pracy Urzędu Miasta i Gminy oraz zadowolenia inwestorów i mieszkańców. W ramach audytu odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu, pracodawcami i inwestorami z terenu Gminy Kargowa a także miała miejsce wizytacja przedsięwzięć inwestycyjnych w Gminie.

2011/06/29 15:22

W dniu 28 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbył się 3 Zjazd Oddziału Miejsko-Gminego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie § 60 pkt. 3 statutu OSP RP zatwierdzono skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 

1. Prezes - Józef Gąsiorowski

2. Wiceprezes - Krzysztof Woziński

3. Wiceprezes - Jerzy Fabiś

4. Komendant gminny - Andrzej Pacyna

5. Sekretarz - Józef Pławski

2011/06/29 13:43

Pani Agnieszka Kowalska podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 27 czerwca 2011 r. odebrała „Laur Oświaty”. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski towarzyszył pani Kowalskiej w odbiorze wyróżnienia.

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/06/29 7:40

Podczas pierwszego w województwie lubuskim Polsko-Niemieckiego Święta Czekolady, które zorganizowano w Kargowej odbył się mecz piłkarski poświęcony zmarłemu Maciejowi Kozłowskiemu. Na boisku spotkały się dwie drużyny - przyjaciół Macieja Kozłowskiego i Narodowa Drużyna Bezdomnych.

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/06/28 13:37

Kargowskie Święto Czekolady 24-26 czerwca 2011 roku było również okazją do upamiętnienia tego wydarzenia podpisaniem porozumienia o przyjaźni i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Kargowa a Dzielnicą Miasta Praga – Vinor Republika Czeska.

 

Porozumienie podpisali Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski i Burmistrz Frantisek Svarc Strony ustaliły, że współpraca będzie obejmowała między innymi:

- współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa, np. wymiana

2011/06/28 13:09

 

Poznań, Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956, upamiętniający poznańskich robotników, którzy w czerwcu 1956 roku jako pierwsi w Polsce zaprotestowali przeciwko władzy komunistycznej. Autor: Najder Jerzy

W dniu dzisiejszym obchodzimy rocznicę wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956.

 

2011/06/28 12:22

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/06/27 15:38

 

Dzięki uprzejmości pana Marka www.marhan.pl zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Dzień Pierwszy

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/06/27 15:34

24-26.06.2011 r. w Kargowej odbędzie się "Polsko-Niemieckie Święto Czekolady". Imprezie towarzyszyć będą: Przegląd Filmów poświęcony Maciejowi Kozłowskiemu – aktorowi urodzonemu w Kargowej, wystawa dotycząca historii czekolady oraz spotkanie piłkarskie, w którym zagrają gwiazdy kina, estrady i sportu.

 

Strony