2011/02/15 15:24

W dniu 15 lutego 2011 roku rozpoczęła pracę na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w Kargowej Pani Katarzyna Suchińska. W obecności Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego złożyła ślubowanie, którego treść określa Ustawa o strażach gminnych.

 

2011/02/15 11:47

Dnia 14 lutego 2011 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie sołeckie w Smolnie Wielkim. W posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym uczestniczyło 136 mieszkańców wsi. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa. W głosowaniu tajnym Pani Halina Masłowska otrzymała 92 głosy, Pani Halina Kardel – 36 głosów.

2011/02/15 8:32

W dniu 14.02.2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w VI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Podczas obrad przedstawiono m.in. informację na temat postępu budowy lubuskich odcinków autostrady A-2 oraz drogi S-3 oraz uchwalono Lubuską Strategię Zatrudnienia na lata 2011-2020.

2011/02/15 8:02

W dniu 14 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie zastępcy Burmistrza Kargowej Pana Krzysztofa Wozińskiego z przedstawicielami firmy „WA-LE S.C. Udo Wagner - Anja Lembke”, zajmującą się przygotowaniem dokumentów pod budowę farm wiatrowych.


W trakcie spotkania poinformowano Burmistrza, że firma nadal jest zainteresowana realizacją budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Kargowa. Celem realizacji inwestycji należy dokonać pomiary wiatru, które inwestor planuje wykonać jesienią br.

2011/02/14 12:11

Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej pełnione w miesiącu lutym w Urzędzie Miejskim w Kargowej:

  1. 09.02.2011 r. – Jolanta Jaworska, Anna Wierzbińska (pokój nr 7)
  2. 16.02 2011 r. – Józef Gąsiorowski, Teresa Polańska (pokój nr 3)
  3. 23.02.2011 r. – Dariusz Szajer, Rafał Gasztyk, Barbara Pajcz ( pokój nr 7)
2011/02/11 14:30

Thomas Karge

9 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Berlinie z dr Thomasem Karge – właścicielem dużej rodzinnej firmy wydawnictw medycznych siedzibą w Bazylei (Szwajcaria).

2011/02/11 11:53

Dnia 11 lutego br. o godz. 9.00 Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Kożuchowie Panią Natalią Pawlak - Prezesem Zarządu i Panem Tadeuszem Kupriańczykiem - Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

 

Przedmiotem rozmowy była sprawa wzajemnej współpracy Gminy z Bankiem, w tym obsługa finansowa gminy prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, oddział w Kargowej.

 

2011/02/11 11:51

Dnia 11 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski oraz Z-ca Burmistrza Krzysztof Woziński spotkali się z Panem Adamem Pukiem – przedstawicielem firmy „DINO SUPERMARKET”, która będzie realizowała w Kargowej przy ul. Piaskowej inwestycję, polegającą na budowie obiektu handlowego.

2011/02/11 11:42

Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy finansowej na realizację projektów objętych PROW 2007 - 2013 na szkolenia w zakresie: tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małych projektów, które odbędą się w następujących terminach:

 

2011/02/11 8:45

10.02.2011 r. w kargowskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego, Wójta Gminy Bojadła Grzegorza Doszela, Wójta Gminy Kolsko Henryka Matysika z przedstawicielami firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii. Spółkę POL-ENERGY S.A. reprezentował wiceprezes zarządu Jerzy Zygmund, CENTRUM EKOENERGII Sp. z o.o. - prezes Henryk Dębicki, POL-NAG Sp. z o.o.- prezes Jerzy Zygmund.

2011/02/11 7:57

10 lutego na zaproszenie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego gościli w Kargowej Burmistrz Miasta i Gminy Sulechów - Roman Rakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn - Andrzej Rogoziński i Wójt Gminy Siedlec - Adam Cukier.

 

2011/02/09 14:25

7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Wojnowie ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego - Ireneuszem Plechanem oraz Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci – Joanną Maciąg.

 

2011/02/09 14:18

W dniu 7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Zielonej Górze z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego - Jarosławem Sokołowskim, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich - Heleną Włodarczyk i Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury - Danutą Wesołowską-Wujaszek.

2011/02/09 13:56

 

 

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski w dniu 4 lutego 2011 r. spotkał się w Poznaniu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem, odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową.

2011/02/08 14:49

8 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z organizatorami warsztatów muzycznych Andrzejem Wnękiem i Tadeuszem Górskim.

2011/02/08 14:47

Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski w dniu 8 lutego 2011 r. spotkał się z reprezentantem firmy projektowej „Geobud” Zakładu Usług Ekologicznych s. c. z Zielonej Góry – Janem Kłosińskim i współwłaścicielem nieruchomości położonych w obrębie Smolna Wielkiego – Ireneuszem Ziemlińskim.

 

Spotkanie dotyczyło planowanej inwestycji w okolicach Smolna Wielkiego, polegającej na wybudowaniu stawów rybnych.

 

 

2011/02/08 14:45

7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Wojnowie ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego - Ireneuszem Plechanem oraz Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci – Joanną Maciąg.

2011/02/08 9:48

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA zwołuję I/XV/11 posiedzenie Konferencji, które odbędzie się 23 lutego 2010 r. o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Siedlcu.


Proponowany porządek spotkania:

Strony