2011/01/12 10:02

Zarząd LGD RK na posiedzeniu w dniu 10 stycznia ustalił następujące terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

 

1. Na operacje w ramach działania:
• "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
• "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"
• oraz na operacje zw. "małymi projektami"

2011/01/12 7:46

  1. 12.01.2011 r. – Jolanta Jaworska, Barbara Pajcz (pokój nr 7)
  2. 19.01 2011 r. – Dariusz Szajer, Rafał Gasztyk, Anna Wierzbińska ( pokój nr 3)
  3. 26.01.2011 r. – Józef Gąsiorowski, Teresa Polańska (pokój nr 7)
2011/01/12 7:42

 W dniu 11 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego ze Starostą Zielonogórskim Ireneuszem Plechanem w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego zmiany niekorzystnych zapisów w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 28 poz. 622 z dnia 27 maja 2005 r.).

2011/01/12 6:59

W związku z zamiarem przejęcia od Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu stacji kolejowych położonych w Kargowej oraz Smolnie Wielkim wraz z terenami przyległymi, dnia 11.01.2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w terenie z przedstawicielami PKP.

2011/01/11 8:02

W dniu 10.01.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Panem Grzegorzem Błażków.

Rozmowa dotyczyła sytuacji bezrobocia w gminie i powiecie oraz wsparcia dla osób trwale bezrobotnych.

 

2011/01/05 13:58

 

Wczoraj tj. 04.01.2011 r. w ratuszu w Kargowej Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych i jednocześnie przewodniczącym lubuskiego sejmiku - Panem Tomaszem Możejko.

 

2011/01/05 10:20

Poniżej zamieszczamy list Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego do Pana Cezarego Grabarczyka - Ministra Infrastruktury

 

List Burmistrza - [pobierz] 

 

Poniżej zamieszczamy linki do informacji o budowie obwodnicy Kargowej.

 

2011/01/03 14:49

Zarząd województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu specjalnego projektu, który zapewni sieć w miejscach, w których dziś jest to niemożliwe.
Głównym celem projektu jest likwidacja tzw. białych plam, czyli miejsc, w których nie ma jeszcze internetu.

Białe plamy w Gminie Kargowa (w tych miejscowościach będzie budowana sieć szkieletowa)

2010/12/31 13:17

W dniu 27 grudnia 2010 r., Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Podczas spotkania dyskutowano na temat stanu technicznego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kargowa oraz omówiono potrzeby remontowe.

2010/12/31 12:45

2010/12/30 13:49

Urząd będzie czynny:

Poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 17.00

Wtorek, Środa, Czwartek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

Piątek - od godz. 7.30 do godz. 14.30


Burmistrz
/-/ Sebastian Ciemnoczołowski

2010/12/27 8:07

Do wiadomości mieszkańców Gminy KargowaNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zwołuję na dzień 29 grudnia 2010 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej IV sesję Rady Miejskiej.


Tematyka sesji obejmować będzie miedzy innymi:

2010/12/23 12:46

W dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia br. swoje 90-te urodziny obchodzi Pani Aniela Rajmann, mieszkanka Kargowej. Z tej to okazji Pan Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska odwiedzili Panią Anielę Rajmann w jej mieszkaniu składając Jubilatce najserdeczniejsze życzenia, wręczając kwiaty i upominek.

 

 

2010/12/23 12:30

Dzisiaj o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbyło się spotkanie opłatkowe Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego i z-cy Burmistrza Krzysztofa Wozińskiego z załogą urzędu. Życzyliśmy sobie wzajemnie radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

2010/12/23 7:54

W środę 21 grudnia 2010 roku burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski i jego zastępca Krzysztof Woziński, złożyli kurtuazyjną wizytę w Nestle Polska w Kargowej.

Przyjął ich i odebrał gratulacje przejmujący obowiązki dyrektora Pan Jakub Żurowski. Na spotkaniu rozmawiano o perspektywie współpracy lokalnej władzy z największym pracodawcą w naszej gminie.

Panowie żegnając się złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

2010/12/22 13:41

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że został zakończony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Spośród 11 kandydatów zostały wybrane 3 osoby:

1. Pani Małgorzata Miśko

2. Pani Agnieszka Krauze

3. Pani Natalia Sawicka

Strony