2011/04/27 13:28

W dniach 02-03.05.2011 r. odbędzie się otwarty turniej piłki nożnej drużyn zakładowych.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się osobiście lub telefonicznie.

Kontakt z organizatorem turnieju:

- Andrzej Okuniewicz - tel. 665 430 799

- Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke: Dyrektor Henryk Brudło - tel. 68 352 50 59

- Piotr Olejarz – tel. 664 730 327

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/04/22 10:57

19 kwietnia br. Burmistrz Kargowej wraz z dyrektorami instytucji: Henrykiem Brudło – Gminny Ośrodek Kultury, Małgorzatą Kwiecień – Biblioteka Gminna, Dariuszem Wróblewskim – Szkoła Podstawowa i Brygidą Wróblewską – tłumaczem przebywali z wizytą w Schulzendorf celem omówienia realizacji wcześniej przyjętego planu współpracy obu partnerskich gmin.

 

2011/04/22 9:37
2011/04/21 14:11

Zastępca Burmistrza Krzysztof Woziński spotkał się w dniu 20 kwietnia 2011 r. w Zielonej Górze z Klaudiuszem Balcerzakiem - Posłem na Sejm i Przemysławem Hamerą - Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

2011/04/21 13:56

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Zarząd Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego spotkał się w siedzibie PGNiG w Zielonej Górze z zespołem parlamentarzystów województwa lubuskiego.

 

Omawiano najważniejsze problemy, z którymi często borykają się samorządy lubuskie, przede wszystkim związane z podatkami za drogi leśne oraz z przejmowaniem gruntów nad jeziorami od Lasów Państwowych.

2011/04/20 14:43

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Burmistrz Kargowej, na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki, uczestniczył w spotkaniu z delegacją chińskiego rządu z prowincji Syczuan, które odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Gmina Kargowa jako jeden z trzech zaproszonych samorządów lubuskich przedstawiła swoją ofertę.

W spotkaniu uczetsniczył również Władysław Piasecki – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

2011/04/20 14:38

W dniu 20 kwietnia 2011 r. przedstawiciele Zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego: Waldemar Górczyński – Wójt Gminy Pszczewo i Sebastian Ciemnoczołowski – Burmistrz Kargowej spotkali się z Dyrektorem Leszkiem Banachem w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

 

2011/04/20 10:46

aa
2011/04/20 10:44

ss
2011/04/20 10:38

W dniu 19 kwietnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej odbyła się konferencja, w której na zaproszenie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki.

 

2011/04/20 9:14

W dniu 19 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kpt. Więckowskiego w Kargowej odbył się konkurs pt. „Potyczki Wielkanocne”.

Organizatorem były nauczycielki szkoły Pani Maria Sokół, Eulalia Konwa i Anna Polaszek-Czerw. Celem konkursu było utrwalenie i poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie tradycji, integracja zespołów międzyklasowych oraz wyrabianie umiejętności współzawodnictwa.

 

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/04/19 13:10

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski wyjechał do Niemiec na spotkanie z przedstawicielami władz partnerskiej gminy Schulzendorf. W wyjeździe tym uczestniczą także: Henryk Brudło – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Małgorzata Kwiecień – Dyrektor Biblioteki, Dariusz Wróblewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Brygida Wróblewska.

2011/04/19 12:54

Poniżej prezntujemy Państwu protokół ze spotkania Zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego z panią Heleną Hatką - wojewodą lubuskim w dniu 12.04.2011, w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz statutu „Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego”.

2011/04/19 12:44

W ubiegłym tygodniu 14 i 15 kwietnia w Poznaniu odbywało się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich, w którym Gminę Kargowa reprezentował zastępca Burmistrza Krzysztof Woziński.

 

Strony