2010/12/01 8:31

Zapraszamy w dniu 3 grudnia 2010 r. o godz. 16.00 na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kargowej, na której zaprzysiężony zostanie na Burmistrza Kargowej Pan Sebastian Ciemnoczołowski
Miejsce: sala widowiskowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej, ul.Browarna 7

2010/12/01 7:48

W dniu 29 listopada 2010 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010 – 2014, na której zaprzysiężono radnych nowej kadencji oraz wybrano przewodniczącego i zastępców.
Przewodniczącym Rady Miejskiej została Pani Danuta Wilińska – Grzesiuk
I Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej została wybrana Pani Ewa Herbik
II Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Pan Janusz Skopowski

2010/11/26 13:17

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Miejskiej.
3. Ślubowanie radnych.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2010/11/15 9:19

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej wraz z Kancelarią Prawną Ślązak, Zapiór & Wspólnicy zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowePARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
SZANSA CZY KONIECZNOŚĆ?

2010/10/28 14:55

W środę 27 października 2010 roku na zaproszenie Burmistrza Janusza Kłysa i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kargowej Alicji Bocheńskiej na salę ślubów w kargowskim ratuszu przybyły dostojne pary małżeńskie, które doczekały się doniosłego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

2010/08/04 14:12

W dniu dzisiejszym tj.04.08.10 r. Burmistrz Kargowej Janusz Kłys i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska odwiedzili Panią Nadzieję Kuprianowicz, mieszkankę Chwalimia, która 90 lat skończyła 18. marca br. ale dotychczas przebywała u córki w innej gminie.

Szanownej Jubilatce złożono najserdeczniejsze życzenia i wręczono kwiaty i upominek.

 

Strony