2021/08/05 9:21

W dniu 5 sierpnia 2021 r. ogłosiliśmy po raz trzeci postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na budowę toru do jazdy rowerem pumptrack.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

2021/08/02 8:48

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kargowa,

przypominamy, że do końca sierpnia trwają Konsultacje Społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa. W związku z tym, uruchomione zostały punkty konsultacyjne w sołectwach.

Plan spotkań punktów mobilnych:

2.08.2021 r. godz. 18.00 - sala wiejska w Chwalimiu,

3.08.2021 r. godz. 17.00 – sala wiejska w Starym Jaromierzu,

4.08.2021 r. godz. 17.00 – sala wiejska w Karszynie,

5.08.2021 r. godz. 17.00 – sala wiejska w Smolnie Wielkim,

Strona Główna / konsultacje społeczne
2021/08/02 8:07

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kargowa, zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

2021/07/30 13:27

Przypominamy, że nadal trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zachęcamy do skorzystania ze stanowiska komputerowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Kargowej w pokoju nr 4 (parter) w godzinach pracy urzędu celem dopełnienia obowiązku spisania się w NSP2021.

W przypadku trudności wyznaczeni członkowie GBS służą swoją pomocą i wiedzą podczas wypełniania formularza spisowego.

Więcej informacji pod numerem telefonu 68 35 25 131.

2021/07/30 11:06

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.

2021/07/30 9:32

Uprzejmie informujemy o możliwości zaszczepienia się jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 Johnson & Johnson 14 sierpnia (sobota) podczas Pikniku Zdrowia w Trzebiechowie. Dodatkowo będzie wiele podmiotów leczniczych, m.in. Dentobus, Lubuskie Centrum Ortopedii, Szpital w Torzymiu (kwalifikacja na rehabilitację pocovidową).

Zapraszamy Mieszkańców miasta i gminy Kargowa!

Szczepimy się!

Nasze zdrowie w naszych rękach.

2021/07/29 12:54

W związku z przerwą w dostawie wody w dniu 25.07.2021 r. (niedziela) ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kargowa informujemy, że ww. awaria nastąpiła na skutek zadziałania układu kontroli obecności faz, który to układ wykrył brak jednej z trzech faz. Po weryfikacji usterki okazało się, że uszkodzeniu uległ ww. układ, który został wymieniony na nowy. Po zakończeniu prac, produkcja wody została wznowiona. Przerwa w dostawie wody trwała około 2 godziny.

2021/07/29 9:21

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2021/07/27 9:06

Szanowni Państwo,

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi można zapoznać się z nowym programem wsparcia dla gospodarstw utrzymujących świnie. Poniżej linki do zapoznania się - możliwość składania wniosków o pomoc na refundację wydatków na bioasekuracje.

2021/07/26 14:45

Wyjaśnienie Prezesa ZGK w sprawie awarii na stacji uzdatniania wody.

2021/07/23 13:00

Życzenia z okazji Święta Policji.

2021/07/23 8:39

Pozwolę sobie ponownie zabrać głos, jako ten, który nadzoruje roboty rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej. Pogorszenie jakości wody nastąpiło w związku z podwyższoną liczbą mikroorganizmów, z wykluczeniem obecności bakterii grupy coli. Powyższy efekt wynika z przebiegu robót modernizacyjnych, polegających na wymianie armatury i orurowania w jednym z ujęć głębinowych.

2021/07/23 8:20

Nowi radni.

Artykuł pochodzi z gazety Na Temat (czwartek, 22 lipca 2021 r.).

2021/07/23 8:14

Kargowa zaprasza na szczepienia.

Artykuł pochodzi z gazety Na Temat (czwartek, 22 lipca 2021 r.).

2021/07/23 8:07

Dzieje się w kargowskiej kulturze!

Artykuł pochodzi z gazety Na Temat (czwartek, 22 lipca 2021 r.).

2021/07/23 7:33

W ramach kampanii społecznej Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dla pacjentów z chorobami urologiczno-ginekologicznymi. Temat spotkania to: "Pęcherz terrorysta - codzienność z perspektywy pacjenta". Webinar poprowadzą: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

2021/07/22 13:36

Dnia 24 lipca 2021  w godz. od 14.00 do 18.00 przy kargowskim ratuszu podczas imprezy "KARGOWA SIĘ CHWALI" będzie możliwość spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zapraszamy.

2021/07/22 11:46

Wizytacja dróg powiatowych

(mail o podobnej treści został wysłany do starosty zielonogórskiego)

2021/07/22 11:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

2021/07/22 11:23

Komunikat Sanepidu w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Strony