2021/03/08 7:10

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na warsztaty online pn. „Animacja rozwoju klastrów w województwie lubuskim”.

Termin: 19.03.2021 r., godz. 9:00 - 11:00.

Formuła: online, platforma Teams

2021/03/04 13:42

Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy.

2021/03/03 13:55

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości.

2021/03/02 14:25

Gminne Centrum Kultury w Kargowej serdecznie zaprasza wszystkie Panie na Dzień Kobiet. Bezpłatne wejściówki do odbioru w GCK Kargowa. Serdecznie zapraszamy.

2021/03/01 14:35

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

2021/02/26 12:40

24 lutego br. w kargowskim ratuszu odbyło się drugie spotkanie Rady Budowy inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”. W roboczej naradzie oprócz burmistrza i prezesa spółki komunalnej ZGK Henryka Jagody uczestniczyli – dyrektor Realizacji Kontraktów firmy Metrolog z Czarnkowa, pani kierownik budowy z zespołem inżynierów branżowych oraz inspektorzy nadzoru. Wykonawcy inwestycji przedstawili stan zaawansowania robót oraz harmonogram prac na najbliższe tygodnie.

2021/02/24 9:55

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 1 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

2021/02/24 8:21

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych.

Więcej o projekcie.

 

2021/02/23 13:24

Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Kargowa do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kargowej na rok szkolny 2021/2022

Nabór do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa będzie przeprowadzony z zastosowaniem Elektronicznego Systemu Naboru.

2021/02/23 7:43

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.

2021/02/19 12:55

W dniu 18 lutego 2021 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 39 osób, ale krew mogły oddać 34 osoby. Pobrano 15.300 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Kierujemy również podziękowania dla tych osób, które chciały oddać krew, ale z różnych przyczyn nie mogły tego uczynić.

2021/02/19 12:14

Informacja dotycząca wycofania ofert na realizację zadań publicznych pn. „Program Wspieraj seniora na rok 2021”.

2021/02/18 14:50

W związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Kargowej związanymi z przejściem na emeryturę przez Panią Teresę Gorzelanną, w ramach awansu wewnętrznego stanowisko Sekretarza Gminy Kargowa objęła Pani Magdalena Żurawiecka.

2021/02/18 13:18

Niezwykle miło nam poinformować, że przedsiębiorcy z Gminy Kargowa, tj. Manufaktura DEC z Karszyna i Fisch Net z Wojnowa odebrali od  Marszałka Stanisława Tomczyszyna certyfikat i tablicę Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

2021/02/18 13:16

Ze względu na wystąpienie ogniska wysoko zjadliwej odmiany ptasiej grypy (HPAI) na terenie Gminy Trzebiechów, zaleca się przestrzegania następujących zasad:

PTACTWO W OBSZARZE ZAGROŻONYM OBEJMUJĄCYM W CHWILI OBECNEJ OBSZAR O PROMIENIU 10 km WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI TRZEBIECHÓW MUSI ZOSTAĆ NIEZWŁOCZNIE ZAMKNIĘTE

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

2021/02/18 13:09

16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kargowej spotkali się włodarze czterech gmin – Izabela Staszak wójt Gminy Trzebiechów, Krzysztof Gola wójt Gminy Bojadła, Bernard Radny burmistrz Babimostu i Jerzy Fabiś burmistrz Kargowej z zastępcą burmistrza Martą Paron w sprawie utworzenia partnerstwa sąsiadujących gmin, w celu wspólnego ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. W toku dyskusji dokonano przeglądu potrzeb inwestycyjnych poszczególnych gmin, zdiagnozowano tematy zadań mogące być przedmiotem wspólnych aplikacji do regionalnego programu operacyjnego...

2021/02/18 9:01

W Kargowej powstaje centrum sportowe. To nie jednostka administracyjna, ale zespół atrakcji, które pomagają w utrzymaniu aktywnego trybu życia. Wiele miesięcy remontowany był stadion, jego płyta i infrastruktura. Potem przyszedł czas na skatepark, którego dofinansowanie pieniędzmi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich się opóźnia, choć nawierzchnia powstała.

2021/02/18 8:10

– W naszej gminie zaszła potrzeba znalezienia nowych mieszkań komunalnych, bo te które są użytkowane, są już w złym stanie technicznym – tłumaczy pomysł Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej.

Źródło oraz więcej na https://www.zachod.pl/263656/sim-sposobem-na-glod-mieszkan/

foto: pixabay

2021/02/17 14:13

Z okazji 30 - lecia samorządu terytorialnego, Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego postanowił przyznać medale za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. W dniu 15 lutego br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Kargowej, na której Burmistrz Kargowej wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wyróżnienia trzem radnym: Pani Barbarze Dębickiej, Pani Jadwidze Onoszko i Panu Romanowi Mendakowi. Zasłużeni to najdłużej pełniący funkcję radnych: Pani Barbara Dębicka i Pani Jadwiga Onoszko cztery kadencje, a Pan Roman Mendak pięć kadencji.

2021/02/16 13:07

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2021 roku

Strony