2017/11/08 11:35

Dnia 7 listopada 2017 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej o godzinie 19:00 odbył się przezabawny spektakl komediowy pt. „Law Law Law” w wykonaniu Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Opowiadający perypetie pewnego księcia, który nie chce się żenić oraz jego „przystojnego” giermka.

Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców Gminy Kargowa można było nabyć w GCK Kargowa, natomiast osoby spoza Gminy Kargowa mogły nabyć je w cenie 20 zł.

2017/11/08 8:54

III Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca Kargowa 2017 - 18.11.2017 r.

2017/11/07 14:47

W dniu 07 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kargowej  im. Kapitana Więckowskiego 57 pierwszoklasistów zostało przyjętych w poczet uczniów szkoły. Pod opieką swoich wychowawczyń Pani Elżbiety Janik, Marioli Małycha i Elżbiety Pietek z wyciągnięta rączką w stronę sztandaru szkoły, złożyli okolicznościową  przysięgę.  Pasowania na ucznia dokonał Dyrektor Zbigniew Michalski a Burmistrz wręczył dyplomy i upominki. W swoich wystąpieniach Dyrektor życzył dzieciom radości i sukcesów podczas nauki oraz dobrych przyjaciół .

2017/11/07 13:43

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej zaprasza osoby (Seniorów  w wieku 60+) zainteresowanych korzystaniem z usług Dziennego Domu "Senior+"  do składania w siedzibie OPS w Kargowej  ul. Rynek 33  deklaracji uczestnictwa w Dziennym Domu "Senior+".

Deklaracje  są dostępne w OPS.

 

2017/11/07 12:12

W poniedziałek 6 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kargowej odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej po remoncie. W wydarzeniu wzięli udział: przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak,  burmistrz Jerzy Fabiś, zastępca burmistrza Marta Paron wykonawcy remontu: Wiesław Borkowski i Sławomir Kleniewski, przedstawiciele Policji oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zaproszenie przyjął również starosta powiatu zielonogórskiego Dariusz Wróblewski.

Strona Główna / piszą o nas
2017/11/06 15:01

REGION KOZŁA. W Kargowej 21 X doszło do pierwszego spotkania Tęgich Głów Regionu Kozła. Grupę tę tworzą różne znakomitości pochodzące z gmin Regionu, ale obecnie mieszkające „gdzieś w Polsce”.

Strona Główna / piszą o nas
2017/11/06 14:16

Gminy inwestują w… tereny inwestycyjne!

Źródło: Gazeta Lubuska (Poniedziałek, 6 listopada 2017 r.).

Strona Główna / piszą o nas
2017/11/06 14:10

Kargowa rok 1918. I co się działo później?

Źródło: Gazeta Lubuska (poniedziałek, 6 listopada 2017 r.).

Strona Główna / piszą o nas
2017/11/03 8:09

Trwa walka o obwodnicę.

Źródło: Gazeta Lubuska (Piątek, 3 listopada 2017 r.).

2017/11/03 7:58

Trwają prace związane z modernizacją chodnika przy Placu Berwińskiego i ulicy Sulechowskiej w Kargowej. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Roboty budowlane polegają na wymianie starych płytek chodnikowych na kostkę brukową. Zakończono już ich wymianę przy Placu Berwińskiego, obok obelisku upamiętniającego walki Powstańców Wielkopolskich, kontynuowane są jeszcze prace na ulicy Sulechowskiej,  obok byłej Goplany.

Strony