2020/11/30 9:45

We wrześniu rozpoczął się tzw. dialog techniczny z potencjalnymi partnerami prywatnymi dotyczący budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie. Na ogłoszenie o przystąpieniu gminy do dialogu technicznego odpowiedziało sześć firm z Polski. Odbyły się dwie tury rozmów z partnerami, którzy dokonali również wizji lokalnych pod względem wyboru najkorzystniejszej lokalizacji.

2020/11/30 9:05

UWAGA - To już ostatnie chwile Powszechnego Spisu Rolnego.

2020/11/27 12:01

W czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu programu rządowego „Maluch +”. Gmina Kargowa również znalazła się na liście samorządów, które otrzymają wsparcie. Dofinansowanie, o które się staraliśmy, wyniesie 725 tys. zł i będzie przeznaczone na utworzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat trzech w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej. Udział własny gminy zwiększy wartość projektu o 181 tys. zł.

2020/11/26 12:34

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej bardzo prosi o pomoc dla samotnej matki ze Smolna Wielkiego, która podczas pożaru poniosła znaczne straty. Osoba poszkodowana prosi o garnki, patelnie i firanki. Osoby zainteresowane przekazaniem darów prosimy o kontakt pod numerem telefonu OPS 68 35 25 131. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

2020/11/25 15:27
Kolejna dewastacja miejsca pamięci poświęconemu Karolowi Wojtyle, późniejszemu papieżowi Janowi Pawłowi II,  uczestnikowi spływu kajakowego w 1960 roku, na kanale Dźwińskim. Ku przestrodze. Wyładowywanie złości na martwej naturze nie zmieni układów politycznych, czy poglądów ludzi. Opamiętajmy się, nie tędy droga!
2020/11/25 13:48

Cały sezon dla zawodników, rodziców i trenerów był inny niż poprzednie. Nie dlatego, że większość zawodników rozgrywało po raz pierwszy swoje mecze, ale ze względu na istniejącą sytuację w naszym kraju spowodowaą COVID-19.  Pomimo tych utrudnień udało się zorganizować zakończenie lata w Akacjowym Ranczu, a dwóm drużynom Orlika ukończyć sezon. 

Orlik I rozegrał 8 spotkań, z tego 5 wygrał, a 3 przegrał, strzelił 54 a 48 bramek stracił i zajął w swojej grupie III miejsce.

2020/11/23 8:56

Zapraszamy wszystkie Panie między 50 a 69 rokiem życia (1971-1952r.) na bezpłatne badanie mammograficzne refundowane przez NFZ, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały tego badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. 

Kochane Panie, jeżeli nie pamiętacie kiedy ostatni raz miałyście wykonywane badanie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 68 41 41 411 a my to sprawdzimy i zarejestrujemy na badanie.  

2020/11/20 13:40

W związku z zapytaniem radnej Mirosławy Koziołek i  licznymi skargami mieszkańców gminy Kargowa na niewłaściwe funkcjonowanie PSZOK-u,  nieprzyjmowania odpadów takich jak: papa, wełna mineralna, styropian budowlany itp., poniżej przedstawiamy pismo Związku Międzygminnego ,,EKO-PRZYSZŁOŚĆ'' kierowane do PreZero Service Zachód Sp. z o. o.

Jak wynika z odpowiedzi tego typu odpady powinny być odbierane, zgodnie z umową z wykonawcą usługi odbioru odpadów, w ilościach określonych w dokumencie.

2020/11/19 12:33

Powszechny spis rolny. Informacja w załączeniu.

2020/11/19 12:29

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się zdalny tryb obradowania XXIII sesji Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00.

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

2020/11/17 14:49

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości.

2020/11/17 12:34

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej złożoną w dniu 16 listopada 2020 roku na wsparcie zadania publicznego pn.
„Wspieranie Seniorów”.

2020/11/12 12:41

Zakończył się remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 313 do Babimostu, w miejscu gdzie planowane było skrzyżowanie z obwodnicą Kargowej. Blisko siedmiuset metrowy odcinek został  pominięty podczas ostatniej przebudowy drogi wojewódzkiej. Nawierzchnia jezdni na tym odcinku znacznie odbiegała pod względem jakości od jezdni na pozostałym odcinku drogi. Taki  stan drogi stanowił zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników. Dlatego też od dłuższego czasu zabiegaliśmy o wykonanie remontu krótkiego odcinka drogi.

2020/11/10 14:23

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kargowej.

2020/11/10 10:58

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.”

                                                                                      J. Piłsudski

2020/11/09 11:56

W związku z pogorszeniem jakości wody pitej już w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o modernizacji stacji uzdatniania wody. Spółka ZGK zleciła opracowane projektu technicznego i w październiku ub. roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Niedawno prezes Henryk Jagoda podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie inwestycji, a w ubiegłym tygodniu umowę w Urzędzie  Marszałkowskim na dofinansowanie zadania kwotą 1.381 tys. zł z PROW. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.596 tys. zł.

2020/11/09 11:48

W dniu 5 listopada 2020 r. po raz kolejny w tym roku w "MAMMOBUSIE" usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK" z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 29 zarejestrowanych Pań z badania skorzystało 21 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa. Serdecznie dziękujemy Zakładowi "DIAGNOSTYK" oraz obsłudze Mammobusu za sprawne i fachowe wykonanie tych badań.

2020/11/09 11:40

Trwają prace związane z naprawą dróg gruntowych na terenie naszej gminy. Zaplanowano remonty dróg w Kargowej m.in.: ul. Karmelowej, części ul. Czekoladowej, ul. Chwalimskiej, ul. Kompanii Wielichowskiej, ul. Lipowej oraz remonty dróg w Smolnie Wielkim. Roboty obejmują wykonanie koryta drogi, zagęszczenie gruntu oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. Łączna szacunkowa powierzchnia remontowanych dróg to 4 tys. m2, a koszt to 130 tys. zł.

2020/11/09 11:33

Zbliża się koniec prac związanych z rozbudową świetlicy w Smolnie Małym. Roboty rozpoczęły się latem, a przewidziany termin ich zakończenia to początek grudnia. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 215 tys. złotych. W budynku istniejącym przewidziano zaplecze techniczne, węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych oraz część komunikacyjną. Projektowana rozbudowa powiększa budynek o pomieszczenie sali głównej świetlicy. Powierzchnia całkowita budynku po rozbudowie wyniesie około 76 m2.

2020/11/05 14:23

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubuskiego.

Strony