2021/04/09 11:21

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kargowej.

2021/04/09 8:01

Uprzejmie informuję o możliwości zaszczepienia się w dodatkowym punkcie szczepień w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, w celu odciążenia naszych lekarzy. Dzięki uprzejmości pielęgniarki Pani Edyty Gąsiorowskiej z „Przychodni Lekarskiej” NZOZ w Sulechowie uzgodniłem z szefową placówki Panią doktor Zofią Sterną-Motyką termin i miejsce przeprowadzenia szczepień 100 osób szczepionką Pfeizera przez zespół pielęgniarek i lekarzy z Przychodni na miejscu w Kargowej. Szczepienie odbędzie się 23 kwietnia br. (piątek) o godzinie 15.00.

2021/04/06 12:41

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 12 kwietnia 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

2021/04/02 19:25

Trwają prace związane z budową ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Stromą. Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o długości 300 m o nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej. W ramach prac zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa. Wartość robot budowalnych zgodnie z umową wynosi niecałe 530 tys. złotych. Prace związane z budową całej ul. Polnej były prowadzone od 2016 r. w kilku etapach. Po zakończeniu obecnej inwestycji na długości od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul.

2021/04/02 10:49

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości.

2021/04/02 10:46

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa.

Strona Główna / nsp2021
2021/04/01 14:31

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to najważniejsze badanie statystyczne, realizowane raz na 10 lat! Narodowy Spis Powszechny umożliwia zebranie informacji o stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Dane uzyskane w wyniku Spisu są szeroko wykorzystywane w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego.

2021/03/31 10:11

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że istnieje możliwość skorzystania  z projektu „Siłą jest dialog”. W  dobie pandemii spowodowanej SARS‐CoV‐2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści – mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów.

Skierowany jest do mieszkańców, firm, organizacji.  Są to bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje) online w tym telefoniczna oraz w ramach możliwości stacjonarna.

2021/03/30 14:05

W Kargowej poszukują dyrektora domu kultury. Przed rokiem długoletni dyrektor przeniósł się do innej placówki. Jego obowiązki burmistrz powierzył jednemu z pracowników, ale nadszedł czas na wyłonienie oficjalnego dyrektora.

– Ważne jest, aby kandydat miał wizję funkcjonowania kultury w mieście i naszych sołectwach – mówi Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej:

2021/03/30 13:02

Zarejestruj się na szczepienie - ulotka informacyjna.

2021/03/29 15:35

Kargowa duży nacisk kładzie na promocję opieki przedszkolnej. Wykłada na to duże pieniądze, które inwestowane są w infrastrukturę oświatową, ale także w programy edukacyjne dla pracowników przedszkoli, jak i samych najmłodszych.

– W tej chwili realizujemy aż trzy projekty, dzięki którym opieka gminy nad przedszkolakami będzie pełniejsza i jeszcze lepsza – informuje Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej.

2021/03/29 14:44

Dnia 13 kwietnia 2021 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 130 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1970 r. oraz 1971 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

2021/03/29 12:28

W ubiegłym tygodniu firma ZURAD z Ostrowi Mazowieckiej zamontowała i ustawiła maszt do montażu urządzenia rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym pod nadzorem pracownika Inspekcji Transportu Drogowego  oraz wydała dokument certyfikujący profesjonalny montaż. Po zakończeniu procedury przyłączenia do sieci energetycznej oraz wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu nastąpi montaż urządzenia rejestrującego. Po wykonaniu tych operacji ITD włączy urządzenie do centralnego systemu CANARD.

2021/03/26 11:16

Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

2021/03/25 7:57

Podczas tegorocznego Forum Aktywnego Seniora, organizowanego przez Gazetę Lubuską, dyrektor Urzędu Statystyczny w Zielonej Górze Roman Fedak będzie odpowiadał na pytania dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności I Mieszkań. Emisja materiału już 25 marca ok. godz. 10:30. Z tej okazji zamieszczono post na Facebooku https://www.facebook.com/UStatZielonaGora

2021/03/23 12:28

Kolonoskopia dla osób pracujących, mieszkających lub uczących się w powiatach województwa lubuskiego. Badania są bezpłatne – finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

\

2021/03/23 11:10

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Szczegóły w załącznikach.

2021/03/19 12:43

W związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzaniem nowych obostrzeń w całym kraju informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w formie papierowej można składać wrzucając do zawieszonej na drzwiach wejściowych do Urzędu skrzynki od 1 kwietnia 2021 roku. Na wniosku prosimy wpisać nr telefonu i email.

Strona Główna / nsp2021
2021/03/19 7:39

Ciekawi Cię jakie pytania zadamy podczas spisu ? https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 

 

2021/03/18 14:21

Audycja dokumentalna „Marsz śmierci" Kamila Hypkiego z nominacją w prestiżowym konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. O nominacjach poinformowało dziś jury nagrody. W tym roku nominowanych wybierano spośród blisko 200 zgłoszeń. Laureatów poznamy pod koniec maja.

Strony