2018/08/24 13:41

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zostały podpisane umowy przez KUTW reprezentowany przez  Panie Brygidę Wróblewską i Bożenę Fabiś na realizację dwóch zadań publicznych.

2018/08/24 9:04

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/24 7:43

Inspektor bezsilny wobec smrodu.

Źródło: Gazeta „Na Temat” (Czwartek, 23 sierpnia 2018 r.).

2018/08/23 13:59

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze zaprasza rolników-hodowców trzody chlewnej na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

Poniżej treść zaproszenia.

2018/08/23 13:48

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

2018/08/23 7:18

Zapraszamy do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

2018/08/22 14:12

Burmistrz Kargowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

2018/08/20 9:41

17 sierpnia 2018 roku 90-te urodziny obchodziła Pani Bronisława Lipińska, mieszkanka Chwalimia. Jubilatkę w dniu urodzin odwiedzili burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości oraz długich lat życia, wręczyli upominek i kwiaty.

Dzieciństwo Pani Lipińska spędziła w Wojnowie z rodzicami, siostrą i dwoma braćmi. Obydwaj bracia zginęli na wojnie.

2018/08/20 9:24

W związku z licznymi skargami mieszkańców na uciążliwości odorowe, z inicjatywy burmistrza Kargowej 17 sierpnia br. zostało zorganizowane w Urzędzie Miejskim otwarte spotkanie, w  którym uczestniczył poseł Jerzy Materna, Mirosław Ganecki - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Czesław Kochajkiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze oraz Dariusz Wróblewski – Starosta Zielonogórski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto radni z Przewodniczącą Henryką Kamińczak.

2018/08/16 7:31

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w dniu 20 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

2018/08/14 12:14

Na początku sierpnia br. wymieniliśmy osiem słupów oświetleniowych, z oprawami ledowymi, przy ul. Rynek w Kargowej. Czas zrobił swoje, korozja znacznie uszkodziła ponad trzydziestoletnie słupy, powodując zagrożenie dla ludzi. Zamontowano osiem aluminiowych słupów, po dwie oprawy oświetleniowe na każdym. Oprawy umieszczone wyżej skierowane są na przyległe jezdnie, natomiast oprawy umieszczone niżej oświetlają plac ratuszowy. Koszt wymiany ośmiu lamp na placu i dziewiątej wymienionej na rogu ulicy, przy restauracji, wyniósł 62 tys. zł.

2018/08/14 10:50

Zapraszam Państwa na spotkanie w sprawie uciążliwości zapachowych, których źródłem są fermowe hodowle zwierząt i drobiu w Kargowej, a także oczyszczalnia ścieków.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wojewódzki Lubuski Inspektor Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze - Pan Mirosław Ganecki, Poseł Jerzy Materna, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Czesław Kochajkiewicz, Starosta Zielonogórski – Dariusz Wróblewski.

2018/08/14 7:52

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kargowej szuka informacji o mieszkańcach Kargowej, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Szczególnie tych, którzy przeprowadzili się do Kargowej po II wojnie światowej. Cenne będą wszelkie informacje na temat naszych bohaterów. Proszę się kontaktowanie się z prezesem koła TPPW Danutą Wróblewską lub pracownikiem promocji w Urzędzie Gminy.

2018/08/13 15:11

Polsko-Niemieckie Spotkanie z Tradycją i Folklorem

2 września 2018 r. plac przy sali wiejskiej w Smolnie Wielkim

2018/08/10 9:38

Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

- Lider Brygady Produkcyjnej,

- Operator Produkcji (Technik),

- Pracownik Produkcji,

- Ślusarz-Spawacz.

2018/08/09 10:45

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.54.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

2018/08/09 9:38

Mieszkańcy walczą ze smrodem.

Źródło: Na Temat (Czwartek, 9 sierpnia 2018 r.)

2018/08/08 14:27

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 13 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.

2018/08/06 15:54

Podczas krótkiej wizyty w Kargowej, Premier Mateusz Morawiecki dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Urzędu Miejskiego, który brzmi:

„Dla Urzędu Miasta w Kargowej z podziękowaniem za ciepłe przyjęcie i dbałość o pamięć historyczną, fundament lepszej przyszłości Polski”.

Mateusz Morawiecki

31.07.2018

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/06 9:52

Ulica Kolejowa do remontu. Pytanie tylko, kiedy on będzie?

Źródło: Gazeta Lubuska (Poniedziałek, 6 sierpnia 2018 r.)

Strony