Strona Główna / historia_kargowej
2017/11/10 10:17

Kargowa – najbardziej patriotyczne z lubuskich miast.

Źródło: Gazeta Lubuska (Piątek-niedziela, 10-12 listopada 2017 r.).

Polecamy też artykuł pt. "Wydzieraliśmy każdy kilometr Polski, by mieć własny Dzień Niepodległości".

 

2017/11/10 7:24

Od początku października trwają prace remontowe w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, które zostaną przystosowane do pobytu dla przyszłych uczestników Dziennego Domu Senior+. W ramach modernizacji adoptowane zostaną pomieszczenia po bibliotece, po mieszkaniu służbowym oraz po kawiarence. Działalność placówki ma się rozpocząć z początkiem przyszłego roku. Już trwa rekrutacja dla chętnych do korzystania z usług Domu. Wkrótce też ogłoszony zostanie nabór na stanowisko koordynatora, który zajmie się prowadzeniem i organizacją placówki.

2017/11/09 14:24

Gmina Kargowa już po raz siódmy przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2017 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

2017/11/09 8:12

Cytowane wyżej słowa stanowią motto partnerskiego projektu z Gminą Babimost pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, realizowanych przez partnerów: Gminę Babimost, Województwo Lubuskie i Gminę Kargowa”.

2017/11/08 11:35

Dnia 7 listopada 2017 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej o godzinie 19:00 odbył się przezabawny spektakl komediowy pt. „Law Law Law” w wykonaniu Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Opowiadający perypetie pewnego księcia, który nie chce się żenić oraz jego „przystojnego” giermka.

Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców Gminy Kargowa można było nabyć w GCK Kargowa, natomiast osoby spoza Gminy Kargowa mogły nabyć je w cenie 20 zł.

2017/11/08 8:54

III Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca Kargowa 2017 - 18.11.2017 r.

2017/11/07 14:47

W dniu 07 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kargowej  im. Kapitana Więckowskiego 57 pierwszoklasistów zostało przyjętych w poczet uczniów szkoły. Pod opieką swoich wychowawczyń Pani Elżbiety Janik, Marioli Małycha i Elżbiety Pietek z wyciągnięta rączką w stronę sztandaru szkoły, złożyli okolicznościową  przysięgę.  Pasowania na ucznia dokonał Dyrektor Zbigniew Michalski a Burmistrz wręczył dyplomy i upominki. W swoich wystąpieniach Dyrektor życzył dzieciom radości i sukcesów podczas nauki oraz dobrych przyjaciół .

2017/11/07 13:43

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej zaprasza osoby (Seniorów  w wieku 60+) zainteresowanych korzystaniem z usług Dziennego Domu "Senior+"  do składania w siedzibie OPS w Kargowej  ul. Rynek 33  deklaracji uczestnictwa w Dziennym Domu "Senior+".

Deklaracje  są dostępne w OPS.

 

2017/11/07 12:12

W poniedziałek 6 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kargowej odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej po remoncie. W wydarzeniu wzięli udział: przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak,  burmistrz Jerzy Fabiś, zastępca burmistrza Marta Paron wykonawcy remontu: Wiesław Borkowski i Sławomir Kleniewski, przedstawiciele Policji oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zaproszenie przyjął również starosta powiatu zielonogórskiego Dariusz Wróblewski.

Strona Główna / piszą o nas
2017/11/06 15:01

REGION KOZŁA. W Kargowej 21 X doszło do pierwszego spotkania Tęgich Głów Regionu Kozła. Grupę tę tworzą różne znakomitości pochodzące z gmin Regionu, ale obecnie mieszkające „gdzieś w Polsce”.

Strony