2020/12/28 10:17

W dniu 17 grudnia 2020 r. w sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej odbył się II Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.  Rozgrywki przebiegały  w dwóch kategoriach wiekowych: Żaka i Orlika. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, organizatorzy nie zaprosili zespołów z innych miejscowości. Dlatego w turnieju brały udział dzieci z dwóch miejscowych klubów APF i MUKS. Wszystkie dzieci, które brały udział w rozgrywkach otrzymały medale i upominek.

2020/12/23 11:46

Uprzejmie informujemy, że następują zmiany godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście w następujących dniach:

- 24  i 31 grudnia 2020 – nieczynne

- 2 stycznia 2021 – nieczynne

2020/12/17 10:36

W związku z pojawieniem się ogniska Ptasiej Grypy w miejscowości Chobienice prosimy hodowców drobiu na terenie gminy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wszelkich zasad bioasekuracji. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej ulotką otrzymaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz linkiem do materiałów informacyjnych.

2020/12/16 10:12

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła wznowienie programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” na rok 2021. Gmina Kargowa od początku zainicjowania programu aplikuje o środki na „Opiekę wytchnieniową”, również w 2021 roku przystąpimy do realizacji programu. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie.

2020/12/16 10:07

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się zdalny tryb obradowania XXIV sesji Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00.

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

2020/12/11 12:38

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób o "wielkim sercu", które 8 grudnia 2020 roku w mobilnym punkcie poboru krwi przed ratuszem w Kargowej oddały honorowo krew. Zgłosiły się 23 chętne osób, ale krew mogło oddać 20 osób. Pobrano 9.000 ml krwi pełnej. Ludzka krew jest bezcenna, dlatego składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie.

2020/12/10 14:50

Informujemy, że pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r. na terenie gminy Kargowa zostanie wykonany pomiar zanieczyszczeń powietrza przy pomocy drona z zainstalowanym specjalnym czujnikiem wskazującym poziom zanie-czyszczeń w powietrzu tj. PM2.5/PM10, CO2, TVOC/LZO oraz HCHO. Urządzenie będzie kontrolować dym z kominów z posesji dzięki czemu będzie możliwość sprawdzenia kto pali w piecu odpadami.

2020/12/10 14:11

W dniu 24 grudnia 2020 r.

Urząd Miejski w Kargowej będzie nieczynny.

(-) Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

2020/12/09 13:01

Ruszyły prace związane z rozbudową stacji uzdatniania wody w Kargowej wraz z częściową przebudową istniejących urządzeń i obiektów oraz budową rurociągu tłocznego wód popłucznych.

2020/12/09 12:55

Szanowni Mieszkańcy

W związku głosami mieszkańców zaniepokojonych składowaniem odpadów na działce położonej przy ulicy Łąkowej, w pobliżu byłej linii kolejowej w Kargowej informujemy, że zbiórka folii rolniczej odbywa się za naszą zgodą i wiedzą. Gmina Kargowa uczestniczy w programie utylizacji odpadów pochodzenia rolniczego w postaci folii rolniczych, siatek i sznurków do balotów oraz opakowań typu Big Bag. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 85 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony...

2020/12/08 13:28

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Obra Dolna i Stary Jaromierz”.

2020/12/07 16:18

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

2020/12/07 13:55

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021

2020/12/07 13:47

Zaproszenie do składania kandydatur do komisji oceniającej zadania publiczne na rok 2021.

2020/12/04 11:56

Zapytanie cenowe na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 151/7 w obrębie geodezyjnym Wojnowo

2020/12/04 7:39

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 dnia 7 grudnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się zdalny tryb obradowania wspólnego posiedzenia trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.     

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

2020/12/03 14:08

Oddaj krew. Uratuj życie - 8 grudnia 2020 r.

 

2020/12/03 12:31
Miło nam poinformować, iż zadanie polegające na remoncie drogi woj. nr 313 na odc. Babimost - Kargowa zostało zakończone. Łączna wartość remontu wyniosła ok. 0,18 mln zł i był on finansowany w całości ze środków własnych...
2020/12/03 9:13

Od dwóch lat trwają próby uruchomienia żłobka w Kargowej. Brakowało nie tylko pieniędzy na organizację, ale rozbieżne były także stanowiska w sprawie lokalizacji placówki. Ostatecznie osiągnięto konsensus, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania.

– Tak więc klub dziecięcy, bo taka będzie oficjalna nazwa, w naszym mieście powstanie – informuje Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.

Strony