2019/04/18 14:03

Nabór uczestników do Klubu Seniora w Kargowej

Seniorze! Chcesz aktywnie spędzić wolny czas ?

Zapraszamy wszystkie osoby z gminy Kargowa w wieku 60+ do Klubu Seniora w Kargowej przy ul. Browarnej 7

Klub Seniora czynny będzie cztery razy w tygodniu po trzy godziny

2019/04/18 13:57

W ubiegłą sobotę 13 kwietnia około 40 mieszkańców gminy pracowało przy zbieraniu śmieci w lasach okalających miasto w kierunku Obrzycy, nad jeziorem Liny oraz w lesie koło Starego Jaromierza. Inicjatorem akcji i zrywu społecznego był Aleksander Żukowski, który zachęcił burmistrza Jerzego Fabisia oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Pokorskiego do zorganizowania sprzątania.

2019/04/18 11:57

Dnia 13 kwietnia 2019 r. sekcja taneczna działająca przy Gminnym Centrum Kultury w Kargowej wzięła udział w Wiosennym Festiwalu Tańca w Czerwieńsku organizowanym przez Krainę Tańca. W festiwalu tym uczestniczyło ponad 500 tancerzy z około 40 formacji tanecznych, spośród których najmłodsza kargowska formacja – Animator wytańczyła sobie 3 miejsce, będąc najmłodszymi uczestnikami w swojej kategorii. Ponadto choreografia Kosmos stworzona przez instruktor grupy Panią Teresę Glapińską została nazwana przez jury najciekawszą.

2019/04/18 11:09

W ramach współpracy Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dziennym Domem „Senior+” w dniu  05.04.2019 r. zorganizowano  prelekcję dr Ewy Chiari. Tematem wykładu było  „Wszystko o alergii”. Uczestnicy przy słodkim poczęstunku z uwagą słuchali i brali czynny udział w dyskusji na temat czym jest alergia w jaki sposób możemy ją rozpoznać i zmniejszyć jej objawy.

2019/04/17 12:58

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019. Jego celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów bezpośrednią opieką nad:

2019/04/16 13:10

15 kwietnia 2019 r.  pan Antonii  Fitkowicz, mieszkaniec Kargowej od 1957 roku,  obchodził  95 - te  urodziny .

Szanownego Jubilata odwiedzili w jego mieszkaniu burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś  i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając panu Antoniemu  życzenia  zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności oraz wręczyli upominek i kwiaty.

Strona Główna / piszą o nas
2019/04/16 9:37

W tym wydaniu audycji rozmawiamy o kondycji samorządów, o zmianach w ustawie o gminach i o tym, czy dwukadencyjność gminnych włodarzy jest dobrym rozwiązaniem. Poruszamy również temat samorządowych programów opieki nad zwierzętami i gminnych programów antysmogowych.

Źródło: Radio Zachód http://www.zachod.pl/audycja/samorzadne-lubuskie-12-kwietnia-2019-r/

2019/04/15 14:18

Piknik Rodziny, KRAJOWA WYSTAWA PSÓW 9. GRUPY FCI - 1.05.2019 r., godz. 13.00.

2019/04/15 8:26

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Dziennym Domu „Senior+” odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Przy wielkanocnym  stole zasiedli seniorzy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Kierownik OPS Anna Wierzbińska, Ks. Proboszcz Marek Pietkiewicz, Prezes UTW Brygida Wróblewska. Seniorzy przygotowali pyszne potrawy wielkanocne i cieszyli się wspólnie spędzonym czasem. Atmosfera zbliżających się świąt i wzajemne życzenia spowodowały wiele wzruszeń.

2019/04/12 11:18

W poniedziałek 15 kwietnia do zmagań egzaminacyjnych przystąpią uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Pomimo toczącej się akcji strajkowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kargowej egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i potrwają trzy dni:

 

15.04.2019 (poniedziałek) uczniowie piszą egzamin z języka polskiego czas trwania 120-180 minut.

2019/04/12 11:08

Dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie wiejskie w Smolnie Wielkim, w którym na 494 osób uprawnionych uczestniczyło 65 mieszkańców wsi tj. 13 %. Zabranie otworzył Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, który przywitał wszystkich obecnych, a następnie Pani Marta Paron Z-ca Burmistrza zapoznała zebranych z trybem wyboru miejscowych przedstawicieli jednostki pomocniczej gminy. Dotychczasowy sołtys Pani Grażyna Maćkowska zrezygnowała z kandydowania na kolejną kadencję.

2019/04/12 10:57

W świetlicy wiejskiej w Smolnie Małym w dniu 9 kwietnia br. odbyło się, kolejne w gminie, zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 42 osoby uprawnione do głosowania w zebraniu udział wzięło 9 mieszkańców tej wsi tj. 21 %. O godz. 17.00 Przewodniczący obrad Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych. Z-ca Burmistrza Marta Paron zapoznała obecnych z trybem wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

2019/04/11 11:52

5 kwietnia br. w Babimoście odbyły się Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych. Uczennice ZSP w Kargowej z roczników 2006-2007 zajęły III miejsce. Brązowymi medalistkami są: Blanka Gałęzowska, Wiktoria Grefling, Agata Kanecka, Julia Zewar, Katarzyna Morawietz, Patrycja Szela, Maja Molzahn. Opiekunem jest Krzysztof Dziuba.

Gratulujemy naszym zawodniczkom i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

2019/04/10 7:47

Dnia 4 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej w którym na 88 uprawnionych do głosowania udział wzięło 17 mieszkańców tej wsi tj. 21 %.

O godz. 1700  Przewodniczący obrad Pan Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych. Z zasadami wyboru sołtysa i rady sołeckiej zapoznała Pani Marta Paron z-ca burmistrza.

2019/04/10 7:44

Dnia 3 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w świetlicy wiejskiej w Wojnowie, w którym uczestniczyło 44 mieszkańców tj. 25 %.

2019/04/10 7:15

Dnia 2 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Obrze Dolnej odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 90 uprawnionych do głosowania w zebraniu udział wzięło 24 mieszkańców wsi tj. 27 %.

2019/04/09 14:57

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w dniu  15 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/ odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej  przy ul. Browarnej 7.        

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

2019/04/09 14:10

Informujemy, że pomimo toczącej się akcji strajkowej, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kargowej egzaminy gimnazjalne zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Egzaminy potrwają trzy dni, rozpoczną się w środę  10.04.2019 r. o godz. 9.00.

2019/04/09 13:07

Dnia 6 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Gminne Centrum Kultury w Kargowej zobaczyć można było znakomitego polskiego satyryka, artystę kabaretowego, stand-upera Marcina Dańca. Zapewniając zgromadzonej publiczności ogromną dawkę humoru.

2019/04/09 12:46

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbył się XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Kargowej. Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe A - przedszkolaki oraz uczniowie tzw. klas „0”, B - uczniowie klas I – III szkół podstawowych, C - uczniowie IV – VI szkół podstawowych. Łącznie udział w ww. konkursie wzięło ok. 90 młodych wokalistów, spośród których jury w składzie Katarzyna Pusowska; Jadwiga Macewicz i Tomasz Łupak przyznało:

 

Kategoria A

Strony