2017/08/18 9:48

Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Wojnowie 15A złożoną w dniu 17 sierpnia 2017 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Biesiada rybacka”.

2017/08/17 15:14

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk dla województwa lubuskiego.

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 18.08.2017 - godz. 10:38
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Poznań
Dyżurny synoptyk hydrolog: Emilia Popielewska

2017/08/16 9:12

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk dla województwa lubuskiego.

2017/08/11 13:27

Już od 2011 roku 30 dzieci z partnerskich miast: Schulzendorf w Niemczech, Vinor w Czechach i Kargowa spędza razem jeden wakacyjny tydzień. W tym roku po raz trzeci spotkaliśmy się w Schulzendorf. Bogaty program projektu "Muzyka i ruch międzynarodowo" obejmował m.in. całodniową wycieczkę do Berlina, wyjazdy na kręgle i basen, warsztaty muzyczne oraz zabawy integracyjne. Uczestnicy obozu zwiedzili również Schulzendorf i okolice miasteczka. Dzieci z Czech i Polski poznały niemiecką historię, kulturę, zwyczaje i obyczaje.

2017/08/11 11:25

W związku z   niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi  w postaci huraganu, gradobicia oraz deszczu nawalnego, które wystąpiły w nocy z 1 na 2 sierpnia 2017 r. w naszej gminie,  dnia 3 sierpnia  Burmistrz Kargowej Zarządzeniem Nr 0050.50.2017 powołał Komisję do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w  budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kargowa.

2017/08/09 11:40

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w  dniu 17 sierpnia 2017 r. /czwartek/ odbędzie się  XXIX sesja  Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

             

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.     

2017/08/08 12:00

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Kargowej została udostępniona możliwość dokonywania wpłat podatków oraz opłat skarbowych  przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard oraz mobilnych aplikacji bankowych z funkcjonalnością płatniczą (BLIK).

Nowa usługa wpisuje się w rządowy program „Od papierowej do cyfrowej Polski".

2017/08/07 15:17

4 sierpnia 2017 r. ekshumowano 5 żołnierzy niemieckich z pełnym ekwipunkiem poległych w okolicach Kargowej. Miejsce grobu żołnierzy wskazał pan Brunon Kruszyński. 

Link do zdjęć

2017/08/04 13:38

Festiwal odbył się w dniach 29-30 lipca 2017 r. W festiwalu brało udział 25 zespołów oraz 7 solistów. Kargowiacy po raz trzeci wyśpiewali II miejsce w swojej kategorii zespołów śpiewaczych. Ponadto na czas trwania Festiwalu symbolicznie otrzymali klucz do miasta. Pogoda kalejdoskopowa, ale dali radę. Akustycy robili co tylko mogli. Zespół występował podczas deszczu, stąd pierwsze dźwięki nie doleciały.

Poniżej nagranie RZ

2017/08/02 15:23

W dniu 1 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Mirosława Ganeckiego  odbyło się spotkanie w sprawie uciążliwości zapachowych w mieście.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej Henryk Jagoda, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej Henryka Kamińczak, radni, mieszkańcy Kargowej oraz właściciele fermy, która jest źródłem odorów.

Strony