2017/07/25 12:47

W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej trwała Wakacjada 2017, w której uczestniczyło ok. 100 dzieci z gminy Kargowa. Podczas tegorocznej akcji wakacyjnej odbyły się zajęcia sportowe, umuzykalniające, taneczne, plastyczne, graffiti, uśmiechnięte warsztaty oraz zajęcia w Mediatece Światowid. Natomiast 14 lipca 2017 r. dzieci wyjechały na wycieczkę do Krainy Zabaw Bogilu.

Strona Główna / piszą o nas
2017/07/25 9:29

Proszą o wsparcie inicjatywy budowy obwodnicy

Źródło: Dzień Wolsztyński (Wtorek, 25 lipca 2017 r.).

Strona Główna / piszą o nas
2017/07/25 9:25

Studenci pracują. Urlop nie jest dla wszystkich

Źródło: Gazeta Lubuska (Wtorek, 25 lipca 2017 r.).

2017/07/24 16:53

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446z późn.zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 7 sierpnia 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich Rady Miejskiej.    

Porządek obrad:

2017/07/24 10:06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej przypomina, że 30 września skończy się pierwszy okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata świadczenia 500+ w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie 500+ od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

2017/07/21 12:43

W świetlicy wiejskiej w Smolnie Wielkim, w dniu 20 lipca, burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś spotkał się z mieszkańcami wsi, w sprawie uciążliwości wynikających z działalności suszarni i tartaku prowadzonego przez Pana Macieja Świstunia. W spotkaniu udział wzięła z-ca burmistrza Marta Paron, radna Rady Miejskiej – Halina Masłowska i sołtys wsi – Grażyna Maćkowska.

2017/07/21 12:10

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

2017/07/20 15:26

W czwartek 13 lipca w Biurze Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Przewodniczącego Sejmiku Lubuskiego Czesława Fiedorowicza z burmistrzem Kargowej Jerzym Fabisiem i  Prezesem Miejskiego Klubu Sportowego „Cargovia” Andrzejem Okuniewiczem.

2017/07/20 9:07

Burmistrz prosi o wspracie ministra

Źródło: Gazeta Lubuska (Czwartek, 20 lipca 2017 r.).

2017/07/18 15:19

Pismo do wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Pana Jerzego Materny w sprawie obwodnicy Kargowej.

 

Strony