2019/08/14 14:12

10 sierpnia br. w Schulzendorf odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca dziesięciolecie partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Kargowa i Schulzendorf. Na zaproszenie burmistrza Marcusa Mücke do gminy Schulzendorf  udali się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kargowej oraz burmistrz Kargowej z przewodniczącym Rady Miejskiej.

2019/08/13 11:48

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w dniu 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się  IX sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2019/08/12 13:33

Polsko - Niemieckie Spotkanie z Tradycją i Folklorem DOŻYNKI Karszyn 2019 - 25.08.2019 boisko w Karszynie.

2019/08/09 11:14

Wkrótce mieszkańcy Chwalimia i Smolna Wielkiego oraz rolnicy ponownie będą mogli korzystać z drugiej, alternatywnej przeprawy mostowej przez Obrzycę we wsi Chwalim. Jak wcześniej informowaliśmy most został uszkodzony przez ciągnik rolniczy z beczką wiosną br. W kwietniu zlecono wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu. Podczas odkrywki drewnianej konstrukcji mostu okazało się, że niezbędny będzie gruntowny remont. Dokumentacja, która powstała w wyniku ekspertyzy wskazała niezbędny zakres robót, jakie należy wykonać.

2019/08/09 7:53

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z rozbudową ul. Kolejowej w Kargowej. Umowa z wykonawcą firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k. została podpisana w połowie lipca i opiewa na kwotę ok. 3 mln 50 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów. Prace powinny zakończyć się w listopadzie tego roku. Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej, kanalizacji deszczowej, odcinka ścieżki rowerowej, chodników, zatoki autobusowej i miejsc parkingowych.

2019/08/08 9:31

Burmistrz Kargowej, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodołą) nr 1192 o pow. 840 m2 położonej w miejscowości Kargowa, gm. Kargowa, posiadającej księgę wieczystą nr ZG2S/00028815/4, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, ogłoszony na dzień 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul.

2019/08/07 10:23

Burmistrz Kargowej ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nr 1421, nr 1422/2, nr 1182/46, nr 1479, nr 1480/1, nr 1478/2, nr 1480/3 położonych w Kargowej. Poniżej znajdują się ogłoszenia o przetargach.

2019/08/07 9:14

Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Są one stałym elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega rozprzestrzenianiu się populacji gryzoni, które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób.

2019/08/06 8:25

Gmina Kargowa już po raz dziewiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2019 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’.

Dnia 05.07.2019 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę z przedstawicielem Spółki z o.o. Środowisko i Innowacje ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2019 roku’’.

2019/08/01 7:18

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

2019/07/31 9:42

Prezentujemy publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

2019/07/30 14:44

Burmistrz Kargowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodołą) położonej w Karszynie, gm. Kargowa.

Strona Główna / piszą o nas
2019/07/30 12:55

Są tłumy, ale tylko na gwiazdach.

Źródło: Tygodnik Na Temat (czwartek, 18 lipca 2019 r.)

2019/07/29 11:35

Termin turnusu: 6 - 17 sierpnia 2019 r.

Miejsce realizacji: Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Janówka", ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława

Warunki uczestnictwa:

- wiek uczestnika: 10 – 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2003 roku),

- uczestnicy muszą zabrać: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (wg załączonego wzoru),

2019/07/26 13:28

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w ramach aktywnego spędzania czasu wybrali się na kręgle do Babimostu. Jest to kolejny wyjazd seniorów promujący aktywny styl życia, który cieszy się ich dużym zainteresowaniem. Gra rozruszała ciała i duszę seniorów poprzez świetną zabawę i śmiech.

 

2019/07/26 13:06

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 05 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

2019/07/24 14:01

Z okazji Święta Policji składam wszystkim Funkcjonariuszom życzenia samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. Niech trudna odpowiedzialna praca będzie dla Was źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszy zawsze przychylność i życzliwość.

Burmistrz Kargowej
/-/Jerzy Fabiś

2019/07/24 12:26

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom z Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2019/07/22 15:26

Fotorelacja z sobotniej "eksplozji kolorów" w Kargowej.

2019/07/19 12:40

W dniu 3 lipca 2019 r. po raz trzeci w tym roku w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 56 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 49 Pań z terenu naszej gminy.

Strony